Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oncologie
Verpleegkundige spreekuren

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is er voor mensen waarbij de diagnose kanker is gesteld en die gaan starten of zijn gestart met chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie of aanvullende behandeling. Tijdens en ook na de behandeling kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige van het oncologisch spreekuur voor informatie en begeleiding. In deze folder leest u meer over dit spreekuur.

Afspraak maken
De afspraak voor het verpleegkundig oncologisch spreekuur wordt gemaakt door het Centraal Planbureau. Zij nemen contact met u op om de afspraak in te plannen. Indien u een afspraak wilt wijzigen, kunt u zelf contact opnemen met het Centraal Planbureau. Zij zijn op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 94 45.

Waar en wanneer vindt het spreekuur plaats
Het verpleegkundig spreekuur wordt van maandag tot en met vrijdag op afspraak gehouden op de dagbehandeling oncologie (eerste verdieping, route 102).

Telefonisch spreekuur
Voor niet-spoedeisende zaken kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 09.00 uur bellen. Het telefoonnummer is (0314) 32 97 34. Een verpleegkundige staat u dan te woord.

Bij wie komt u op het spreekuur
Verschillende oncologie verpleegkundigen houden het spreekuur. Zij werken op afdelingen waar mensen met kanker verpleegd worden en zijn deskundig op het gebied van zorg en behandeling van mensen met kanker.

Doel van het spreekuur
Het verpleegkundig spreekuur biedt u en uw naasten de mogelijkheid om informatie te krijgen over uw ziekte en behandeling. Neemt u gerust iemand mee naar het spreekuur, hij of zij kan dan ook vragen stellen. De verpleegkundige kan u ook ondersteuning bieden in het verwerken van en omgaan met uw ziekte.

Het verpleegkundig spreekuur is bedoeld als aanvulling op de voorlichting en begeleiding die u van uw specialist krijgt. De verpleegkundige werkt nauw samen met uw behandelend specialist.

Wat kunt u van het spreekuur verwachten


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 694-nov 22