Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium


Bloedafname


Algemeen
Uw behandelend arts wil uw bloed laten onderzoeken. In deze folder kunt u lezen wat u kunt verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden. Ook vindt u informatie over Laboratorium Afname en de bloedafname-locaties van het Slingeland Ziekenhuis in de regio.

Waarom bloedonderzoek
Als u gezond bent, zijn de bestanddelen van uw bloed in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets of juist te weinig. Zo kan het bloed van suikerpatiënten te veel suiker (glucose) bevatten. Bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen. Ook vindt bloedonderzoek plaats om het verloop van een ziekte te volgen of om te kijken of een behandeling aanslaat. Er zijn honderden verschillende bloedonderzoeken mogelijk. Uw arts kent u en uw eventuele ziektegeschiedenis. Het is uw arts die beslist welke van de vele onderzoeken bij u nodig zijn. We onderzoeken alleen datgene waar uw arts om vraagt.

Waarom bloedafname in het ziekenhuis of bij een bloedafname-locatie van het Slingeland Ziekenhuis
Alle afgenomen bloedmonsters worden in bewerking genomen door de Medische Laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De uitslag van het bloedonderzoek wordt opgenomen in het centraal systeem van het Slingeland Ziekenhuis. In dit systeem staan ook alle uitslagen van bijvoorbeeld de afdeling Radiologie en van onderzoeken op onze functieafdelingen. Alle gegevens blijven zo bij elkaar en zijn door uw huisarts, specialist en de huisartsenpost te raadplegen.

Wat neemt u mee
Neem het volgende mee naar de bloedafname:
Het is belangrijk dat uw gegevens correct op alle formulieren en op de afsprakenkaart vermeld staan. Wilt u daarom altijd controleren of uw gegevens correct zijn ingevuld?

Locaties voor bloedafname en openingstijden
U kunt bloed laten afnemen bij het Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis of bij één van de bloedafname-locaties van het Slingeland Ziekenhuis in de regio. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Hoewel we u zo snel mogelijk willen helpen, kan het voorkomen dat u even moet wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Na 10.00 uur wordt het vaak rustiger op het Laboratorium Afname. Indien u van tevoren weet dat de kans aanwezig is dat u onwel wordt, raden wij u aan bloed te laten afnemen bij Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis. Daar kunt u liggen tijdens de bloedafname.

Het Laboratorium Afname heeft ruime openingstijden:
Een actueel overzicht van de bloedafname-locaties en de openingstijden vindt u op www.slingeland.nl/bloedafname. Ook staan onze openingstijden op het aanvraagformulier voor bloedafname dat aan u is uitgereikt.

In de zomerperiode hebben wij voor enkele locaties aangepaste openingstijden. Wij adviseren u bij twijfel altijd de website te raadplegen of contact met ons op te nemen.

De bloedafname

Voordat de doktersassistent u prikt, vraagt zij uw naam en geboortedatum en controleert zij of dit overeenkomt met de gegevens op het aanvraagformulier en uw afsprakenkaart.

Bloedafname gebeurt meestal uit een ader in uw elleboogholte. Als het onmogelijk is om uit deze ader bloed af te nemen, prikt de doktersassistente in een ader op de bovenkant van uw hand.
Het bloed wordt in één of meerdere buisjes opgevangen. Het aantal buisjes dat wordt afgenomen hangt af van het aantal uit te voeren testen.

Zodra er voldoende buisjes afgenomen zijn, haalt de doktersassistente de naald uit de arm, drukt een gaasje of een watje op de afnameplaats en plakt deze vast met een pleister. U krijgt het advies dit nog even stevig aan te drukken. Dat verkleint de kans op een blauwe plek.

Voor sommige onderzoeken krijgt u een prik in de vinger met een klein naaldje waarbij enkele druppels bloed opgevangen worden in een buisje. Na de bloedafname krijgt u een pleister op uw vinger.

De buisjes worden voorzien van een etiket met een code die gekoppeld is aan uw gegevens.

Om besmetting te voorkomen, gebruikt de doktersassistente voor elke bloedafname nieuwe steriele naalden en buisjes. De naalden worden na gebruik bij het medisch afval weggegooid.

