Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT-scan

CT-scan

Computer Tomografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort krijgt u een CT-scan. Er zijn verschillende soorten CT-onderzoeken. Elk onderzoek vraagt een andere voorbereiding. De meest voorkomende onderzoeken noemen we in deze folder. U kunt bij het betreffende onderzoek lezen wat er van u verwacht wordt en wat u kunt verwachten.

De CT-scan
Bij een CT-scan (Computer Tomografie) ligt u op een tafel die in een soort 'ring' wordt geschoven. In deze 'ring' bevindt zich een ronddraaiende bron, die röntgenstralen uitzendt. Met behulp van de computer wordt zo een dwarsdoorsnede van uw lichaam in beeld gebracht. De CT-scan kan 'schijfjes' lichaam in beeld brengen. Door meerdere 'schijfjes' vast te leggen op de monitor, krijgt de radioloog de juiste informatie over de verschillende organen en hun relatie onderling. Tijdens de röntgenopname, hoort u de apparatuur in de ring om u heen draaien. Bij onderzoek van de longen of de buik wordt u gevraagd in te ademen en de adem even vast te houden.

Een onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Dit verschilt per onderzoek.

Jodiumhoudend contrastmiddel
Bij een CT-onderzoek wordt vaak een jodiumhoudend contrastmiddel gebruikt om delen van het lichaam beter zichtbaar te maken op de scan. Deze vloeistof wordt dan tijdens het onderzoek in uw lichaam gespoten. Meestal hoort u pas op het moment dat het onderzoek plaatsvindt of bij u contrastmiddel wordt gebruikt.

Risico van jodiumhoudend contrastmiddel voor bepaalde patiënten
Jodiumhoudend contrastmiddel kan bij bepaalde groepen patiënten, de zogenaamde risicogroepen, leiden tot een allergische reactie of tot nierschade. Uw arts gaat na of u tot een van de risicogroepen behoort. Als u tot een risicogroep behoort, nemen wij extra maatregelen voorafgaand aan het onderzoek. Zo wordt voorkomen dat u schade aan uw nieren oploopt of een allergische reactie krijgt. In de folder 'Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel' leest u welke maatregelen worden genomen.
Het onderzoek met contrastvloeistof in de bloedvaten kan niet altijd doorgaan in de volgende gevallen:
Neemt u in bovenstaande gevallen tijdig contact op met de röntgenafdeling om te vragen of het noodzakelijk is contrastmiddel te gebruiken tijdens het onderzoek.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorafgaand aan de CT-scan
Voor het onderzoek gelden de volgende algemene voorbereidingen:

Voldoende drinken
Wij raden u aan om de dag voor het onderzoek voldoende (zo'n 1,5 tot 2 liter) te drinken. Dit zorgt ervoor dat de contrastvloeistof na het onderzoek sneller uit uw lichaam is. De contrastvloeistof verlaat het lichaam via de urine.

Bij diarree, uitdroging of nieuwe medicijnen
Indien u voorafgaand aan het onderzoek diarree krijgt, uitgedroogd raakt of nieuwe medicijnen krijgt die de nieren belasten, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw arts. Overleg of het verstandig is het onderzoek door te laten gaan.

Bloedprikken
Heeft u van uw behandelend arts een labformulier gekregen om uw bloed te laten controleren? Dan is het van belang dat u 2 weken voor het onderzoek bloed laat prikken. Eerder bloed laten prikken heeft geen zin. Dan zijn de waardes namelijk niet actueel genoeg.
Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de locatie die met u is afgesproken. Dit kan zijn:
Wij verzoeken u te parkeren op het parkeerterrein bij de hoofdingang van het Slingeland Ziekenhuis.

De meest voorkomende CT-onderzoeken

Hieronder leest u welke specifieke voorbereiding u moet treffen. In de meeste gevallen hoort u pas tijdens het onderzoek of er bij u contrastmiddel wordt gebruikt.


Bijwerkingen/complicaties
Bij dit onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling. Door de moderne technieken die wij in ons ziekenhuis toepassen, is de stralingsdosis minimaal.

Als u tijdens het onderzoek contrastvloeistof heeft gekregen, kunnen er bijwerkingen optreden:
De meeste klachten verdwijnen vanzelf weer, eventueel na medicatie.

Als u weer thuis bent en er treden complicaties op waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de afdeling Radiologie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (0314) 32 95 05. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

De uitslag van het onderzoek
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist) ontvangt altijd de uitslag.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.
Filmpje
Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een CT-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/ct-scan-4

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 254-okt-23