Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Urodynamisch onderzoek

Urodynamisch onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt gedaan bij mensen die problemen hebben met plassen of die last hebben van ongewild urineverlies (incontinentie). Met een urodynamisch onderzoek kan de oorzaak van zulke plasklachten achterhaald worden. Er wordt gekeken of uw blaas en sluitspieren goed werken.

Verhinderd voor uw afspraak

Als u verhinderd bent voor uw onderzoek, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Voorbereiding


Urine inleveren

In de week vóór het onderzoek levert u bij het laboratorium een potje urine in. Er wordt dan onderzocht of u geen urineweginfectie heeft. Zo'n infectie kan ervoor zorgen dat de uitslag van het urodynamisch onderzoek onbetrouwbaar is.

Plasdagboek invullen

In de week vóór het onderzoek vult u ook een plasdagboek (mictiedagboek) in. Dit is een lijst waarop u gedurende 48 aaneengesloten uren noteert wanneer en hoeveel u drinkt en wanneer en hoeveel u plast. Noteert u ook eventueel urineverlies. Neemt u dit ingevulde plasdagboek mee naar het onderzoek.

Volle blaas

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een volle blaas heeft. Drinkt u dus voldoende voordat u naar het ziekenhuis gaat.

Stoppen met medicijnen

Vijf dagen vóór het onderzoek moet u stoppen met anticholinergica. Dit zijn medicijnen die de uroloog heeft voorgeschreven om bijvoorbeeld hevige aandrang te verminderen of de kans op incontinentie te verkleinen. Als u twijfelt of u deze medicijnen gebruikt, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Belangrijk

Bent u bang dat het ophouden van de plas niet lukt, meldt u zich dan ongeveer 1 uur voor het onderzoek bij de secretaresse op de polikliniek Urologie. U kunt dan in de wachtruimte 1 liter drinken en zo nodig melden wanneer u moet plassen.

Als u in de wachtruimte het gevoel heeft dat u nodig moet plassen, meld dat dan bij de secretaresse. U mag dan uitplassen op de flowmeter. Gaat u in ieder geval niet naar het 'gewone' toilet, want dan is uw blaas weer leeg en moet u opnieuw beginnen met drinken en wachten tot uw blaas vol is.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de baliemedewerker van de polikliniek Urologie (begane grond, route 100). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Hoe verloopt een urodynamisch onderzoek

De verpleegkundige brengt u naar de onderzoekskamer. Hier trekt u de kleding van uw onderlijf uit. De verpleegkundige laat u even alleen en u plast uit op een speciaal toilet dat de kracht van de urinestraal meet.

Na het uitplassen neemt u plaats op de onderzoeksstoel. U legt uw benen in de beensteunen. De verpleegkundige vertelt u steeds van tevoren wat ze gaat doen en begeleidt u hierin. Om te beginnen wordt de uitmonding van de plasbuis gereinigd. Vervolgens brengt de verpleegkundige via de plasbuis een dun slangetje (katheter) in de blaas. Dit is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. Via deze katheter meet de verpleegkundige of er nog een restant urine in de blaas aanwezig is. Het eventuele restant wordt via de katheter afgevoerd en opgevangen. Hierna verwijdert de verpleegkundige de katheter.

Er wordt een nieuwe, dunnere katheter ingebracht via de plasbuis. Deze katheter zit gekoppeld aan een computer en meet bepaalde drukken in de plasbuis en in de blaas. Op de billen rondom de anus bevestigt de verpleegkundige elektrodeplakkers. Deze meten de activiteit van de bekkenbodemspieren. Om de druk in de buik te meten, wordt via de anus een katheter een klein stukje in de endeldarm gebracht. Indien u een stoma heeft, wordt de druk in de buik gemeten via de stoma. Neemt u in dit geval een schoon stomazakje mee voor na afloop van het onderzoek.

Als alles is bevestigd, wordt u in een zittende houding geplaatst. Via de katheter die in de plasbuis is ingebracht, wordt de blaas langzaam gevuld met steriel water. Ondertussen meet de computer de druk in de blaas, de buik en de sluitspieren. Wanneer u wat aandrang voelt om te plassen, geeft u dit aan. Tijdens het onderzoek vragen de verpleegkundigen u meerdere malen om te hoesten of te persen.

De blaas wordt verder gevuld tot u aangeeft dat uw blaas vol is. De verpleegkundige verlaat dan even de ruimte en u mag uitplassen. Soms is het nodig om een aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de kracht van de sluitspier. Tot slot verwijdert de verpleegkundige de slangetjes, pleisters en elektrodeplakkers en is het onderzoek afgelopen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis. U kunt gewoon autorijden en reizen met het openbaar vervoer.

Door de katheters kan de plasbuis na het onderzoek wat geïrriteerd zijn. Daarom heeft u op de dag van het onderzoek tijdens of na het plassen mogelijk wat last van een branderig gevoel. Het is raadzaam om na het onderzoek extra te drinken.

Belangrijk

Indien u koorts krijgt of behoorlijk veel moeite met plassen heeft, neemt u contact op met de polikliniek Urologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Uitslag

De uroloog bespreekt tijdens een vervolgafspraak de uitslag van het onderzoek. Afhankelijk daarvan wordt een vervolgbehandeling in gang gezet.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de uroloog of verpleegkundige ze graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht, telefoonnummer polikliniek Urologie: (0314) 32 95 72.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1222-jan-24