Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Bloedafname

Bloedafname

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts wil uw bloed laten onderzoeken. In deze folder kunt u lezen wat u kunt verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden. Ook vindt u informatie over Laboratorium Afname en de bloedafname-locaties van het Slingeland Ziekenhuis in de regio.

Waarom bloedonderzoek

Als u gezond bent, zijn de bestanddelen van uw bloed in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets of juist te weinig. Zo kan het bloed van suikerpatiënten te veel suiker (glucose) bevatten. Bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen. Ook vindt bloedonderzoek plaats om het verloop van een ziekte te volgen of om te kijken of een behandeling aanslaat. Er zijn honderden verschillende bloedonderzoeken mogelijk. Uw arts kent u en uw eventuele ziektegeschiedenis. Het is uw arts die beslist welke van de vele onderzoeken bij u nodig zijn. We onderzoeken alleen datgene waar uw arts om vraagt.

Waarom bloedafname in het ziekenhuis of bij een bloedafname-locatie van het Slingeland Ziekenhuis

Alle afgenomen bloedmonsters worden in bewerking genomen door de Medische Laboratoria van het Slingeland Ziekenhuis. De uitslag van het bloedonderzoek wordt opgenomen in het het online zorgportaal Mijn Slingeland. In dit systeem staan ook alle uitslagen van bijvoorbeeld de afdeling Radiologie en van onderzoeken op onze functieafdelingen. Alle gegevens blijven zo bij elkaar en zijn door uw huisarts, specialist en de huisartsenpost te raadplegen.

Wat neemt u mee
Neem het volgende mee naar de bloedafname:
Het is belangrijk dat uw gegevens correct op alle formulieren vermeld staan. Wilt u daarom altijd controleren of uw gegevens correct zijn ingevuld?

Locaties voor bloedafname en openingstijden

U kunt bloed laten afnemen bij het Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis of bij één van de bloedafname-locaties van het Slingeland Ziekenhuis in de regio. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Hoewel we u zo snel mogelijk willen helpen, kan het voorkomen dat u even moet wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien u van tevoren weet dat de kans aanwezig is dat u onwel wordt, raden wij u aan bloed te laten afnemen bij Laboratorium Afname in het Slingeland Ziekenhuis. Daar kunt u liggen tijdens de bloedafname.

Het Laboratorium Afname heeft ruime openingstijden:
Deze openingstijden zijn aan verandering onderhevig. Bekijk het actuele overzicht van de bloedafname-locaties en de openingstijden op www.slingeland.nl/bloedafname. Ook staan onze openingstijden op het aanvraagformulier voor bloedafname dat aan u is uitgereikt.

In de zomerperiode hebben wij voor enkele locaties aangepaste openingstijden. Wij adviseren u bij twijfel altijd de website te raadplegen of contact met ons op te nemen.

De bloedafname

Voordat de doktersassistent bloed bij u afneemt, vraagt zij uw naam en geboortedatum en controleert zij of dit overeenkomt met de gegevens op het aanvraagformulier.

Bloedafname gebeurt meestal uit een ader in uw elleboogholte. Als de bloedafname uit deze ader onmogelijk is, wordt het bloed afgenomen uit een ader op de bovenkant van uw hand.

Het bloed wordt in één of meerdere buisjes opgevangen. Het aantal buisjes dat wordt afgenomen hangt af van het aantal uit te voeren testen.

Zodra er voldoende buisjes afgenomen zijn, haalt de doktersassistente de naald uit de arm, drukt een gaasje of een watje op de afnameplaats en plakt deze vast met een pleister. U krijgt het advies dit nog even stevig aan te drukken. Dat verkleint de kans op een blauwe plek.

Voor sommige onderzoeken wordt bloed afgenomen uit de vinger met een klein naaldje waarbij enkele druppels bloed opgevangen worden in een buisje. Na de bloedafname krijgt u een pleister op uw vinger.

De buisjes worden voorzien van een etiket met een code die gekoppeld is aan uw gegevens.

Om besmetting te voorkomen, gebruikt de doktersassistente voor elke bloedafname nieuwe steriele naalden en buisjes. De naalden worden na gebruik bij het medisch afval weggegooid.

Bloedafname bij kinderen en baby's

Bloedafname kan zowel voor kinderen als voor de ouders best spannend zijn. Om de bloedafname bij kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, wordt bloed bij kinderen onder de 12 jaar alleen afgenomen op het Laboratorium Afname van het Slingeland Ziekenhuis. Op deze locatie is een speciale bloedafnamekamer voor kinderen aanwezig. Er werken altijd meerdere medewerkers met ruime ervaring in het afnemen van bloed bij kinderen, waardoor wij meer tijd vrij kunnen maken voor de bloedafname.

