Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Nucleaire Geneeskunde


Botdichtheidsmeting (DEXA-onderzoek)


Algemeen
Uw behandelend arts heeft, in overleg met u, een botdichtheidsmeting aangevraagd om te zien of er bij u sprake is van botontkalking (osteoporose). Een botdichtheidsmeting noemen we ook wel een DEXA-onderzoek of botdensitometrie.

Afspraak
Uw afspraak vindt plaats op:

.......................................................... om ....................... uur.

Meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neemt u dan contact met ons op om te overleggen of het onderzoek door kan gaan.

Voorbereiding
Tijdens het maken van de foto's mag u geen beugelbeha dragen. Verder hoeft u geen voorbereidingen te treffen.

Het onderzoek
U wordt gevraagd om uw kleren uit te trekken. Uw hemd en onderbroek mag u aanhouden. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen. Vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt van uw rug en heup om de botdichtheid te bepalen.

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Bijwerkingen
De stralingsdosis die u ontvangt is veilig. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten.

De uitslag
De huisarts of de specialist die u heeft verwezen, ontvangt de uitslag van het onderzoek en zal deze met u bespreken.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust tijdens het onderzoek of neem contact op met de afdeling Radiologie. U kunt ons op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 686-feb 18