Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Verpleegafdeling N1
Cardiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Verpleegafdeling N1 - Cardiologie


Algemeen
U bent opgenomen op verpleegafdeling N1 van het Slingeland Ziekenhuis. Op deze afdeling worden hartpatiënten en neurologiepatiënten verpleegd. De afdeling Cardiologie bestaat uit de kamers 101 tot en met 117. De kamers 119 tot en met 133 zijn bedoeld voor neurologiepatiënten. De teamleider van deze verpleegafdeling is mevrouw Angela Bergsma.
In deze folder informeren wij u over de gang van zaken op de afdeling Cardiologie. Voor neurologiepatiënten is er een aparte folder.

Cardiologen
Een arts heeft u doorverwezen naar de verpleegafdeling N1. Deze arts hoeft niet degene te zijn die u op de verpleegafdeling N1 behandelt. De kans is groot dat u met een andere arts te maken krijgt. De specialisten die u kunnen behandelen zijn de cardiologen:Visite van de cardioloog
Een week lang komt dezelfde cardioloog dagelijks op de verpleegafdeling. Deze cardioloog noemen we de dienstdoende cardioloog. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle patiënten die zijn opgenomen op afdeling N1. De dienstdoende cardioloog bezoekt elke dag de afdeling. Dagelijks bespreekt deze dienstdoende cardioloog uw gezondheidstoestand en behandeling met de verpleegkundigen en de verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialisten op afdeling N1 zijn de heer Arie Doornink en mevrouw Caroline Salari. Zij voeren naast verpleegkundige taken ook medische taken uit onder supervisie van een medisch specialist.

Verpleegkundig aanspreekpunt
In uw kamer aan de muur hangt een bord waarop staat vermeld welke verpleegkundige uw aanspreekpunt is. Hierop staat ook vermeld welke cardioloog en verpleegkundig specialist er dienst hebben op de afdeling.

Andere zorgverleners
Andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, coördinator hartrevalidatie en hartfalen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig consulenten, andere specialisten of diëtisten kunnen ook betrokken zijn bij uw behandeling. Het is mogelijk om via de verpleegkundige een afspraak met één van hen te maken.

Medewerker Gastenservice
De medewerker Gastenservice voorziet u van eten en drinken, haalt desgewenst een krant en kan een boodschap voor u halen in de winkel van het ziekenhuis. Ten aanzien van de dienstverlening is deze medewerker uw aanspreekpunt. Op het bord in uw kamer kunt u zien wie die dag dienst heeft. De medewerker Gastenservice komt regelmatig bij u langs.

Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.

Maaltijdkeuze
U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. In de ochtend en middag komt de medewerker Gastenservice met de broodserveerwagen langs. 's Avonds krijgt u de warme maaltijd die u heeft gekozen.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

Leerunit
De afdeling Cardiologie op verpleegafdeling N1 is een leerunit voor verpleegkundigen in opleiding. Op deze leerunit worden stagiaires van de opleiding Verpleegkunde (HBO-niveau en MBO-niveau) opgeleid tot verpleegkundige.

Het is mogelijk dat u wordt verpleegd door deze stagiaires. U herkent de stagiaires aan hun blauwe jasjes. Ervaren verpleegkundigen begeleiden de stagiaires. De verpleegkundigen bewaken de kwaliteit van de zorg en blijven eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegkundigen leggen handelingen uit aan de stagiaires, bijvoorbeeld hoe een infuus wordt verwisseld. De handeling zelf kan daardoor iets langer duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Pijn
Als u pijnklachten heeft (bijvoorbeeld druk op de borst voelt of benauwd bent), meldt u dit dan aan de verpleegkundige. Ook als dit 's avonds of 's nachts is, of als u niet zeker bent van uw klacht. We kunnen dan onder andere een hartfilmpje (ECG) maken. Iedere dag vraagt de verpleegkundige u een pijnscore aan te geven. Op die manier houden we in de gaten hoeveel pijn u heeft en kunnen we maatregelen nemen.

Belangrijk:
Het is van groot belang voor uw behandeling dat wij van al uw (pijn)klachten, hoe klein ook, volledig op de hoogte zijn.

Voorzieningen

Koelkast
Als u producten heeft meegenomen of gekregen die koel moeten blijven, dan kunt u dat aangeven bij de medewerker Gastenservice. Er is een koelkast aanwezig. Zorgt u ervoor dat uw naam en de datum vermeld staan op de producten.

Klimaatbeheersing (in de zomer)
Vanwege de werking van de klimaatbeheersing moeten de ramen en deuren gesloten blijven. 's Nachts mogen de ramen wel geopend worden.

Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
 • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
 • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
  • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
  • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
  • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
 • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Bezoek
De bezoektijden van verpleegafdeling N1 zijn:

Dagelijks:
 • 13.30 - 14.15 uur
 • 19.00 - 20.00 uur

Bij uitzondering is het, alleen in overleg met de verpleegkundige, mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen. Teveel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten.

