Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Radiologie

Artrogram

Röntgen of echo-onderzoek van een gewricht

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, een röntgen of echo-onderzoek van een gewricht (een artrogram) aangevraagd. Een radioloog voert dit onderzoek uit. In deze folder leest u meer over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62) en duurt ongeveer 20 minuten. Als uw behandelend arts het nodig vindt, wordt er ook een aanvullend MRI of CT-scan onderzoek gedaan.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Röntgenonderzoek van een gewricht
Wanneer u op de röntgentafel ligt, wordt de huid om het gewricht ontsmet met Chloorhexidine 0,5%m/v in ethanol 70% v/v met
magenta. De magenta is een roze kleurstof om te zien of alles ontsmet is. Om het kraakbeen in het gewricht goed zichtbaar te maken, spuit de radioloog een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in het gewricht. De radioloog maakt meerdere röntgenfoto's. Indien aansluitend een MRI of CT-scan moet worden gemaakt krijgt u alleen de contrastvloeistof toegediend, daarna volgt de MRI of CT-scan in een andere kamer op de röntgenafdeling. Soms is het gewricht nog wat gevoelig en stijf na het onderzoek. Dit is een normaal verschijnsel en verdwijnt na verloop van tijd.

Echo-onderzoek van een gewricht voor MRI of CT
Wanneer u op de echotafel ligt, wordt de huid om het gewricht ontsmet met jodium. De radioloog maakt meerdere opnames. De radioloog spuit een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in het gewricht. Daarna volgt de MRI of CT-scan in een andere kamer op afdeling Radiologie. Soms is het gewricht nog wat gevoelig en stijf na het onderzoek. Dit is een normaal verschijnsel en verdwijnt na verloop van tijd.

Allergie
Als u allergisch bent voor jodium op de huid, meld dit aan de laborant vóór het onderzoek begint.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist), ontvangt altijd de uitslag.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, bel dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 t/m 17.00 uur, telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 525-jan 22