Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Begeleiding bij hartfalen

Begeleiding bij hartfalen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft hartfalen. Dit heeft invloed op uw dagelijks leven. De cardioloog heeft u verwezen naar de verpleegkundig specialist hartfalen op onze polikliniek Hartfalen. De verpleegkundig specialist hartfalen behandelt u en begeleidt u bij het omgaan met hartfalen. In deze folder vindt u alvast meer informatie over de behandeling en begeleiding. Ook leest u wat thuismeten inhoudt.

In de folder 'Hartfalen' van de Nederlandse Hartstichting vindt u meer informatie over het ziektebeeld. Deze folder vindt u op www.hartstichting.nl of bij de verpleegkundig specialist hartfalen.

Begeleiding bij hartfalen
Bij hartfalen werkt de pompfunctie van het hart niet goed. Dit leidt vaak tot lichamelijke klachten. U zult merken dat activiteiten in uw dagelijks leven u meer moeite kosten dan voorheen.

Bij het omgaan met hartfalen in uw dagelijks leven kunt u begeleid worden door de verpleegkundig specialist hartfalen. Tijdens uw bezoek aan de verpleegkundig specialist hartfalen op de polikliniek bespreekt hij/zij met u op welke manier u uw hart zoveel mogelijk kunt ontlasten. Het doel is om lichamelijke klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. Met u wordt besproken wat u nodig denkt te hebben om klachten onder controle te houden en een terugval te voorkomen. Naast het gebruik van medicijnen kunt u er zelf ook voor zorgen dat u minder klachten heeft, bijvoorbeeld door gezond te leven.

De verpleegkundig specialist geeft u informatie en adviezen over:
Om uw gezondheidssituatie te beoordelen doet de verpleegkundig specialist hartfalen lichamelijk onderzoek. De verpleegkundig specialist hartfalen kan aanvullende onderzoeken aanvragen en indien nodig uw medicijnen aanpassen, in overleg met de cardioloog.

Thuismeten bij hartfalen
Bij veel patiënten met hartfalen is thuismeten onderdeel van de begeleiding. Thuismeten houdt in dat u thuis op bepaalde momenten zelf metingen doet. U meet uw gewicht en bloeddruk met een speciaal aangesloten weegschaal en bloeddrukmeter. Ook vult u een aantal vragen in. U verstuurt de resultaten via een app op een iPad (tablet) naar een verpleegkundige van het Medisch Service Center NAAST. Het is (sinds 2020) van belang dat u zelf een iPad (tablet) of mobiele telefoon tot uw beschikking heeft. Mocht u nog een iPad in bruikleen hebben, dan kunt u deze blijven gebruiken. Als dit apparaat defect is, wordt het niet meer vervangen.

De verpleegkundige controleert of de uitslagen van de metingen goed zijn. Daarnaast ziet u zelf ook de resultaten op het scherm. Mochten de resultaten van de meting afwijkend zijn, dan neemt de verpleegkundige (via beeldbellen) contact met u op om dit met u te bespreken. Als het nodig is wordt de verpleegkundig specialist hartfalen ingeschakeld. Als u zelf een vraag heeft over uw gezondheid kunt u ook via beeldbellen contact opnemen met de verpleegkundige van NAAST.

De verpleegkundig specialist hartfalen geeft u meer informatie over thuismeten tijdens de eerste afspraak op de polikliniek Hartfalen. Hij/zij bespreekt met u of thuismeten voor u waardevol kan zijn en of u hiervan gebruik wilt maken. Een voordeel van thuismeten is dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft ter controle.

Als u gebruikmaakt van thuismeten bekijkt de verpleegkundig specialist hartfalen na een half jaar samen met u of thuismeten medisch gezien meerwaarde voor u heeft. Als uw situatie voldoende stabiel is, kan het zijn dat thuismeten als onderdeel van uw behandeling wordt gestopt. Als u het zelf prettig vindt om door te gaan met thuismeten, kunt u besluiten om tegen eigen betaling thuismeten voort te zetten.

Als u gebruik gaat maken van thuismeten of als u geïnteresseerd bent in thuismeten en meer informatie wilt ontvangen, meldt de verpleegkundig specialist hartfalen u aan bij het Medisch Service Centrum NAAST. Een verpleegkundige van NAAST neemt contact met u op om u verder te informeren. Als u besloten heeft om deel te nemen wordt de apparatuur op afspraak thuis geleverd, uitgelegd en aangesloten.

Voorbereiding afspraak polikliniek
Neemt u het volgende mee naar uw afspraak op de polikliniek:
Neem naar uw eerste afspraak ook het volgende mee:
Het kan helpen thuis uw vragen alvast op papier te zetten zodat u ze niet vergeet te stellen tijdens het spreekuur. Neem bij voorkeur iemand mee naar de afspraak.

De eerste afspraak op de polikliniek duurt ongeveer 45 minuten.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58).

Verhinderd
Als u verhinderd bent voor uw afspraak op de polikliniek, horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Neemt u dan contact op met de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer (0314) 32 95 55. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak met u.

Vragen
Heeft u nog vragen voorafgaand aan uw eerste afspraak op de polikliniek Hartfalen? Neem dan contact op met de polikliniek Cardiologie. De polikliniek is van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 964-jan 23