Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Wat is fysiotherapie
Fysiotherapie richt zich op het voorkomen, overgaan of verminderen van klachten aan het bewegingsapparaat. De behandelingen zijn vooral gericht op oefentherapie, voorlichting en begeleiding. In deze folder leest u voor welke behandelingen u terecht kunt bij de afdeling Fysiotherapie.

Poliklinische behandelingen
Bij de afdeling Fysiotherapie kunt u terecht voor de volgende behandelingen:

Fysiotherapie voorafgaand aan een buik-, long- of hartoperatie
Voorafgaand aan een buik-, long- of hartoperatie kan fysiotherapie helpen om de kans op een complicatie aan de longen, bijvoorbeeld een longontsteking, te verkleinen. De fysiotherapeut test de ademspieren en stelt vervolgens een trainingsprogramma op. U traint uw ademspieren thuis met behulp van een ademspierapparaat (Threshold). Meer informatie vindt u in de folder 'Fysiotherapie voorafgaand aan uw buik-, long- of hartoperatie'. Deze folder is te raadplegen via www.slingeland.nl. De medisch specialist verwijst u naar de afdeling Fysiotherapie.

Daarnaast kunnen patiënten van 60 jaar en ouder voorafgaand aan een buikoperatie bij de fysiotherapeut terecht voor een condititietest. Als uit de conditietest blijkt dat het verstandig is om uw conditie voor de operatie te verbeteren, krijgt u het advies om een trainingsprogramma te volgen bij u in de buurt.

Hartrevalidatie
Deze behandeling is over het algemeen een vervolg op de klinische revalidatie na een hartinfarct, een hartoperatie of een dotterbehandeling. De behandeling is er op gericht u door middel van lichamelijke training opnieuw vertrouwen in uw lichaam te geven. De training vindt plaats in een groep van maximaal acht personen onder begeleiding van twee fysiotherapeuten. Voor de training komt u twee keer per week naar de polikliniek Fysiotherapie. De cardioloog verwijst u door voor hartrevalidatie.

Revalidatie bij hartfalen
Als u hartfalen heeft, is de pompfunctie van uw hart verminderd. Hierdoor kunt u lichamelijk minder inspannen dan voorheen. Mogelijk heeft u minder vertrouwen in uw lichaam en vraagt u zich af wat u nog kunt en waar uw grenzen liggen. Op verwijzing van uw cardioloog en hartfalenverpleegkundige kunt u een speciaal hartfalenrevalidatieprogramma volgen bij de afdeling Fysiotherapie. Tijdens dit revalidatieprogramma traint u uw spierkracht en uithoudingsvermogen (conditie). Meer informatie vindt u in de folder 'Revalidatie bij hartfalen'. Deze folder is te raadplegen via www.slingeland.nl.

Looptraining bij vaatproblemen in de benen
Mensen met vaatproblemen in de benen (claudicatio intermittens) kunnen hun maximale loopafstand vergroten door middel van looptraining. Uit onderzoek blijkt dat deze behandelmethode effectiever is dan een operatie of het gebruik van medicijnen. Op de afdeling Fysiotherapie wordt looptraining gegeven onder begeleiding van een speciaal opgeleid fysiotherapeut. Over het algemeen traint u twee keer in de week een uur in groepsverband. Daarbij krijgt u uitgebreid uitleg over het ontstaan van uw vaatprobleem. Ook geeft de fysiotherapeut adviezen om uw loopafstand te vergroten. U kunt de looptraining volgen met een verwijzing van de vaatchirurg of huisarts.

Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen en helpen voorkomen van klachten in het gebied van het bekken, de buik, de lage rug en de bekkenbodem. Bekkenfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie, en kan helpen bij:Meer informatie over bijvoorbeeld onderzoeken en behandelingen vindt u op www.slingeland.nl. De huisarts of specialist kan u naar de bekkenfysiotherapeut verwijzen.

TENS pijnbehandeling
Bij deze behandeling van pijn maken wij gebruik van een TENS (Transcutane Zenuwstimulator). Een TENS is een apparaat dat door elektrische stimulatie van een zenuw uw pijn kan verminderen. Deze elektrische stimulatie vindt plaats via de huid. De polikliniek Pijnbestrijding of specialist verwijst u door voor deze behandeling.

Stagiaires
De afdeling Fysiotherapie begeleidt studenten fysiotherapie van de Hogeschool Saxion, die stage lopen in het ziekenhuis. De stagiaires werken onder de verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut.

Melden
Voor de behandeling meldt u zich bij de balie van de polikliniek Fysiotherapie (souterrain, route 84). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Neem het volgende mee naar uw afspraak: Afspraak maken of afzeggen
Vergoeding
Een bezoek aan de fysiotherapeut in het Slingeland Ziekenhuis wordt niet standaard vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, betaalt u (een deel van) de bezoeken mogelijk zelf. Wij raden u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan bij uw bezoek aan de polikliniek Fysiotherapie. U kunt ons ook op werkdagen bereiken van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 931-aug 20