Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Pijnbehandeling door middel van een lokale injectie

Pijnbehandeling door middel van een lokale injectie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een lokale injectie. De anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding voert de behandeling uit. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat een lokale injectie inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een lokale injectie

Bij een lokale injectie worden er medicijnen ingespoten op de plek waar u pijn heeft: in een gewricht, onderhuids of bij kleine zenuwtakjes.

Prognostische lokale injectie en (P)RF-blokkade


Prognostische lokale injectie

Eerst wordt de prognostische lokale injectie verricht om te beoordelen op welke plek de pijn behandeld moet worden. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een naald te plaatsen in het gebied waar de pijn zich bevindt. Via de naald wordt een combinatie van een verdovingsmiddel en corticosteroïden (ontstekingsremmer) ingespoten. Hierdoor wordt de geleiding van de pijnprikkel beïnvloed.

Ongeveer vier weken na de prognostische lokale injectie bespreekt u het resultaat van de behandeling op de polikliniek Pijnbestrijding met uw anesthesioloog of telefonisch met uw pijnconsulent. Belangrijk is dat u aangeeft of u minder pijn heeft gehad na de prognostische lokale injectie en hoe lang de pijn is weggebleven.

Soms zijn meerdere prognostische lokale injecties nodig om de juiste plek te behandelen. Als wel de juiste plek is behandeld, dan is het effect soms maar tijdelijk. Eventueel wordt dan op een later moment de vervolgbehandeling uitgevoerd: de (P)RF-blokkade.

Een (P)RF-blokkade: (Pulsed) Radio Frequency

Een (P)RF-blokkade heeft als doel de geleiding van pijnprikkels voor langere tijd te beïnvloeden. Het plaatsen van de naald gaat bij de (P)RF-blokkade precies hetzelfde als bij de prognostische lokale injectie. De anesthesioloog controleert met kleine teststroompjes of de naald op de juiste plek zit. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving.

De anesthesioloog behandelt het pijnlijke gebied met behulp van radiofrequente pulsen (stroom). Het doel hiervan is om de geleiding van de pijnprikkel voor langere tijd te beïnvloeden. Ook worden corticosteroïden ingespoten, net als bij een prognostische lokale injectie.

Het uiteindelijke effect van een lokale injectie kan pas na enige tijd worden beoordeeld. Na zes tot acht weken bespreekt de anesthesioloog of pijnconsulent het resultaat van de (P)RF-behandeling met u. Deze afspraak vindt telefonisch plaats of op de polikliniek Pijnbestrijding.

Niet bij iedereen geeft de lokale injectie het gewenste resultaat.

Voorbereiding

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten

Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen naar (0314) 32 92 42.

Waar meldt u zich

Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage).

De behandeling

Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel.

De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna plaatst hij/zij de naald in het gebied dat behandeld moet worden. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald kortdurend een toename van pijn. Indien nodig krijgt u via de naald contrastmiddel toegediend. De anesthesioloog kan dan op röntgenbeelden zien of de naald zich op de juiste plek bevindt. Zodra de naald in de juiste positie is gebracht, dient de anesthesioloog een verdovingsmiddel en corticosteroïden toe.

Als u een (P)RF-blokkade krijgt, wordt de behandeling uitgebreid met radiofrequente pulsen (stroom).

Zowel de prognostische lokale injectie als de (P)RF-blokkade duurt 10 á 15 minuten.

Na de behandeling

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u ongeveer 30 minuten in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis.

Bijwerkingen en risico's

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling voor een lokale injectie leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Verhinderd

Bent u verhinderd, meld dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via telefoonnummer (0314) 32 92 42.

Meer informatie

Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Als uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1186-jan-24