Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium


Onderzoek naar occult bloed in de ontlasting


Het doel van het onderzoek
Uw ontlasting wordt onderzocht om te zien of er occult bloed in aanwezig is. Occult wil zeggen: niet zichtbaar met het blote oog. U vangt uw ontlasting op en doet hiervan wat in het potje dat u meekrijgt van de medewerker van het ziekenhuis.

Voorbereiding
Bloed dat u door uw mond naar binnen krijgt, heeft invloed op de uitslag van het onderzoek. Wees daarom voorzichtig met tandenpoetsen en slik spoelwater niet door. Gebruik geen tandenstoker en flos uw tanden niet. Zuig geen bloed op uit bijvoorbeeld een wondje aan uw vinger.

Het onderzoek
U krijgt voor dit onderzoek 1, 2 of 3 potjes mee. Gedurende 1, 2 of 3 dagen vangt u eenmaal per dag uw ontlasting op. Met behulp van het schepje in de schroefdop van het potje, schept u wat ontlasting in het potje. Daarna draait u de schroefdop stevig vast. Vermeldt u op ieder potje duidelijk uw volledige naam, voorletters en geboortedatum en de datum waarop u de ontlasting in het potje hebt gedaan. Bewaar de potjes met de ontlasting in de vriezer. Na de testdagen kunt u de potjes samen met het labororatoriumformulier inleveren bij het Laboratorium Afname in het ziekenhuis. Laboratorium Afname bevindt zich op de begane grond (route 48).

Vragen
Heeft u nog vragen over dit onderzoek dan kunt u bellen met de medewerkers van het Laboratorium Afname, telefoonnummer (0314) 32 97 10.

De uitslag
De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de arts die u behandelt.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 162-apr 18