Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Nierbiopsie onder echogeleide

Nierbiopsie onder echogeleide

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een nierbiopsie voor u aangevraagd. Bij een nierbiopsie wordt er met een speciale naald een klein stukje nierweefsel weggehaald voor onderzoek. De biopsie vindt plaats op de afdeling Radiologie. Een radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit.

Voorbereiding

Voor de biopsie wordt u 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Vóór de dag van de opname wordt er een laboratoriumonderzoek gedaan. Uw behandelend arts geeft aan wanneer dit dient te gebeuren. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan dient u hiermee enkele dagen voor het onderzoek te stoppen. Overlegt u dit altijd met uw behandelend arts.

Op de dag van de opname dient u de 2 uren vóór het onderzoek nuchter te blijven. Dat wil zeggen dat u vanaf dat moment niet meer mag eten of drinken. U mag wel uw medicijnen innemen met wat water.

Een half uur voor het onderzoek krijgt u medicijnen toegediend, onder andere pijnstillers.

Het onderzoek

Een medewerker van het ziekenhuis begeleidt u vanaf de verpleegafdeling met een bed naar de afdeling Radiologie. De radioloog of physician assistant bespreekt eerst met u wat er gaat gebeuren. Uw behandelend arts of diens vervanger is ook aanwezig bij het onderzoek.

U ligt op uw buik op de tafel met een kussen onder uw buik. Uw nier wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. Hierbij maakt men gebruik van een zender/ontvanger. Dit is niet pijnlijk.

Na de echografie wordt uw huid gedesinfecteerd. U krijgt een plaatselijke verdoving op de plek waar geprikt wordt. De radioloog of physician assistant drukt de zender/ontvanger op uw huid waar de biopsie plaatsvindt. Om een goed beeld te krijgen, wordt hierbij een niet-vette steriele gel gebruikt. Deze gel kan koud aanvoelen.

De radioloog of physician assistant prikt met een speciale naald in de nier en haalt er een klein stukje weefsel weg. Afhankelijk van hoe het stukje weefsel eruitziet, kan de radioloog of physician assistant beslissen om nog een stukje weefsel weg te nemen. Meestal is het nodig om twee of drie keer te prikken. Het weefsel gaat naar het laboratorium voor verder onderzoek.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Na de biopsie wordt er een pleister op de huid aangebracht. De verpleegkundige brengt u weer terug naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Na het onderzoek dient u 24 uur bedrust te houden, waarvan de eerste 4 uur platte bedrust. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, pols, het wondje en de urine.

Direct na de biopsie mag u weer eten en drinken. Na de 4 uur platte bedrust mag u weer rechtop zitten.

De behandelend arts beslist of u de volgende dag weer naar huis mag. Bij uw ontslag wordt er een controleafspraak met u gemaakt.

De uitslag van het onderzoek

De behandelend arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag van het onderzoek. Hij bespreekt de uitslag met u tijdens de controleafspraak.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van uw behandelend arts. Tijdens de dag van opname kunt u met uw vragen terecht bij de verpleging, uw behandelend arts, de radioloog of physician assistant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1237-apr-24