Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Flapoorcorrectie (Otoplastiek)

Flapoorcorrectie (Otoplastiek)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Flaporen of afstaande oren komen veel voor. De oorzaak is een misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Meestal is een plooi in het kraakbeenskelet niet of onvoldoende gevormd. De operatieve correctie van flaporen heet otoplastiek. De KNO-arts kan deze operatie bij kinderen vanaf het 5e levensjaar uitvoeren.

Voor en na de operatie maakt de KNO-arts foto's van uw oren.

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder 'Anesthesie', te raadplegen via www.slingeland.nl.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht.

De operatie
De KNO-arts maakt een snee achter op uw oorschelp. Van daaruit bewerkt hij het oorschelpkraakbeen zodat zich een plooi vormt. Hij sluit de huid met (oplosbare) hechtingen.

Na de operatie
Na de operatie krijgt u een verband om uw oren. Na 1 tot 2 dagen verwijdert de KNO-arts het verband om de wondgenezing te beoordelen. Daarna krijgt u een nieuw verband om uw oren. Na 1 week wordt het verband verwijderd en krijgt u een elastische band om uw oren. Eventuele hechtingen worden dan verwijderd. Om uw oren te beschermen draagt u de elastische band de eerste 2 weken 24 uur per dag, daarna alleen 's nachts.

Uw oren kunnen na de operatie gevoelloos zijn, dit gaat na verloop van tijd weer over. De eerste weken kunnen uw oren nog rood/blauw gekleurd, gezwollen of pijnlijk zijn. U kunt een pijnstiller tegen de pijn innemen (bij voorkeur paracetamol).

Risico's en complicaties
Net als bij elke andere operatie bestaat er een kans op een nabloeding of ontsteking van de wond. Dit komt echter zelden voor. Over het algemeen zijn de resultaten na de operatie goed. Een perfect resultaat kunnen wij echter nooit garanderen. De stand van beide oren is nooit 100% gelijk aan elkaar. In een uitzonderlijk geval is een tweede operatieve correctie nodig.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vergoeding
Informeert u bij uw zorgverzekeraar of de kosten van de flapoorcorrectie worden vergoed. Het is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering of u de kosten (deels) vergoed krijgt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan aan uw KNO-arts, liefst zo ruim mogelijk voor de operatie. U kunt een afspraak maken met de KNO-arts via de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer (0314) 32 95 65.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1103-nov 22