Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

EEG na slaaponthouding

EEG na slaaponthouding

Elektro-encefalogram voor volwassenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Het elektro-encefalogram (EEG) is een onderzoek om de zeer zwakke hersenactiviteit te meten en vast te leggen. Dit gebeurt met elektroden op de hoofdhuid. Een EEG na slaaponthouding maakt mogelijke afwijkingen in de hersenactiviteit zichtbaar. Het onderzoek vindt plaats nadat u één dag en één nacht niet geslapen heeft. Het onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid.

Voorbereiding
Wast u de dag vóór het onderzoek uw haren. Dit bevordert het contact van de elektroden met de hoofdhuid. Gebruikt u om dezelfde reden geen haarlak of gel in uw haar.

De dag, avond en nacht voor het onderzoek dient u wakker te blijven. Overdag rusten is niet de bedoeling. In de meeste gevallen gebeurt dat thuis, soms is een opname in het ziekenhuis nodig.
Plaats van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling Neurologie, route 62.

Het onderzoek
De EEG na slaaponthouding vindt in de ochtend plaats, meestal rond 08.15 uur.

De laborant meet met een meetlint de omtrek van uw hoofd. Op beide oorlellen bevestigt de laborant elektroden en u krijgt op uw hoofd een 'cap'. Dit is een elastische muts waarin elektroden zitten. De cap wordt met een elastisch kinbandje vastgemaakt. De cap kan wat strak op uw hoofd zitten. Vervolgens brengt de laborant zoutpasta aan op uw hoofdhuid, via de gaatjes in de cap. De zoutpasta zorgt voor een betere geleiding van de zwakke elektrische activiteit. Dat gebeurt met een botte naald waarmee de laborant over uw hoofdhuid krast. Dit kan even pijnlijk zijn. Verder doet het onderzoek geen pijn.
Hierna gaat u op een bed liggen. De laborant brengt op uw polsen nog twee elektroden aan om uw hartslag te registreren. Tijdens de registratie voert u verschillende opdrachten uit, zoals het openen en sluiten van de ogen en een paar minuten diep zuchten. Gedurende een periode krijgt u reeksen lichtflitsen te zien. De resterende tijd van het onderzoek mag u slapen.

Video-opname
Bij de registratie kan een opname met een videocamera horen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat de laborant laten weten.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek neemt ongeveer 60 tot 80 minuten in beslag.


Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u naar huis. U mag niet zelf auto- of motorrijden, omdat slaaponthouding uw rijvaardigheid kan beïnvloeden. Indien u voor dit onderzoek bent opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat u terug naar de verpleegafdeling.

De uitslag
De uitslag krijgt u van de specialist die u behandelt op de polikliniek.

Vragen
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. Heeft u nog vragen, stelt u deze dan aan de laborant. U kunt ons ook bellen. Het telefoonnummer van de functieafdeling Neurologie is (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1229-okt 22