Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

DaT-scan van de hersenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De neuroloog heeft, in overleg met u, een DaT-scan aangevraagd. Met een DaT-scan onderzoeken wij of uw klachten verband houden met de ziekte van Parkinson of aanverwante ziektebeelden.

Afspraak
Voor de DaT-scan wordt u verwacht op ........./........./.........

U wordt verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medewerker haalt u op.

Tijdstip injectie: ................. uur

Tijdstip onderzoek: ................. uur

De tijd tussen de injectie en het onderzoek later op de dag, hoeft u niet in het ziekenhuis door te brengen.

Zwangerschap en borstvoeding
In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, neem dan vooraf contact met ons op.

Voorbereiding
Een aantal medicijnen is van invloed op de uitwerking van het onderzoek. Uw behandelend specialist heeft met u besproken of u voor het onderzoek met bepaalde medicijnen moet stoppen. Houdt u zich nauwkeurig aan deze instructie.

De injectie
U krijgt een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof ingespoten via een infuus in uw arm. Dit is om een deel van de hersenen zichtbaar te kunnen maken met de DaT-scan. Van de toegediende vloeistof merkt u niets. De stralingsdosis die u ontvangt, is veilig en vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Na de injectie wordt het infuus verwijderd, en dient u enkele uren te wachten zodat de vloeistof zich kan verspreiden.

De DaT-scan


Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat uw hoofd stil ligt. Daarom ligt u met uw hoofd in een speciale hoofdsteun. De medisch nucleair werker stelt de camerakoppen in tot vlak onder en boven uw hoofd. Gedurende 35 minuten draaien de camerakoppen om uw hoofd om beelden te maken van uw hersenen.

Na het onderzoek
U mag naar huis. Er is geen bezwaar zelf auto te rijden of alleen te reizen.

Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen te verwachten.

De uitslag van het onderzoek
De neuroloog die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag. De neuroloog zal de uitslag met u bespreken.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de medisch nucleair werker tijdens het onderzoek of neem van tevoren contact op via telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1049-okt 22