Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen
Spoedeisende Hulp

Spoedeisende Hulp (SEH)

Spoedeisende Hulp (SEH)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Welkom
Wij heten u welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). Wij bieden u zo snel mogelijk de zorg die u nodig heeft. In deze folder leest over de werkwijze op de Spoedeisende Hulp.

De werkwijze op de Spoedeisende Hulp

Toelichting triage

U wordt tijdens de triage ingedeeld in een kleurcode:
Tijdens de triage wordt u ingedeeld in een kleurcode.
Omdat nog niet bekend is welke behandeling en/of onderzoeken u nodig heeft, vragen wij u voorlopig niet te eten en/of te drinken. Het kan zijn dat uw urine onderzocht moet worden. Vraag dit eerst na voordat u gaat plassen.

Wachttijden
De wachttijden vóór en tijdens uw behandeling kunnen lang zijn. Voor u is niet altijd duidelijk waarom u zo lang moet wachten.

Redenen van een langere wachttijd kunnen zijn:
De gemiddelde verblijfduur op de SEH is 2-3 uur

Heeft u tijdens uw verblijf op de Spoedeisende Hulp vragen of hulp nodig? Dan mag u te allen tijden op de bel drukken. De verpleegkundige die voor u zorgt komt dan zo snel mogelijk naar u toe.

Behandelbeperkingen en reanimeren
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis is de arts verplicht om met u te bespreken wat uw wensen zijn ten aanzien van behandelbeperking en wel/niet reanimeren. In dit gesprek bespreekt de arts ook wat uw wensen zijn als uw situatie verslechtert.

Als uw behandelbeperkingen al zijn vastgelegd in het Slingeland Ziekenhuis, hoeft u niets te doen. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in eerder vastgelegde afspraken, verzoeken wij u dit kenbaar te maken.


Help mee aan een veilige behandeling

We vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt bij ons op de afdeling. Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen:


Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan de secretaresse, verpleegkundige of arts. De Spoedeisende Hulp is bereikbaar op het telefoonnummer: (0314) 32 95 37.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 69-jan 23