Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Radiologie


Dunne darmonderzoek


Algemeen
Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, een röntgenonderzoek van de dunne darm aangevraagd. Een radioloog voert het onderzoek uit. Het dunne darmonderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie en duurt ongeveer 1 uur.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding
Voor het onderzoek moet u een dieet volgen en laxeertabletten innemen. Tijdens de voorbereiding van het onderzoek is het belangrijk dat u veel drinkt en eet volgens onderstaande richtlijnen. Als u de anticonceptiepil slikt dient u rekening te houden met een verminderde betrouwbaarheid door het gebruik van de laxeertabletten.

Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

De dag vóór het onderzoek:
Ontbijt: In de loop van de morgen:Middagmaaltijd:In de loop van de middag:Avondmaaltijd:In de loop van de avond:Vrij toegestane dranken:Gebruik geen melk of melkproducten!

Aanvullende voeding:
Bovenstaande voeding is niet volwaardig. Iemand die een laag lichaamsgewicht heeft, kan desgewenst de voeding energierijker maken door gebruik van 2 à 3 pakjes Nutridrink of soortgelijke vezelarme drinkvoeding. Deze drank is verkrijgbaar bij de apotheek.

De dag van het onderzoek:
Na het onderzoek mag u weer alles eten en drinken.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek kunt u een shirt of hemd zonder knopen aanhouden. Als u op de röntgentafel zit, brengt de radioloog een dun slangetje via uw mond of uw neus in uw maag. Daarna wordt het slangetje doorgeschoven naar de dunne darm. De radioloog controleert dit op het tv-scherm. De radioloog laat een dunne bariumpap door het slangetje in de darm lopen. Soms volgt na de pap nog lucht of water. De dunne darm is nu zichtbaar op het tv-scherm. Het vullen van de dunne darm kan bij u een vol gevoel geven.

Om de dunne darm van alle kanten te kunnen bekijken, worden er meerdere foto's in verschillende houdingen gemaakt. Nadat de foto's genomen zijn, kunt u naar het toilet. Na afloop is het mogelijk dat u last hebt van buikkrampen of diarree. Verlaat de afdeling niet voordat uw darmen tot rust gekomen zijn, om ongemak op weg naar huis te voorkomen.

Nazorg
Het is verstandig extra verschoning mee te nemen en iets om te eten na het onderzoek. De eerste dagen na het onderzoek treft u bij de ontlasting nog witte pap aan. Als u last hebt van een moeilijke stoelgang, kunt u een glas bitterwater drinken. Bitterzout kunt u kopen bij de drogist. U lost 15 gram bitterzout op in een glas water.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist), ontvangt altijd de uitslag.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 521-feb 18