Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Algemeen
Spoedeisende Hulp

Spoedeisende Hulp (S.E.H.)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Welkom
Wij heten u welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (S.E.H.). In deze folder leest u over onze werkwijze.

Wie werken er
Op de S.E.H. werken de volgende medewerkers:
De werkwijze op de Spoedeisende Hulp
Op de S.E.H. wordt gewerkt met een triagesysteem. Dit houdt in dat u binnen 10 minuten na aankomst op de S.E.H. door een triageverpleegkundige wordt gezien. Deze verpleegkundige bepaalt op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts moet worden gezien. U krijgt een flyer met uitleg over de kleurcode die van toepassing is op uw situatie. De triageverpleegkundige vertelt u over de verdere gang van zaken en wat de huidige wachttijden zijn. Patiënten die onder behandeling zijn in het Slingeland Ziekenhuis en voor een geplande controle komen, worden door de triageverpleegkundige gezien en geholpen op afspraak.

U komt met eigen vervoer
Als u met eigen vervoer komt, meldt u zich bij de secretaresse. Zij schrijft u in en wijst u de wachtkamer waar u kunt plaatsnemen. De triageverpleegkundige haalt u binnen 10 minuten op en neemt u mee naar de triagekamer. Deze verpleegkundige bepaalt op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Afhankelijk van de uitkomst van de triage gaat u naar een behandelkamer of terug naar de wachtkamer. Kinderen delen we in volgens hetzelfde triagesysteem. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, gaat het kind voor.

U komt met de ambulance
U wordt rechtstreeks naar een behandelkamer gebracht. De triageverpleegkundige bepaalt daar op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Als u niet direct behandeld hoeft te worden, wacht u in de behandelkamer of in de wachtruimte.

Wachttijd
De individuele wachttijd per patiënt verschilt en wordt naast de kleurcode ook bepaald door:Wij informeren u hier altijd over. Wanneer uw wachttijd toch langer duurt dan aangegeven, vragen wij u dit te melden aan de secretaresse.

U bent aan de beurt
Als u in de wachtruimte zit, haalt de verpleegkundige u op en brengt u naar de behandelkamer. Eén verpleegkundige coördineert de zorg die u krijgt. Die persoon is ook uw aanspreekpunt. Door drukte kan het voorkomen dat u met meerdere verpleegkundigen te maken krijgt. Wij proberen dat echter te vermijden.

In de behandelkamer voert de verpleegkundige, afhankelijk van uw klachten, een aantal controles bij u uit en informeert u over het verdere verloop van de behandeling en/of het onderzoek. Daarna onderzoekt de arts u en bespreekt met u de behandeling. Als de arts onderzoeken voor u afspreekt (bijvoorbeeld een röntgenfoto, bloedonderzoek, CT-scan, echoscopie), kunt u, afhankelijk van de omstandigheden, wachten in de behandelkamer of in de wachtkamer.

Voor een CT-scan of echoscopie is de wachttijd afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte waar deze onderzoeken plaatsvinden.

Uitslagen van onderzoeken
Het bloedonderzoek duurt gemiddeld 1 uur. Het kan maximaal 2 uur duren voordat alle uitslagen bekend zijn. Wanneer de uitslagen bekend zijn, bespreekt de SEH-arts, de arts acute zorg of de arts-assistent deze met u. Soms wil de specialist u zelf nog zien.

Familie en begeleiders
Er is ruimte voor twee begeleiders in de behandelkamer. Bij kinderen is het gewenst dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Andere familieleden of begeleiders worden verzocht in de wachtruimte plaats te nemen. Tijdens het onderzoek kan de arts of de verpleegkundige de begeleiders vragen tijdelijk in de wachtkamer plaats te nemen. In verband met de privacy van de andere patiënten vragen wij u niet onnodig over de gang te lopen of op de gang te wachten.

Eigendommen
Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Ben u iets verloren? Neem dan contact op met het Service Punt op telefoonnummer (0314) 32 94 00. Hier worden gevonden voorwerpen een korte tijd bewaard.

Kwaliteit en veiligheid
Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Het Slingeland Ziekenhuis werkt daarom mee aan landelijke afspraken om goede en veilige zorg te garanderen.

Het Slingeland Ziekenhuis is in het bezit van een NIAZ-accreditatiebewijs. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuis (NIAZ) heeft opgesteld.

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u het verblijf op de Spoedeisende Hulp heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de zorgverlening blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland.

Help mee aan een veilige behandeling
Er zijn een aantal aandachtspunten waar u als patiënt zelf op kunt letten om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen:
Mobiel bellen

U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Registratie ongevallen

Op de Spoedeisende Hulp worden gegevens over ongevallen (anoniem) geregistreerd in het Landelijk Trauma Register (LTR). Het registreren van deze gegevens gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de traumaregistratie is om de kwaliteit van de traumazorg te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan de secretaresse, verpleegkundige of arts. Telefoonnummer Spoedeisende Hulp: (0314) 32 95 37.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

De aangekruiste punten zijn voor u belangrijk:

Mobiliteit/activiteit

Wij adviseren u om niet te:
Wondverzorging
 • Pleister verschonen
 • Drukverband af na ......
 • Drain
 • Hechtingen uit na ..... dagen
 • Struvakous
 • Zitbad ..... x daags
 • Druppelen oor/oog/neus
 • Anders .....
Hulpmiddelen
 • Mitella/sling, af laten na .....
 • Krukken
 • Spalk
 • Anders .....
Voeding
 • Normaal
 • Zacht/licht verteerbaar
 • Vloeibaar
 • Extra drinken
 • Nuchter na ..... uur
 • Medicijnen wel met een klein slokje water innemen
Speciale maatregelen
 • Geen neus snuiten
 • Mond spoelen
 • Oefeningen
 • Bij pijn en/of zwelling koelen met ijs
 • Been/arm hoog
 • Anders .....
Lichamelijke hygiëne
 • Douchen ja/nee/mits .....
 • Wond afdekken
 • Na douchen pleister verschonen
 • Haren wassen
 • Anders .....
Medicijnen
 • Pijnbestrijding
 • Antibiotica
 • Bloedverdunners
 • Recept


Foldernummer: 69-feb 21