Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Fluorescentie-angiografie


Algemeen
De oogarts heeft, in overleg met u, een fluorescentie-angiografie afgesproken. Fluorescentie-angiografie is een onderzoek waarbij, met een speciaal fototoestel en blauw flitslicht, foto's van uw netvlies worden gemaakt. In deze folder vindt u aanvullende informatie over dit onderzoek.

Wanneer een fluorescentie-angiografie
De oogarts kan een fluorescentie-angiografie aanvragen wanneer er sprake is van een afwijking in het achterste deel van de ogen, vaak is er dan sprake van suikerziekte, macula degeneratie, of bloedvat verstoppingen in het netvlies.

Om afwijkingen zichtbaar te maken, spuit een verpleegkundige tijdens het onderzoek een in water oplosbare kleurstof (fluoresceïne) in een ader in uw arm. Als de bloedvaten in het oog een afwijking vertonen, kan de kleurstof door de vaatwand heen lekken of zich ophopen in de afwijkende bloedvaten. De kleurstof maakt de afwijkingen veel beter zichtbaar.

Suikerziekte
Suikerziekte, een van de oorzaken van slechtziendheid en blindheid, veroorzaakt soms verstopping of lekkage van de bloedvaten. In een aantal gevallen kunnen de gevolgen van deze afwijkingen door de oogarts worden behandeld met injecties of een laser om verdere achteruitgang van het gezichtsvermogen tegen te gaan.
Macula degeneratie
Macula degeneratie veroorzaakt vaak slechtziendheid bij ouderen. Bij seniele macula degeneratie vormen zich soms nieuwe vaten onder het netvlies. De oogarts kan lekkage uit deze ongewenste bloedvaatjes behandelen met injecties of soms een laser om te proberen ernstig verlies van het gezichtsvermogen tegen te gaan.

De oogarts kan met een fluorescentie-angiografie ook nauwkeurig bepalen waar de laserbehandeling moet plaatsvinden.

Zwangerschap/borstvoeding
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, heeft het voorkeur om het onderzoek uit te stellen.

Voorbereiding
Wij raden u aan zeker 2 uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Als u suikerziekte hebt, moet u zich wel gewoon aan uw dieet houden.

Voor het onderzoek is het makkelijk om een kledingstuk met wijde mouwen aan te trekken, zodat u de mouwen kunt oprollen.

Als u lijdt aan epilepsie, een schelpdierenallergie hebt of bij een vorige fluorescentie-angiografie last hebt gehad van misselijkheid of een allergische reactie, dan moet u dit voor het onderzoek melden aan de verpleegkundige.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. De voorbereiding duurt ongeveer 45 minuten en het fotograferen duurt ongeveer 15 minuten.

Het onderzoek
De verpleegkundige druppelt 3 keer uw ogen om de pupillen te verwijden. Daarna brengt de verpleegkundige een 'infuusnaaldje' (dit is een dun flexibel slangetje) in een ader in uw arm. Tijdens het onderzoek spuit de verpleegkundige via dit infuusnaaldje een in water oplosbare kleurstof (fluoresceïne) in uw arm. Deze kleurstof verspreidt zich via de grote lichaamsader door uw hele lichaam en dus ook naar uw oog. Na inspuiting verspreidt de kleurstof zich zo snel, dat de oogheelkundig assistent al na enkele seconden moet beginnen met het fotograferen van uw netvlies.

Bijwerkingen
Houdt u na het onderzoek rekening met de volgende bijwerkingen:Daarnaast kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

Na het onderzoek
Wij adviseren u na het onderzoek niet zelf auto te rijden omdat u dan een verminderd gezichtsvermogen hebt. Wanneer u met het openbaar vervoer of taxi komt, adviseren wij u iemand mee te nemen om u te begeleiden.

Als er bloed moet worden afgenomen voor onderzoek, kan dat onbetrouwbaar zijn in de eerste 24 uur nadat de foto's zijn gemaakt.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, bel dan zo snel mogelijk naar de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer (0314) 32 97 77.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht. Het telefoonnummer van de polikliniek Oogheelkunde is (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 996-jan 20