Het werkt vaak goed als u uw kind van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren en uw kind ontspannen is. Voor uw kind is het prettig als er een vertrouwd iemand aanwezig is die voor afleiding kan zorgen. Een filmpje laten zien op een smartphone, een knuffel meenemen of een spelletje doen met uw kind is aan te bevelen. Na de bloedafname kan uw kind een knuffel uitzoeken. Het helpt vaak ook om na de bloedafname nog even na te praten met uw kind om deze ervaring te verwerken.

Bloedafname aan huis

Als u om medische redenen niet in staat bent om naar een bloedafname-locatie te komen voor bloedafname, is het mogelijk dat een doktersassistente bij u thuiskomt. Uw behandelend arts kan hiervoor een aanvraag indienen bij het laboratorium. De doktersassistente neemt een dag voor de afname contact met u op om door te geven wanneer zij bij u langs komt voor de bloedafname. Geef in dit gesprek bijzondere omstandigheden (zoals een sleutelkastje, buren die de deur voor u openen of slechthorendheid) door aan de doktersassistente.

Als u nuchter moet blijven voor de bloedafname streven wij ernaar vóór 10.00 uur bij u te zijn. Houd uw aanvraagformulier en identiteitsbewijs bij de hand. Als u het aanvraagformulier digitaal heeft ingevuld, hoeft u deze niet mee te nemen.

Huisdieren vinden het vaak spannend als er een onbekend persoon bij hun baasje komt en kunnen daardoor storen tijdens de bloedafname. Wilt u eventuele dieren daarom even in een aparte ruimte plaatsen of in een hok opsluiten tijdens het bezoek van de doktersassistente? Indien u onverhoopt niet thuis bent op het afgesproken tijdstip of uw afspraak wilt wijzigen of annuleren, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het laboratorium.

De uitslag

De uitslag van het bloedonderzoek sturen wij zo snel mogelijk naar uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.

Mogelijke complicaties

Het aanprikken van een ader (venapunctie) veroorzaakt meestal geen complicaties, maar in sommige gevallen kan een (pijnlijke) blauwe plek (hematoom) ontstaan. Dit kan vaak voorkomen worden door het wondje goed af te drukken na de bloedafname, maar het is niet altijd te voorkomen. Neem contact op met uw huisarts als het hematoom extreem groot wordt of als uw gehele arm pijnlijk is.

Aandachtspunten


Nuchter zijn

Voor enkele bloedonderzoeken moet u nuchter zijn. Uw arts vertelt u dit van tevoren. Als u nuchter moet zijn, mag u vanaf 22.00 uur de avond voorafgaand aan de bloedafname niet meer eten of drinken. Medicijnen mag u wel gewoon innemen met enkele slokjes water. Indien u zich aan deze richtlijnen houdt, zijn uw uitslagen het meest betrouwbaar.

Heeft u suikerziekte? Dan dient u mogelijk uw medicatie aan te passen als u nuchter moet zijn. Als u voor suikerziekte onder controle bent bij uw huisarts, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Als u onder controle bent bij de internist, kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Niet alle onderzoeken op alle locaties

Niet alle onderzoeken kunnen op alle dagen en/of locaties afgenomen worden. Dit wordt door uw arts verteld en staat vermeld op het aanvraagformulier. Neem bij twijfel contact met ons op.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal zoals bloed en urine is nodig voor voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Bloeduitslagen in Mijn Slingeland

Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u uw eigen medisch dossier inzien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. Vijf tot tien dagen na de bloedafname staan ook de bloeduitslagen in uw dossier. Meer informatie over Mijn Slingeland vindt u op www.mijnslingeland.nl.

Tevredenheidsonderzoeken en suggestiekaart

Het is voor ons belangrijk te weten hoe u de bloedafname heeft ervaren. Daarom nodigen wij u uit om uw ervaring en ideeën met ons te delen. Op deze manier kunnen wij onze kwaliteit en service blijven verbeteren. Dit kan door het invullen van de enquête bij de uitgang van Laboratorium Afname. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen, poliklinieken en Laboratorium Afname. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (klik op: Patiënteninfo, Klachten en suggesties).

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met het secretariaat van het laboratorium, telefoonnummer (0314) 32 94 07.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 675-feb-24