Er zijn niet meer dan 2 bezoekers per patiënt toegestaan. Tijdens de bezoekuren gaan de werkzaamheden op de afdeling door. Hierdoor komt het soms voor dat het bezoek gevraagd wordt de kamer tijdelijk te verlaten. Wij vragen dit om uw privacy te waarborgen.

Bloemen
Bezoekers kunnen zelf de bloemen verzorgen. Hiervoor is een speciale bloemenhoek ingericht in de spoelruimte. Plaats geen vazen op de lichtbakken boven het bed.

Inlichtingen aan naasten
De verpleegkundige die u verzorgt, is bereid uw naaste familie over uw toestand in te lichten. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt verstrekt, spreken wij met u een eerste en tweede contactpersoon af. Alleen aan deze contactpersonen verstrekken wij informatie.

Mondelinge informatie
De verpleegkundige kan informatie verstrekken aan uw contactpersoon tijdens het bezoekuur.

Informatie via de telefoon
De contactpersoon kan ook telefonisch contact opnemen met de verpleegafdeling N1 voor informatie. Het telefoonnummer van de afdelingssecretaresse is: (0314) 32 92 10.

Informatie over uitslagen en behandeling
Informatie over uitslagen van onderzoeken en het verloop van de behandeling mogen verpleegkundigen niet verstrekken. Alleen uw behandelend arts of verpleegkundig specialist verstrekt deze informatie. Voor vragen hierover kan uw contactpersoon van 15.00 - 15.30 uur bellen naar bovengenoemd telefoonnummer.

Gesprek met de verpleegkundig specialist of de cardioloog
Wilt u of uw contactpersoon (met uw instemming) een gesprek met de verpleegkundig specialist of behandelend cardioloog dan kunt u deze afspraak maken bij de verpleegkundige of secretaresse van de afdeling.

Algemene informatie
Op de afdeling vindt u schriftelijke informatie over ziekten en onderzoeken. De verpleegkundige kan u hier meer over vertellen. Folders van het Slingeland Ziekenhuis vindt u ook op www.slingeland.nl.

Helpen bij verzorgen

Wij bieden familie of andere naaste relaties de mogelijkheid om te helpen bij uw verzorging. Bijvoorbeeld uw haren te wassen of helpen met eten geven, als dit nodig is. De verpleegkundigen geven u hier meer informatie over.

Familieparticipatie
Patiënten ouder dan 70 jaar hebben tijdens hun opname meer kans op complicaties, zoals vallen. Hierdoor functioneren ze na hun opname vaak minder goed en hebben ze meer zorg nodig. Een naaste van een patiënt kan tijdens de opname een belangrijke rol spelen in het voorkomen van deze complicaties. Dit heet familieparticipatie.

Familieparticipatie houdt in dat een naaste nauw betrokken is bij de opname en regelmatig activiteiten onderneemt met de patiënt, bijvoorbeeld wandelen, samen eten of een spelletje spelen. Bekende activiteiten en de aanwezigheid van een vertrouwd persoon hebben een positief effect op het herstel. Het biedt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op complicaties kleiner. Daarnaast kan een naaste ervoor zorgen dat de patiënt stevige schoenen (die de hele voet omsluiten en een ruwe zool hebben) en eventueel een loopmiddel (zoals rollator of stok) meeneemt naar het ziekenhuis. Dit verkleint de kans op vallen.

Meer informatie over familieparticipatie vindt u in de folder 'Familieparticipatie'. Op onze website kunt u ook een filmpje bekijken over wat familieparticipatie inhoudt. Het filmpje vindt u op www.slingeland.nl/familieparticipatie.

Het Radboudhotel
Als de arts u voor een specifieke behandeling naar het Radboudumc in Nijmegen heeft verwezen, betekent dit soms dat u daar langere tijd moet verblijven. Dan kan het voor uw familie prettig zijn om dicht bij u in de buurt te zijn. Het Radboudumc heeft hiertoe een voorziening getroffen: familieleden kunnen enkele nachten in het 'ziekenhuishotel' doorbrengen. U kunt bij de secretaresse en/of de verpleegkundige een informatiefolder over het Radboudhotel opvragen. Als u naar een ander ziekenhuis gaat, kan de secretaresse eventueel informeren of er bij dat ziekenhuis ook een 'ziekenhuishotel' aanwezig is, of dat er andere mogelijkheden tot overnachting zijn.

Nazorg

Telefonisch spreekuur

Als u na uw ontslag nog vragen, advies, informatie of begeleiding nodig heeft of als u wilt deelnemen aan de poliklinische hartrevalidatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator hartrevalidatie/consulent cardiologie. De coördinator/consulent heeft een telefonisch spreekuur en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 09.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 93 22.

Vragen kunt u ook mailen naar: hartrevalidatie@slingeland.nl.

Afspraak maken
U kunt bovenstaand telefoonnummer ook gebruiken voor het maken van een afspraak met de consulent.

Voor meer informatie kunt u de folder 'Consulent cardiologie' en/of 'Poliklinische hartrevalidatie' raadplegen. Deze zijn verkrijgbaar op de verpleegafdeling N1 en bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 253-mei 22