Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Begeleiding bij hartfalen

Begeleiding bij hartfalen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft hartfalen. Dit heeft invloed op uw dagelijks leven. De cardioloog heeft u verwezen naar de verpleegkundig specialist hartfalen op onze polikliniek Hartfalen. De verpleegkundig specialist hartfalen behandelt u en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. In deze folder vindt u alvast meer informatie over de behandeling en begeleiding.

In de folder 'Hartfalen' van de Nederlandse Hartstichting vindt u meer informatie over het ziektebeeld. Deze folder vindt u op www.hartstichting.nl of bij de verpleegkundig specialist hartfalen.

Begeleiding bij hartfalen
Bij hartfalen werkt de pompfunctie van het hart niet goed. Dit leidt vaak tot lichamelijke klachten. U zult merken dat activiteiten in uw dagelijks leven u meer moeite kosten dan voorheen.

Bij het omgaan met hartfalen in uw dagelijks leven kunt u begeleid worden door de verpleegkundig specialist hartfalen. Tijdens uw bezoek aan de verpleegkundig specialist hartfalen op de polikliniek bespreekt hij/zij met u op welke manier u uw hart zoveel mogelijk kunt ontlasten. Het doel is om lichamelijke klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. Met u wordt besproken wat u nodig denkt te hebben om klachten onder controle te houden en een terugval te voorkomen. Naast het gebruik van medicijnen kunt u er zelf ook voor zorgen dat u minder klachten heeft, bijvoorbeeld door gezond te leven.

De verpleegkundig specialist geeft u informatie en adviezen over:
Om uw gezondheidssituatie te beoordelen doet de verpleegkundig specialist hartfalen lichamelijk onderzoek. De verpleegkundig specialist hartfalen kan aanvullende onderzoeken aanvragen en indien nodig uw medicijnen aanpassen, in overleg met de cardioloog.
Voorbereiding afspraak polikliniek
Neemt u het volgende mee naar uw afspraak op de polikliniek:
Neem naar uw eerste afspraak ook het volgende mee:
Het kan helpen thuis uw vragen alvast op papier te zetten zodat u ze niet vergeet te stellen tijdens het spreekuur. Neem bij voorkeur iemand mee naar de afspraak.

De eerste afspraak op de polikliniek duurt ongeveer 45 minuten.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58).

Verhinderd
Als u verhinderd bent voor uw afspraak op de polikliniek, horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Neemt u dan contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer (0314) 32 95 55. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Heeft u nog vragen voorafgaand aan uw eerste afspraak op de polikliniek Hartfalen? Neem dan contact op met de polikliniek Cardiologie. De polikliniek is van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Uw privacy en onze geheimhouding
Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 964-apr-24