Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Amandelen verwijderen

Amandelen verwijderen

Bij volwassenen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Amandelen verwijderen

Binnenkort zullen uw amandelen worden verwijderd. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze deze ingreep zal plaatsvinden. In deze folder kunt u het een en ander thuis nog eens nalezen.

Wat zijn amandelen

Amandelen zijn knobbels, die zich achterin de keel en neus bevinden. Amandelen hebben als taak binnendringende bacteriën en ziektekiemen onschadelijk te maken en de weerstand tegen ziekte te vergroten. Zij werken als een soort filter en zolang dat goed gaat zijn amandelen zeer nuttig.De keelamandelen kunnen ook voortdurend in een meer of minder ontstoken toestand verkeren, in zo'n geval treden klachten van moeheid, hangerigheid, afgenomen eetlust en slechte adem op de voorgrond. In de hals zijn dan vaak verdikte lymfeklieren te voelen. Zeer grote keelamandelen kunnen zelfs de ademhaling enigszins belemmeren. Dit kan nachtelijke onrust met onregelmatig snurken tot gevolg hebben.

In eerste instantie zal men proberen u te behandelen met medicijnen.

Wanneer amandelen verwijderen

Wanneer de amandelen ondanks behandeling niet meer herstellen en de arts heeft vastgesteld dat ze bij u meer kwaad dan goed doen, zal hij u adviseren de amandelen te laten verwijderen. Goed werkende amandelen zijn op zich nuttig, maar niet onmisbaar. Als ze eenmaal verwijderd zijn, nemen andere klieren hun taak over.

Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Bloedverdunnende medicijnen

Een normale bloedstolling na de operatie is van groot belang. Daarom mag u voorafgaande aan de operatie geen bloedverdunners (Aspirine, Acetosal, Ascal etc.) gebruiken. Ditzelfde geldt voor pijnstillers die behoren tot de groep NSAID's (Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac etc.). Deze middelen zorgen ervoor dat het bloed minder goed of helemaal niet stolt. Het gaat met name om medicijnen die acetylsalicylzuur bevatten. Overleg met uw KNO-arts wanneer u moet stoppen met het innemen van deze medicijnen.

Nagelverzorging/sieraden

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Ziek/wondjes

Als u ziek bent, koorts heeft, zweren of ontstoken wondjes in het gezicht heeft kan de behandeling niet doorgaan. Neem in dat geval contact op met de assistente van de KNO-artsen en maak een nieuwe afspraak.

Na de operatie

Na de operatie gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

U zult na de operatie keelpijn hebben. Die straalt soms uit naar de oren. Om herstel te bevorderen en een eventuele nabloeding te voorkomen is het belangrijk dat u begint met drinken. Zodra het drinken goed gaat wordt het infuus verwijderd. Om de kans op nabloeding te verkleinen, krijgt u ijswater te drinken en een ijskraag om uw hals. Het kan zijn dat u misselijk bent en dat u oud bloed braakt. Dat is normaal.

Ontslag

Als alles goed gaat mag u weer naar huis. Meestal mag u dezelfde dag weer naar huis. U krijgt van de verpleegkundige informatie over de nazorg. Vaak wil de KNO-arts u nog zien voor u naar huis gaat.

Weer thuis
De eerste dag kunt u bloederig slijm in de mond hebben. U kunt dit uitspugen. Soms bent u misselijk en spuugt u donker braaksel. Dit is oud bloed. Ook de eerste ontlasting kan een donkere kleur hebben.

Gedurende enkele dagen heeft u een onaangename ademlucht. Dit komt door de open wondvlakte in de keelholte. Het wondvlak ziet er grauw-wit uit, dit is niet verontrustend. Bovendien kan de eerste dagen koorts optreden. Blijft u in dat geval liever binnen.

Voedingsadviezen

De eerste dag (dag van de ingreep):
Elk half uur iets kouds drinken. Dranken zonder koolzuur, bijvoorbeeld ranja, water of waterijsjes. Koude dranken zorgen ervoor dat de bloedvaten in de keel sneller dicht trekken. Als u melkprodukten gebruikt, neem er dan water achteraan. Dit in verband met slijmvorming. Drinken is goed tegen de keelpijn en eventuele koorts. Probeer met grote slokken te drinken. Dat is minder pijnlijk dan kleine slokjes.

De eerste week niet iets heets drinken of eten.

De volgende dagen:
De voeding langzaam opbouwen.

Pijnbestrijding

Bij pijn kunt u zo nodig een paracetamol nemen. Dosering: zo nodig kunt u viermaal daags 1 of 2 tabletten van 500 mg innemen. Deze pijnstilling bestaat ook als zetpil. Neemt u voorlopig geen middelen die acetyl-salicylzuur/NSAID's bevatten (zoals bijvoorbeeld Aspirine, Acetosal, Ibuprofen enz.).

Werken en sporten

U mag één à twee weken niet werken, sporten of zwemmen. Let op dat u niet te warme douches neemt en dat u niet in de zon gaat zitten. Dit verhoogt de kans op nabloedingen. Blijf nog even doorgaan met ijswater drinken en zo nodig een ijskraag dragen.

Mogelijke complicaties

Bij iedere operatie, ook het verwijderen van amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval is het voornaamste risico een nabloeding.

In de volgende situaties dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost:
Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 651-dec 23