Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Interne Geneeskunde
Verpleegkundige spreekuren


Verpleegkundig osteoporose spreekuur


Algemeen
Uw huisarts of behandelend specialist heeft u doorverwezen naar het osteoporose spreekuur.

Afspraak
Uw afspraak vindt plaats op:

_____________________________________om_________________uur.

Voorbereiding
Wij verzoeken u uw actuele medicatieoverzicht mee te nemen. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. Neemt u gerust iemand mee naar het spreekuur, hij of zij kan ook vragen stellen. Verder hoeft u zich niet voor te bereiden.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Endocrinologie (begane grond, route 32).

Het spreekuur
De verpleegkundige stelt u eerst een aantal vragen over uw gezondheid, mogelijke klachten en uw voedings- en leefgewoonten. Ook geeft zij u uitleg over osteoporose. Aansluitend aan het gesprek met de verpleegkundige heeft u een afspraak bij de internist.

De uitslag
In het gesprek met de internist krijgt u de uitslag van de botdichtheidsmeting (DEXA-onderzoek) en het bloedonderzoek.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.30-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 59.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1112-okt 17