Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dermatologie


Allergie

Plakproef en priktest


Algemeen
Om vast te stellen of allergie een rol speelt bij uw huidaandoening, krijgt u binnenkort een plakproef en/of priktest. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze dat gebeurt. In deze folder kunt u de informatie over deze onderzoeken nog eens nalezen.

Wat is allergie
Bij een allergie treden onverwachte reacties op van het afweersysteem tegen, in principe, ongevaarlijke stoffen. Deze reacties noemen we allergie.

Ons lichaam heeft een afweersysteem tegen lichaamsvreemde stoffen. Zo'n lichaamsvreemde stof kan een bacterie, schimmel of een virus zijn, maar bijvoorbeeld ook een chemische stof. Met behulp van dit afweersysteem probeert het lichaam deze stoffen onwerkzaam te maken of al aangerichte schade te beperken.

Bij sommige mensen bestaat er een aanleg voor het overgevoelig reageren van hun afweersysteem. Soms treden er dan onverwachte reacties op tegen deze lichaamsvreemde stoffen.

De stoffen die afweerreacties kunnen geven, noemen we allergenen.

De plakproef

Voorbereiding
Houdt u rekening met het volgende:
Plakproef
Voor de plakproef heeft u in één week drie afspraken op de polikliniek Dermatologie.

Op de eerste afspraakdag krijgt u speciale pleisters op uw rug (allergeenpleisters) geplakt. Op deze pleisters zijn standaard 30 allergenen aangebracht. Dit zijn bestanddelen van cosmetica, toiletartikelen, rubber, leer, metalen (nikkel), planten, beroepsstoffen, medicijnen, enzovoort. Daarnaast plakken we pleisters op uw rug die aangeven op welke plek welk allergeen zit (markeringspleisters).

Als u een reactie op de plakproef heeft, merkt u dit door jeuk en roodheid op de rug. De pleisters kunnen ook wat jeuk veroorzaken, dit is meestal irritatie en geen allergie.

De tweede afspraak is 48 uur na de eerste afspraak. Tijdens de tweede afspraak verwijdert de doktersassistente de allergeenpleisters. De assistente kijkt of er een reactie is opgetreden. De markeringspleisters blijven nog zitten. De reden hiervoor is dat soms na het verwijderen van de allergeenpleisters alsnog een reactie optreedt.

De derde afspraak is 72 uur na de eerste afspraak. Op de derde afspraakdag beoordeelt de arts of er een reactie is opgetreden. De arts verwijdert de markeringspleisters en bespreekt de uitslag van de proef met u.

Belangrijk
Omdat uw rug gedurende deze drie afspraakdagen niet nat mag worden is het belangrijk dat u niet doucht, zwemt of sport. Overmatig transpireren dient u ook te vermijden.

De priktest

Doel
Deze test meet de overgevoeligheid voor stoffen uit uw leefomgeving. Voorbeelden van deze stoffen zijn diverse pollen, schimmels, huisstof, onkruid en huidschilfers van dieren. Een reactie op deze stoffen kan ontstaan bij contact met de slijmvliezen van uw ogen, mond of luchtwegen. Van deze stoffen (allergenen) zijn oplossingen gemaakt die we voor de priktest gebruiken.

Voorbereiding
Wanneer u een medicijn slikt tegen allergie (antihistaminicum, prednison), dient u vijf dagen voor de priktest te stoppen met het innemen van dit medicijn. Overlegt u bij twijfel met uw arts.

De test

De assistent druppelt ongeveer acht tot tien druppels van de allergeenhoudende oplossing op uw onderarm. Bij kleine kinderen gebeurt dit op de rug. Met kleine naaldjes prikt de assistent door de druppels in uw huid.

Hierna neemt u twintig minuten plaats in de wachtkamer om de reactie op deze test af te wachten. Het is prettig om een horloge bij u te hebben, zodat u zelf ook de tijd in de gaten kunt houden.

De assistent haalt u op om de priktest af te lezen. De assistent maakt afdrukjes door de reactie op de huid af te tekenen met een stift en te 'stempelen' met een pleister. De arts bespreekt de uitslag van de test direct of tijdens een vervolgafspraak met u.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan bij uw bezoek aan de polikliniek Dermatologie. U kunt ons ook rechtstreeks bellen op telefoonnummer (0314) 32 95 91. We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 729-jul 19