Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Iontoforese-behandeling


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een iontoforese-behandeling. In deze folder leest u wat een iontoforese-behandeling is en hoe deze verloopt.

Wanneer een iontoforese-behandeling
Een iontoforese-behandeling wordt uitgevoerd bij de volgende aandoeningen:
 • Posttraumatische dystrofie
 • Doorbloedingsstoornissen in de onderarm of het onderbeen
 • Plaatselijke irritaties van gewrichten of pezen
 • Pijn na een operatie van een botbreuk, pees of spier
 • Bepaalde zenuwpijnen
 • Littekenpijn
 • Fantoompijn

Een iontoforese-behandeling
Bij een iontoforese-behandeling worden met behulp van een pleister, medicijnen toegediend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lichte stroomprikkels. De stroomprikkels zorgen ervoor dat de huid het medicijn beter opneemt. Welke medicijnen hiervoor gebruikt worden, is afhankelijk van uw klachten. Door de medicijnen kan de bloedtoevoer toenemen en/of de irritatie verminderen. Klachten als pijn, koude en krachtverlies nemen hierdoor af.

Behandeltraject
Een iontoforese-behandeling bestaat uit meerdere behandelingen. De eerste drie weken krijgt u twee behandelingen per week. Daarna heeft u vier weken één behandeling per week.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
 • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn), dient u dat voor de behandeling te melden aan de pijnconsulente.
 • Als u een pacemaker of ICD heeft, meldt u dit dan voor de behandeling. Dan kunnen wij kijken of uw pacemaker of ICD ingesteld moet worden voor de behandeling.
 • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt. Als u na drie behandelingen geen last heeft gehad van bijwerkingen, mag u wel zelf naar huis rijden.
 • Gebruikt u voor de behandeling geen bodylotion op het te behandelen lichaamsdeel. Hierdoor hechten de pleisters minder goed.
Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage).

De behandeling
De verpleegkundige voert de iontoforese-behandeling uit. Zij brengt de medicijnen aan op een pleister. Deze pleister plakt zij op de huid. Vervolgens plakt de verpleegkundige een tweede pleister met geleidingsgel vlakbij de pleister met medicijnen. De pleisters worden met een apparaatje (een iontoforese-kastje) verbonden. Door het gebruik van lichte stroomprikkels wordt het medicijn makkelijker door de huid opgenomen.

De behandeling is pijnloos. U kunt wel lichte tintelingen voelen op de plaats van de pleisters. De verpleegkundige verwijdert na de behandeling uw pleisters. Daarna mag u direct naar huis.
De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Resultaat
Het resultaat merkt u pas na een aantal behandelingen. Daarom krijgt u tien behandelingen achter elkaar (één tot twee keer in de week).

Bijwerkingen en risico's
Een iontoforese-behandeling geeft in de meeste gevallen nauwelijks bijwerkingen. Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:
 • Een rode huid op de plaats van de pleister. Dit verdwijnt vanzelf.
 • Een kleine blaar op de plaats van de pleister.
 • U kunt zich tijdens of na de behandeling kort wat licht in uw hoofd voelen. Wij adviseren u daarom niet alleen naar huis te rijden. Als u na drie behandelingen geen last heeft gehad van bijwerkingen, mag u daarna zelf naar huis rijden.
Is uw huid nog heel na de behandeling? Dan kunt u na de behandeling op de plek van de pleisters zalf (bijvoorbeeld Flammazine, Calendula of Aloë vera) aanbrengen. Dit voorkomt dat de huid gaat irriteren.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling? Dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 413-jan 22