Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Polikliniek Oogheelkunde


Algemeen
U bent doorverwezen naar de polikliniek Oogheelkunde. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Oogheelkunde.

Het specialisme Oogheelkunde houdt zich bezig met ziekten van het oog, de oogkas, de oogleden en de traanwegen. Ook bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel of aan andere algemene aandoeningen, is er soms een bezoek aan de oogarts nodig. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld suikerziekte of een verhoogde bloeddruk.

De klachten waarmee u op de polikliniek Oogheelkunde terecht kunt, zijn zeer verschillend: slechter zien, dubbelzien, gezichtsvelduitval, traanklachten en klachten van de oogleden. Komen er oogziektes voor in de familie, dan kan dat eveneens een reden zijn om de oogarts te raadplegen.

Medewerkers polikliniek
De volgende medewerkers werken op de polikliniek Oogheelkunde:Afspraak maken

Verwijzing door huisarts
U kunt digitaal een afspraak maken via www.slingeland.nl of telefonisch bij de polikliniek Oogheelkunde op telefoonnummer (0314) 32 97 77. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

Verhinderd
Bent u voor uw afspraak verhinderd, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Oogheelkunde. De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 97 77.

Voorbereiding polikliniekbezoek

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek
Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek

Eerste bezoek aan de polikliniek
De polikliniek Oogheelkunde bevindt zich rechts van de rotonde bij de ingang van het parkeerterrein (ingang G). Vanaf het parkeerterrein staat de richting naar de polikliniek op borden aangegeven.

U meldt zich aan de balie van polikliniek Oogheelkunde. Hier toont u uw legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts of specialist af. Vervolgens neemt u plaats in de aangewezen wachtruimte. U wordt opgehaald uit de wachtruimte, meestal door de technisch oogheelkundig assistent (TOA) of de optometrist.

De TOA of optometrist onderzoekt uw ogen en neemt de gezichtsscherpte op. Zo nodig meten wij uw oogdruk en druppelen wij uw ogen. Daarna neemt u opnieuw plaats in de wachtruimte. De druppels zorgen ervoor dat uw pupil verwijdt zodat de oogarts uw ogen beter kan onderzoeken. Nadat de druppels 15 tot 20 minuten zijn ingewerkt, roept de oogarts of optometrist u binnen voor het onderzoek.

Verkeersdeelname na het eerste bezoek
Wij adviseren u na het bezoek aan de oogarts niet zelf auto te rijden. Door de oogdruppels heeft u een verminderd gezichtsvermogen. Dit kan twee tot zes uur aanhouden. Komt u met het openbaar vervoer of de taxi, neem dan iemand mee die u kan begeleiden.

Vervolgonderzoek en -behandeling
Als de oogarts daar aanleiding toe ziet, vindt er vervolgonderzoek en/of -behandeling plaats. Deze vervolgonderzoeken en/of -behandelingen vinden plaats op de polikliniek Oogheelkunde, tenzij anders wordt vermeld. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde.

Bij onderzoeken kan het gaan om:
Bij poliklinische oogheelkundige behandelingen kan het gaan om:
Bij een oogheelkundige dagbehandeling (operatie) kan het gaan om:
Uitleg over bovenstaande onderzoeken en behandelingen krijgt u van uw oogarts, optometrist, TOA of secretaresse.

Filmpjes en folders
Van enkele aandoeningen en behandelingen, onder andere over staar, zijn filmpjes beschikbaar. Deze kunt u bekijken op de website van het Slingeland Ziekenhuis, www.slingeland.nl.

Ook zijn over de meeste onderzoeken en behandelingen folders beschikbaar. Deze kunt u inzien op www.slingeland.nl. Folders zijn ook verkrijgbaar bij de TOA of bij de receptie van de polikliniek Oogheelkunde.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook telefonisch bij ons terecht:
Telefoonnummer polikliniek Oogheelkunde: (0314) 32 96 14.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1226-aug 20