Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium


Bloedafname


Algemeen
U bent doorverwezen voor bloedonderzoek. In deze folder kunt u lezen wat u bij bloedafname kunt verwachten. Daarnaast vindt u hier meer informatie over ons Laboratorium Afname en de SZ-servicepunten in de regio.

Waarom bloedonderzoek
Als u gezond bent, zijn de bestanddelen van uw bloed in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets of juist te weinig. Zo kan het bloed van suikerpatiënten te veel suiker (glucose) bevatten. Bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen. Er zijn honderden verschillende bloedonderzoeken mogelijk. Uw arts kent u en uw eventuele ziektegeschiedenis. Het is dus uw arts die, eventueel na overleg met de klinisch chemicus, beslist welke van de vele onderzoeken bij u nodig zijn. Ons onderzoek moet de vragen van uw arts beantwoorden. Daarom onderzoeken wij alleen datgene waar uw arts om vraagt.

Waarom bloedafname in het ziekenhuis of bij de SZ-servicepunten
Alle afgenomen bloedmonsters gaan voor analyse naar één van de laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De uitslag van het bloedonderzoek wordt opgenomen in het centraal systeem van het Slingeland Ziekenhuis. In dit systeem staan ook alle uitslagen van bijvoorbeeld de Röntgenafdeling en van onderzoeken op onze Functie-afdelingen. Alle gegevens blijven zo bij elkaar en zijn door uw huisarts, specialist en de huisartsenpost te raadplegen.

De bloedafname
Voor het bloedonderzoek neemt de doktersassistent op veilige wijze wat bloed bij u af. Wij gebruiken hiervoor telkens nieuwe schone en steriel verpakte artikelen. De kans op besmetting is daardoor verwaarloosbaar.

Voordat de doktersassistent u prikt vraagt zij, ter controle, uw geboortedatum. U krijgt een prik in een ader aan de binnenkant van uw elleboog. Als het onmogelijk is om uit deze ader bloed af te nemen, prikt de doktersassistent in een ader op de bovenkant van uw hand. Het bloed wordt in één of meerdere buisjes opgevangen. Voor sommige onderzoeken krijgt u een prik in de vinger met een klein naaldje waarbij enkele druppels bloed opgevangen worden in een buisje.

Bij jonge kinderen (vanaf 3 maanden) is het mogelijk de prikplaats met een verdovingsspray (Xylocaine) te verdoven. De spray verdooft de huid waardoor het kind niet of nauwelijks pijn voelt. Tien seconden na het sprayen kan er worden geprikt.

Het is altijd mogelijk om tijdens de bloedafname te liggen. Wilt u dit vooraf zeggen tegen de doktersassistent? Na de bloedafname is het mogelijk al uw werkzaamheden weer te verrichten.

Voor bepaalde onderzoeken moet u nuchter zijn. Uw arts vertelt u dit van tevoren.

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte, dan dient u mogelijk uw medicatie aan te passen als u nuchter moet zijn. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Locaties voor bloedafname en openingstijden
U kunt, zonder afspraak, bloed laten afnemen bij één van de SZ-servicepunten in de regio. Voor een overzicht van de servicepunten en de openingstijden, zie onze website www.slingeland.nl of kijkt u op de achterzijde van het aanvraagformulier voor bloedafname dat aan u is uitgereikt. Daarnaast kunt u terecht bij het Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis. Deze is geopend op werkdagen van 07.30 uur tot 17.00 uur. U kunt hier ook op dinsdagavond terecht van 17.00 tot 19.30 uur (dit geldt niet in juli en augustus). Wij helpen u graag zo snel mogelijk, toch komt het voor dat u even moet wachten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

De uitslag
De uitslagen van het bloedonderzoek sturen wij zo snel mogelijk naar uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal zoals bloed en urine is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken, dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Vragen
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met het secretariaat van het laboratorium, telefoonnummer: (0314) 32 94 07.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).



Foldernummer: 675-sep 17