Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Mammografie met behulp van tomosynthese techniek

Mammografie met behulp van tomosynthese techniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw arts heeft, in overleg met u, een mammografie aangevraagd. Er bestaan verschillende onderzoeken om de borst (mamma) te onderzoeken. In deze folder vindt u informatie over de mammografie waarbij gebruik wordt gemaakt van de tomosynthese techniek en eventueel aanvullend echografisch onderzoek.

De mammografie met behulp van tomosynthese techniek
Bij een mammografie met tomosynthese techniek worden driedimensionale foto’s van de binnenkant van de borst gemaakt. Hiervoor beweegt een röntgenarm in een lichte boog over uw borst. Tijdens het bewegen maakt de röntgenarm meerdere röntgenfoto’s met lage stralingsdosis. Met deze techniek kan het borstweefsel nog beter in beeld worden gebracht, waardoor de radioloog de beelden beter kan beoordelen.

Een vrouwelijke laborant voert het onderzoek uit. De radioloog beoordeelt de foto's.

Zwangerschap en borstvoeding
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan. Bent u pas zwanger geweest of geeft u borstvoeding, dan zijn uw borsten moeilijker doordringbaar voor röntgenstralen. Tot ongeveer 6 maanden na de laatste borstvoeding heeft het daarom de voorkeur om een echografie van de borst te laten maken in plaats van een röntgenfoto. Overlegt u dit vooraf met uw behandelend arts of een medewerker van de afdeling Radiologie.

Pacemaker of ICD
Heeft u een pacemaker of ICD? Geef dit dan voor het onderzoek aan bij de laborant, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het maken van de mammografie. Een ICD kan niet weg worden gedrukt voor de foto, bij een pacemaker kan dit soms wel.
De pacemaker of ICD veroorzaakt op een borstfoto een witte vlek. Het borstweefsel dat zich onder de ICD bevindt is niet zichtbaar en kan niet worden beoordeeld door de radioloog. Toch is het zeker zinvol om een mammografie te laten verrichten omdat slechts een zeer klein deel van de borst niet te beoordelen is.

Borstprotheses
Vrouwen bij wie de borsten vergroot zijn met behulp van protheses (siliconen of andere protheses) moeten dit voor het onderzoek aan de laborant doorgeven. Hiermee kan dan rekening worden gehouden bij het samendrukken van de borst. De mammografie is ook bij borstprotheses het beste onderzoek en dit kan veilig worden verricht, de kans dat een prothese scheurt of knapt door mammografie is nihil. Vaak wordt de mammografie met behulp van tomosynthese techniek aangevuld met een echografie.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Het onderzoek

Voorbereiding
Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion, zinkzalf, crème of talkpoeder op uw borsten. Wanneer u vaak pijnlijke borsten hebt, kunt u dit onderzoek het beste afspreken in de eerste week na de menstruatie. Wanneer u onder behandeling bent van een oedeemtherapeut en uw borst(en) daarbij worden ingetapet, is het belangrijk dat de tape voorafgaand aan het onderzoek wordt verwijderd. Heeft u in het verleden pijn ervaren tijdens een mammografie? U kunt dan een paracetamol van tevoren innemen.

Verloop van het onderzoek
De mammografielaborant vraagt u uw bovenkleding uit te doen. Voordat de laborant de foto's maakt, stelt zij u enkele vragen. Deze informatie heeft de radioloog nodig bij het beoordelen van de foto's. Voor het maken van de foto’s wordt er aan de borst getrokken om ervoor te zorgen dat al het borstklierweefsel afgebeeld wordt.
De laborant legt uw borst op een steunplaat en drukt met behulp van een tweede plaat het borstklierweefsel samen. Meestal is deze druk vervelend, soms zelfs pijnlijk. Het samendrukken is echter noodzakelijk voor een goede kwaliteit van de foto's. Iedere borst wordt in twee verschillende richtingen gefotografeerd: van boven (craniocaudaal) en van opzij (oblique).

De laborant beoordeelt samen met de radioloog of:

Indien nodig worden er aanvullende foto’s gemaakt.

Uw borsten kunnen na het onderzoek nog enige tijd gevoelig zijn.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Aanvullend onderzoek
Om extra informatie over het borstklierweefsel te krijgen, verricht de radioloog die de mammografie heeft beoordeeld, soms aansluitend aan de mammografie een aanvullend echografisch onderzoek.

Echografie
Door middel van geluidsgolven wordt het inwendige van uw borst in beeld gebracht op een monitor. Dit is pijnloos. Een echografie levert informatie op over verschillende weefsels in uw borst. Nadat wat gel op uw borst is aangebracht, plaatst de radioloog een echoapparaatje op uw borst waardoor de beelden zichtbaar zijn op een beeldscherm. Door een echografie wordt een afwijking soms beter zichtbaar gemaakt.

Duur van het onderzoek
Een echografie duurt ongeveer 15 minuten.


De uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan uw behandelend arts. Deze stelt u op de hoogte tijdens een vervolgafspraak.

De mammografie met behulp van tomosynthese techniek is een momentopname. Krijgt u na het onderzoek andere klachten en/of nemen de klachten toe? Aarzel niet en raadpleeg uw arts.

Komt u voor een controle-mammografie? De radioloog beoordeelt uw foto's op een later moment. Het is mogelijk dat u voor een vervolgonderzoek, bijvoorbeeld een echografie, wordt opgeroepen.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1083-sep 23