Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Radiologie

Echografie bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
In overleg met de behandelend arts van uw kind, hebt u samen besloten tot een echografisch onderzoek. Het echotoestel is een apparaat dat geluidsgolven, die wij niet kunnen horen, het lichaam instuurt. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven te meten, wordt het inwendige van het lichaam in beeld gebracht op een tv-scherm. Op deze wijze kan de laborant of radioloog meer informatie krijgen over de organen die hij/zij wil onderzoeken.

In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen, de behandelend arts of radioloog kan hiervan afwijken. De informatie is van toepassing op kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar is de informatie uit de folder voor volwassenen van toepassing.

U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven.

VoorbereidingEcho bovenbuik
Bij een echo van de bovenbuik wordt een echo gemaakt van de lever, milt, alvleesklier (pancreas), galblaas, nieren en/of de bloedvaten in de buik.

Kinderen tot 10 jaar:
Uw kind mag vanaf 1 uur voor het onderzoek niets meer eten en geen koolzuurhoudende dranken nuttigen.

Kinderen vanaf 10 jaar:
Uw kind mag vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten en geen koolzuurhoudende dranken drinken. Ook geen snoep of kauwgom, omdat tijdens het kauwen en zuigen veel lucht in de maag komt. Tandenpoetsen en het innemen van medicijnen kan wel, maar met een klein beetje water.

Echo onderbuik
Bij een echo van de onderbuik wordt een echo gemaakt van de nieren, blaas, baarmoeder (uterus), eierstokken en/of blinde darm (appendix). Bij dit onderzoek is het juist belangrijk om een volle blaas te hebben. Uw kind mag ook eten.

Niet-zindelijke kinderen:
Laat uw kind in de wachtruimte een fles of volle tuitbeker drinken. Tijdens het onderzoek is de blaas dan in ieder geval half gevuld.

Zindelijke kinderen tot 10 jaar:
Uw kind mag vanaf 1 uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet. Laat uw kind in dat uur twee bekers water drinken (300-400 ml).

Zindelijke kinderen vanaf 10 jaar:
Uw kind mag vanaf 1,5 uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet. Laat uw kind in die tijd een halve liter water drinken.

Voorbereiding echo abdomen/combinatie-echo boven- en onderbuik
Bij een echo van de hele buik wordt een echo gemaakt van de lever, milt, alvleesklier (pancreas), galblaas, nieren en/of de bloedvaten in de buik, blaas, baarmoeder (uterus), eierstokken en/of blinde darm (appendix).

Niet-zindelijke kinderen:
Uw kind mag vanaf 1 uur voor het onderzoek niets meer eten. Laat uw kind in de wachtruimte een fles of volle tuitbeker drinken. Uw kind mag geen koolzuurhoudende dranken drinken. Tijdens het onderzoek is de blaas dan in ieder geval half gevuld.

Zindelijke kinderen tot 10 jaar:
Uw kind mag vanaf 1 uur voor het onderzoek niets meer eten. Uw kind mag vanaf 1 uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet. Laat uw kind in dat uur twee bekers water drinken (300-400 ml).

Zindelijke kinderen vanaf 10 jaar:
Uw kind mag vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten. Ook geen snoep of kauwgom, omdat tijdens het kauwen en zuigen veel lucht in de maag komt. Tandenpoetsen en het innemen van medicijnen met een slokje water kan wel. Uw kind mag vanaf 1,5 uur voor het onderzoek niet meer naar het toilet. Laat uw kind in die tijd een halve liter water drinken.

Overige echografieën
Voor alle andere echografieën is geen specifieke voorbereiding nodig.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Het onderzoek
Een laborant voert het onderzoek uit, onder leiding van een radioloog. Bij het onderzoek mag uw kind ondergoed en sokken aanhouden. Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een onderzoektafel of in bed. De onderzoeker brengt gel aan op de huid om te voorkomen dat er lucht tussen de huid en het apparaatje komt. Deze gel kan koud aanvoelen. Het apparaatje ontvangt en zendt geluidsgolven uit. De geluidsgolven worden opgevangen en vertaald in een beeld op een tv-scherm, hiervan worden foto's gemaakt.
De onderzoeker beweegt het apparaatje over de buik en de zij, dit is niet pijnlijk. Om vanuit een andere kant naar het te onderzoeken orgaan te kunnen kijken, vraagt de onderzoeker soms of uw kind op de linker- of rechterzijde wil draaien. Soms wordt er nog gekeken wanneer de blaas leeg is, uw kind mag dan eerst uitplassen. De radioloog beoordeelt de foto's en beslist of het onderzoek klaar is.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 25 minuten.

Na het onderzoek

Uw kind mag weer eten en drinken.

De uitslag
De radioloog of physician assistant beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte bij een volgend bezoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1066-jun 21