Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Echografie

Echografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De echograaf is een apparaat dat geluidsgolven, die wij niet kunnen horen (ultrageluid), het lichaam instuurt. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven te meten, wordt het inwendige van uw lichaam in beeld gebracht op een tv-scherm. Hierdoor kan de arts meer informatie krijgen over de organen die hij wil onderzoeken. Een laborant voert het onderzoek uit, onder leiding van een radioloog.

Zwangerschap en borstvoeding
Deze techniek is onschadelijk voor zwangerschap en bij borstvoeding.

Het onderzoek
De voorbereiding op de afdeling Radiologie duurt ongeveer 5 minuten en het onderzoek zelf ongeveer 15 à 30 minuten. Over het algemeen voelt u niets van een echografie. De zender/ontvanger geeft druk op het deel van uw lichaam dat onderzocht wordt. Het is onschadelijk voor uw lichaam. Daarom kunnen we deze techniek ook toepassen tijdens de zwangerschap.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Op de plek die onderzocht gaat worden, smeert de laborant eerst een niet-vette gel. Dit is nodig om een zo goed mogelijk contact te krijgen tussen zender/ontvanger en de huid. De zender/ontvanger zendt geluidsgolven uit. De echo's daarvan worden opgevangen en 'vertaald' in een beeld op een tv-scherm. Hiervan worden foto's gemaakt.

Voorbereiding echografie
Voor de meeste echo-onderzoeken zijn geen voorbereidingen nodig. Voor de volgende echo-onderzoeken is het wél belangrijk dat u zich goed voorbereidt: echo bovenbuik, echo onderbuik en echo abdomen/combinatie-echo boven- en onderbuik.

Voorbereiding echo bovenbuik
Een echo van de bovenbuik brengt de alvleesklier, lever, galblaas, nieren, milt en/of aorta in beeld. Voor deze echo bereidt u zich als volgt voor:


Zo nodig kunt u medicijnen met water innemen.

Bij suikerziekte:
Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, telefoonnummer: (0314) 32 96 69.

Voorbereiding echo onderbuik
Een echo van de onderbuik brengt de nieren, blaas, baarmoeder (uterus), eierstokken en/of prostaat in beeld. Voor deze echo bereidt u zich als volgt voor:


Voorbereiding echo abdomen/combinatie-echo boven- en onderbuik
Een echo van abdomen/combinatie-echo boven- en onderbuik brengt de alvleesklier, lever, galblaas, nieren, milt, aorta, blaas, eierstokken, baarmoeder (uterus), prostaat en/of darmen in beeld. Voor deze echo bereidt u zich als volgt voor:

De dag vóór het onderzoek:

De dag van het onderzoek:

De uitslag van het onderzoek
U krijgt de uitslag niet direct van de laborant die het onderzoek uitvoert. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist), ontvangt altijd de uitslag. De arts zal deze uitslag met u delen.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.


Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 529-okt 23