Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Reumatologie

NSAID's

Ontstekingsremmende pijnstillers

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
NSAID's (Niet Steroïde Anti Inflammatoire Drug) zijn ontstekingsremmende pijnstillers. Deze medicijnen werken vooral pijnstillend en door de wijze waarop ze in het lichaam werken hebben ze daarnaast ook vaak een gunstige invloed op (ochtend-)stijfheid en soms ook een beetje op zwelling van de gewrichten.

Er zijn verschillende soorten NSAID's. Vooraf is niet te zeggen op welk NSAID u goed zult reageren (en of u er bijwerkingen van krijgt). Daarom worden er, indien nodig, verschillende NSAID's uitgeprobeerd.

Doel van de behandeling
Doel is verminderen van de pijn en de eventuele stijfheid in de gewrichten. De medicijnen nemen de oorzaak van de pijn/ontsteking niet weg, maar geven alleen verlichting van de klachten. Afhankelijk van de reden waarom u ze voorgeschreven heeft gekregen, gebruikt u de medicijnen kort, langdurig of alleen zo nodig.

Dosering
De dosering van een NSAID is afhankelijk van de soort die u gebruikt en het advies van uw arts. Neem de tabletten (of capsules) met ruim water in, tijdens of na de maaltijd.

Controles
Het hangt van u en uw situatie af of er controles nodig zijn als u een NSAID gebruikt. Dit bespreekt de arts met u.

Combinaties met andere medicijnen
NSAID's worden erg vaak gecombineerd met anti-reumatische medicijnen, zoals bijvoorbeeld methotrexaat. Meestal is dat geen probleem. Over het algemeen kunt u NSAID's ook in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken. Er zijn echter een aantal geneesmiddelen waarvan de werking door NSAID's wordt beïnvloed. Uw arts wil daarom altijd weten welke medicijnen u verder gebruikt.

NSAID's kunnen de werking van de volgende medicijnen beïnvloeden: De laatstgenoemde drie medicijnen kunnen bij oudere mensen meer maag- en darmklachten geven in combinatie met NSAID's.

Bijwerkingen
Meestal treden er geen bijwerkingen op. Als er wel bijwerkingen optreden, dan zijn dat meestal:In de bijsluiter kunt u zien dat er veel verschillende bijwerkingen op kunnen treden. Zetpillen kunnen dezelfde bijwerkingen als tabletten geven. Bijwerkingen zijn nooit helemaal te voorkomen. De arts probeert het risico op bijwerkingen zo klein mogelijk te houden door de juiste soort en dosering voor te schrijven en eventueel de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Als het risico op bijwerkingen te groot is, zal de arts u geen NSAID (meer) voorschrijven.

NSAID's en maagbescherming
Een ernstige bijwerking die zelden voorkomt, is een maagzweer of een maagbloeding. Dit kan ineens optreden zonder voorafgaande klachten. Symptomen hiervan zijn bloedbraken, pikzwarte ontlasting en/of zeer heftige buikpijn. Neem in dat geval direct contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Soms schrijft de arts een maagbeschermer voor om ernstige bijwerkingen van het maag-darmkanaal te voorkomen. In Nederland is er een richtlijn die aangeeft wanneer een maagbeschermer noodzakelijk is of wanneer dit moet worden overwogen. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd, medicijngebruik, medische voorgeschiedenis en bijkomende ziekten. De arts kijkt naar uw persoonlijke situatie om te beoordelen of een maagbeschermer noodzakelijk is.

Voorzichtig zijn
Als de pompfunctie van het hart achteruitgaat of als de nieren minder goed werken dan dient u (meestal) te stoppen met het medicijn. Dit omdat de hart- en/of nierfunctie anders sneller achteruit kan gaan. Ook bij hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en in een aantal andere situaties, is het gebruik van NSAID's af te raden. Zorg daarom dat u uw reumatoloog op de hoogte stelt van nieuwe of veranderde problemen met uw gezondheid.

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding
Het is beter in een zwangerschap helemaal geen medicijnen te gebruiken, maar dat is niet altijd haalbaar. Enkele NSAID's lijken in een bepaalde dosering, in een bepaald deel van de zwangerschap en/of bij borstvoeding gebruikt te kunnen worden.

Overleg bij zwangerschapswens/zwangerschap en borstvoeding daarom altijd met uw arts. De arts bekijkt dan of u kunt stoppen met de medicatie of dat de medicatie aangepast kan worden. Voor zover bekend is er bij mannen die NSAID's gebruiken geen verhoogde kans op verminderde vruchtbaarheid of aangeboren afwijkingen bij het kind.

Bewaren van NSAID's
Bewaar de tabletten (of capsules) in de originele verpakking. De uiterste houdbaarheid staat op de verpakking. Bijvoorbeeld exp. 03/15 bekent dat het middel tot maart 2015 te gebruiken os. Breng overjarige medicijnen altijd terug naar de apotheek.

Tot slot
Deze folder verschaft geen volledige informatie over dit medicijn. Raadpleeg bij vragen de bijsluiter, of overleg met uw arts of apotheker.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 706-sep 21