Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Dermatologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Allergie

Plakproef


Algemeen
Om vast te stellen of allergie een rol speelt bij uw huidaandoening, krijgt u binnenkort een plakproef. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze dat gebeurt. In deze folder kunt u de informatie over het onderzoek nog eens nalezen.

Wat is allergie
Bij een allergie treden onverwachte reacties op van het afweersysteem tegen, in principe, ongevaarlijke stoffen. Deze reacties noemen we allergie.

Ons lichaam heeft een afweersysteem tegen lichaamsvreemde stoffen. Zo'n lichaamsvreemde stof kan een bacterie, schimmel of een virus zijn, maar bijvoorbeeld ook een chemische stof. Met behulp van dit afweersysteem probeert het lichaam deze stoffen onwerkzaam te maken of al aangerichte schade te beperken.

Bij sommige mensen bestaat er een aanleg voor het overgevoelig reageren van hun afweersysteem. Soms treden er dan onverwachte reacties op tegen deze lichaamsvreemde stoffen.

De stoffen die afweerreacties kunnen geven, noemen we allergenen.

De plakproef

Voorbereiding
Houdt u rekening met het volgende:
Plakproef
Voor de plakproef heeft u in één week drie afspraken op de polikliniek Dermatologie.

Op de eerste afspraakdag krijgt u speciale pleisters op uw rug (allergeenpleisters) geplakt. Op deze pleisters zijn standaard 30 allergenen aangebracht. Dit zijn bestanddelen van cosmetica, toiletartikelen, rubber, leer, metalen (nikkel), planten, beroepsstoffen, medicijnen, enzovoort. Daarnaast plakken we pleisters op uw rug die aangeven op welke plek welk allergeen zit (markeringspleisters).

Als u een reactie op de plakproef heeft, merkt u dit door jeuk en roodheid op de rug. De pleisters kunnen ook wat jeuk veroorzaken, dit is meestal irritatie en geen allergie.

De tweede afspraak is 48 uur na de eerste afspraak. Tijdens de tweede afspraak verwijdert de doktersassistente de allergeenpleisters. De assistente kijkt of er een reactie is opgetreden. De markeringspleisters blijven nog zitten. De reden hiervoor is dat soms na het verwijderen van de allergeenpleisters alsnog een reactie optreedt.

De derde afspraak is 72 uur na de eerste afspraak. Op de derde afspraakdag beoordeelt de arts of er een reactie is opgetreden. De arts verwijdert de markeringspleisters en bespreekt de uitslag van de proef met u.

Belangrijk
Omdat uw rug gedurende deze drie afspraakdagen niet nat mag worden is het belangrijk dat u niet doucht, zwemt of sport. Overmatig transpireren dient u ook te vermijden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan bij uw bezoek aan de polikliniek Dermatologie. U kunt ons ook rechtstreeks bellen op telefoonnummer (0314) 32 95 91. We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 729-jan 22