Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Rug Centrum Achterhoek

Rug Centrum Achterhoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Het Rug Centrum Achterhoek (RCA) is er voor mensen met rugklachten. Het RCA onderzoekt op een snelle en gedegen manier wat de oorzaak van uw klachten is. Indien nodig zet het RCA, in overleg met u, een passend behandelprogramma in gang. In deze folder vindt u informatie over het verloop van uw bezoek aan het RCA.

Afspraak maken
Als u een afspraak wilt maken bij het RCA, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Vervolgens kunt u contact opnemen met het secretariaat van het RCA. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 92. De secretaresse neemt met u een vragenlijst door om te beoordelen of er voorafgaand aan uw afspraak aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld een röntgenfoto of een MRI-scan.

Wat neemt u mee
Wij vragen u om bij uw bezoek aan het RCA het volgende mee te nemen:Waar meldt u zich
U meldt zich bij de secretaresse van de polikliniek Neurologie (route 38, begane grond).
Het onderzoek
Bij aanvang voert de fysiotherapeut lichamelijk onderzoek uit. Vervolgens gaat u naar de neuroloog of verpleegkundig specialist. Hij/zij vraagt naar uw klachten, voert een lichamelijk onderzoek uit en beoordeelt alle onderzoeksresultaten. Zo nodig worden ook aanvullende onderzoeken gedaan. Daarna spreekt de neuroloog of verpleegkundig specialist een vervolgtraject met u af.

Afhankelijk van het aantal aanvullende onderzoeken en de wachttijden, neemt uw bezoek ongeveer 2 tot 3,5 uur in beslag.

Kosten fysiotherapie
Het is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering of u de kosten van uw bezoek aan de fysiotherapeut (deels) vergoed krijgt. De secretaresse heeft dit bij het maken van de afspraak met u besproken.

Vragen
Heeft u vragen over het RCA? Neemt u dan contact op met het secretariaat van het RCA. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 99 92.
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1194-jul-23