Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Ambulante 24-uurs bloeddrukmeting (ABPM) Cardiologie


Algemeen
De cardioloog heeft in overleg met u een 24-uurs bloeddrukmeting aangevraagd. Dit geeft een betrouwbaar beeld van de gemiddelde bloeddruk op verschillende tijdstippen van de dag en nacht.

Afspraak
De secretaresse van uw behandelend arts heeft de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding
Voor het onderzoek zijn de volgende voorbereidingen nodig:
Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Een doktersassistent haalt u hier op.

Het onderzoek

Bevestigen van de bloeddrukmeter
Een bloeddrukmeter is een recorder die gedurende ongeveer 24 uur uw bloeddruk opneemt. U krijgt een bloeddrukband om uw bovenarm. Deze band is via een slangetje verbonden met een kastje dat u draagt in een tasje om uw middel of nek. Dit tasje krijgt u op de polikliniek. 's Nachts kunt u het kastje naast u neerleggen.

Nadat de bloeddrukmeter bevestigd is, kunt u weer naar huis of naar uw werk. Met de bloeddrukmeter kunt u uw normale dagelijkse bezigheden blijven doen.

Automatische metingen
De bloeddrukmeter meet overdag automatisch elke 30 minuten uw bloeddruk. 's Nachts gebeurt dat ieder uur. Wanneer een meting begint, blaast de band om uw arm zich automatisch op. Om storingen te voorkomen, dient u uw arm stil te houden en liever niet te praten. Als een meting niet goed is gelukt door een storing of te veel beweging van uw arm, start de bloeddrukmeter na 5 minuten automatisch een nieuwe meting.

Het is niet mogelijk om zelf uw bloeddruk af te lezen. Dit om beïnvloeding van de meting te voorkomen.

Dagboek
Tijdens het dragen van de bloeddrukmeter houdt u een dagboek bij. Daarin beschrijft u uw activiteiten en klachten.

Uitschakelen van de bloeddrukmeter
De volgende ochtend kunt u zelf het kastje afkoppelen. De bloeddrukmeter schakelt u uit door het knopje op 'off' te zetten. U haalt de bloeddrukband van uw arm. Het kastje en het dagboekje kunt u tussen 09.00 en 09.30 uur bij de balie van de polikliniek Cardiologie inleveren. Als u de bloeddrukmeter in het weekend terug dient te brengen, kan dat de gehele dag bij de receptie van het Slingeland Ziekenhuis.

Belangrijk
Wij vragen u om voorzichtig om te gaan met de bloeddrukmeter:Bijwerkingen
Het kan zijn dat u wat minder goed slaapt door het geluid van het apparaat. Tijdens het opblazen van de band kunt u wat tintelingen in de arm of de vingers voelen. Ook kan uw arm pijnlijk voelen.

Het afklemmen van uw arm kan storend zijn tijdens het besturen van de auto.

Als u het onderzoek niet kunt verdragen, dan kunt u tussen 08.00 en 16.30 uur bellen met de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. Buiten deze tijden kunt u zelf de band verwijderen en de recorder op 'off' zetten. Noteert u dit in het dagboekje.

Uitslag

De cardioloog die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de resultaten. U krijgt de uitslag van het onderzoek te horen tijdens een vervolgafspraak met uw cardioloog, tenzij uw cardioloog anders met u heeft afgesproken.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. U kunt ook bellen: (0314) 32 95 55.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1325-jan 20