Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Mammografie met behulp van tomosynthese techniek

Mammografie met behulp van tomosynthese techniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw arts heeft, in overleg met u, een mammografie aangevraagd. Er bestaan verschillende onderzoeken om de borst (mamma) te onderzoeken. In deze folder vindt u informatie over de mammografie waarbij gebruik wordt gemaakt van de tomosynthese techniek en eventueel aanvullend echografisch onderzoek.

De mammografie met behulp van tomosynthese techniek

Bij een mammografie met tomosynthese techniek worden driedimensionale foto’s van de binnenkant van de borst gemaakt. Hiervoor beweegt een röntgenarm in een lichte boog over uw borst. Tijdens het bewegen maakt de röntgenarm meerdere röntgenfoto’s met lage stralingsdosis. Met deze techniek kan het borstweefsel nog beter in beeld worden gebracht, waardoor de radioloog de beelden beter kan beoordelen.

Een vrouwelijke laborant voert het onderzoek uit. De radioloog beoordeelt de foto's.

Zwangerschap en borstvoeding

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan. Bent u pas zwanger geweest of geeft u borstvoeding, dan zijn uw borsten moeilijker doordringbaar voor röntgenstralen. Tot ongeveer 6 maanden na de laatste borstvoeding heeft het daarom de voorkeur om een echografie van de borst te laten maken in plaats van een röntgenfoto. Overlegt u dit vooraf met uw behandelend arts of een medewerker van de afdeling Radiologie.

Pacemaker of ICD

Heeft u een pacemaker of ICD? Geef dit dan voor het onderzoek aan bij de laborant, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het maken van de mammografie. Een ICD kan niet weg worden gedrukt voor de foto, bij een pacemaker kan dit soms wel.

De pacemaker of ICD veroorzaakt op een borstfoto een witte vlek. Het borstweefsel dat zich onder de ICD bevindt is niet zichtbaar en kan niet worden beoordeeld door de radioloog. Toch is het zeker zinvol om een mammografie te laten verrichten omdat slechts een zeer klein deel van de borst niet te beoordelen is.

Borstprotheses

Vrouwen bij wie de borsten vergroot zijn met behulp van protheses (siliconen of andere protheses) moeten dit voor het onderzoek aan de laborant doorgeven. Hiermee kan dan rekening worden gehouden bij het samendrukken van de borst. De mammografie is ook bij borstprotheses het beste onderzoek en dit kan veilig worden verricht, de kans dat een prothese scheurt of knapt door mammografie is nihil. Vaak wordt de mammografie met behulp van tomosynthese techniek aangevuld met een echografie.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Het onderzoek


Voorbereiding

Gebruik voor het onderzoek geen deodorant, bodylotion, zinkzalf, crème of talkpoeder op uw borsten. Wanneer u vaak pijnlijke borsten hebt, kunt u dit onderzoek het beste afspreken in de eerste week na de menstruatie. Wanneer u onder behandeling bent van een oedeemtherapeut en uw borst(en) daarbij worden ingetapet, is het belangrijk dat de tape voorafgaand aan het onderzoek wordt verwijderd. Heeft u in het verleden pijn ervaren tijdens een mammografie? U kunt dan een paracetamol van tevoren innemen.

Verloop van het onderzoek

De mammografielaborant vraagt u uw bovenkleding uit te doen. Voordat de laborant de foto's maakt, stelt zij u enkele vragen. Deze informatie heeft de radioloog nodig bij het beoordelen van de foto's. Voor het maken van de foto’s wordt er aan de borst getrokken om ervoor te zorgen dat al het borstklierweefsel afgebeeld wordt.

De laborant legt uw borst op een steunplaat en drukt met behulp van een tweede plaat het borstklierweefsel samen. Meestal is deze druk vervelend, soms zelfs pijnlijk. Het samendrukken is echter noodzakelijk voor een goede kwaliteit van de foto's. Iedere borst wordt in twee verschillende richtingen gefotografeerd: van boven (craniocaudaal) en van opzij (oblique).

De laborant beoordeelt samen met de radioloog of:
Indien nodig worden er aanvullende foto’s gemaakt.

Uw borsten kunnen na het onderzoek nog enige tijd gevoelig zijn.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Aanvullend onderzoek

Om extra informatie over het borstklierweefsel te krijgen, verricht de radioloog die de mammografie heeft beoordeeld, soms aansluitend aan de mammografie een aanvullend echografisch onderzoek.

Echografie

Door middel van geluidsgolven wordt het inwendige van uw borst in beeld gebracht op een monitor. Dit is pijnloos. Een echografie levert informatie op over verschillende weefsels in uw borst. Nadat wat gel op uw borst is aangebracht, plaatst de radioloog een echoapparaatje op uw borst waardoor de beelden zichtbaar zijn op een beeldscherm. Door een echografie wordt een afwijking soms beter zichtbaar gemaakt.

Duur van het onderzoek

Een echografie duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan uw behandelend arts. Deze stelt u op de hoogte tijdens een vervolgafspraak.

De mammografie met behulp van tomosynthese techniek is een momentopname. Krijgt u na het onderzoek andere klachten en/of nemen de klachten toe? Aarzel niet en raadpleeg uw arts.

Komt u voor een controle-mammografie? De radioloog beoordeelt uw foto's op een later moment. Het is mogelijk dat u voor een vervolgonderzoek, bijvoorbeeld een echografie, wordt opgeroepen.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1083-apr-24