Bloedafname bij kinderen en baby's
Bloedprikken kan zowel voor kinderen als voor de ouders best spannend zijn. Om de bloedafname bij kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, adviseren wij u om langs te komen op het Laboratorium Afname van het Slingeland Ziekenhuis. Op deze locatie is een speciale kinderprikkamer aanwezig. Er werken altijd meerdere medewerkers met ruime ervaring in het afnemen van bloed bij kinderen. In de middag is de kans het grootst dat het rustig is waardoor wij meer tijd vrij kunnen maken voor de bloedafname.

Het werkt vaak goed als u uw kind van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren en uw kind ontspannen is. Voor uw kind is het prettig als er een vertrouwd iemand aanwezig is die voor afleiding kan zorgen. Een filmpje laten zien op een smartphone, een knuffel meenemen of een spelletje doen met uw kind is aan te bevelen. Na de bloedafname kan uw kind een knuffel uitzoeken. Het helpt vaak ook om na de bloedafname nog even na te praten met uw kind om de prikervaring te verwerken.

Bloedafname aan huis
Als u om medische redenen niet in staat bent om naar een bloedafname-locatie te komen voor bloedafname, is het mogelijk dat een doktersassistente bij u thuiskomt. Uw behandelend arts kan hiervoor een aanvraag indienen bij het laboratorium. De doktersassistente neemt contact met u op om door te geven wanneer zij bij u langs komt voor de bloedafname. Geef in dit gesprek bijzondere omstandigheden (zoals een sleutelkastje, buren die de deur voor u openen of slechthorendheid) door aan de doktersassistente.

Op de afgesproken dag komt de doktersassistente tussen 8.00 en 12.00 uur bij u thuis. Als u nuchter moet blijven voor de bloedafname streven wij ernaar vóór 10.00 uur bij u te zijn. Houd uw aanvraagformulier en uw afsprakenkaart of identiteitsbewijs bij de hand.

Huisdieren vinden het vaak spannend als er een onbekend persoon bij hun baasje komt en kunnen daardoor storen tijdens de bloedafname. Wilt u eventuele dieren daarom even in een aparte ruimte plaatsen of in een hok opsluiten tijdens het bezoek van de doktersassistente? Indien u onverhoopt niet thuis bent op het afgesproken tijdstip of uw afspraak wilt wijzigen of annuleren, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het laboratorium.

De uitslag
De uitslag van het bloedonderzoek sturen wij zo snel mogelijk naar uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.

Aandachtspunten

Nuchter zijn
Voor enkele bloedonderzoeken moet u nuchter zijn. Uw arts vertelt u dit van tevoren. Als u nuchter moet zijn, mag u vanaf 22.00 uur de avond voorafgaand aan het bloedprikken niet meer eten of drinken. Medicijnen mag u wel gewoon innemen met enkele slokjes water. Indien u zich aan deze richtlijnen houdt, zijn uw uitslagen het meest betrouwbaar.

Heeft u suikerziekte? Dan dient u mogelijk uw medicatie aan te passen als u nuchter moet zijn. Als u voor suikerziekte onder controle bent bij uw huisarts, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Als u onder controle bent bij de internist, kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Niet alle onderzoeken op alle locaties
Niet alle onderzoeken kunnen op alle dagen en/of locaties afgenomen worden. Dit wordt door uw arts verteld en staat vermeld op het aanvraagformulier. Neem bij twijfel contact met ons op.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal zoals bloed en urine is nodig voor voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Bloeduitslagen in Mijn Slingeland
Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u uw eigen medisch dossier inzien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. Vijf tot tien dagen na de bloedafname staan ook de bloeduitslagen in uw dossier. Meer informatie over Mijn Slingeland vindt u op www.mijnslingeland.nl.

Tevredenheidsonderzoeken en suggestiekaart
Het is voor ons belangrijk te weten hoe u de bloedafname heeft ervaren. Daarom nodigen wij u uit om uw ervaring en ideeën met ons te delen. Op deze manier kunnen wij onze kwaliteit en service blijven verbeteren. Dit kan door het invullen van de enquête bij de uitgang van Laboratorium Afname. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen, poliklinieken, Laboratorium Afname en Bureau Patiëntenvoorlichting. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (klik op: Patiënteninfo, Klachten en suggesties).

Vragen
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met het secretariaat van het laboratorium, telefoonnummer (0314) 32 94 07.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 675-nov 19