Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De coeliacusblokkade


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een coeliacusblokkade. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding verricht deze blokkade. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat een coeliacusblokkade inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een coeliacusblokkade
Bij een coeliacusblokkade blokkeert de anesthesioloog de pijn die wordt veroorzaakt door een tumor in de alvleesklier, maag en/of lever. De zenuwen die van deze organen afkomen, lopen door een zenuwnetwerk (plexus coeliacus). Dit zenuwnetwerk ligt achter in de buik, vlak voor de grote bloedvaten. Bij een coeliacusblokkade wordt dit zenuwnetwerk door het inspuiten van een vloeistof (alcohol in combinatie met pijnstilling) uitgeschakeld.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/ zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
 • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn) moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog. Tijdens de behandeling wordt met röntgenstraling gewerkt. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt.
 • Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. De pijnconsulent vertelt u vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. Voor meer informatie over nuchter blijven, kunt u de bijgevoegde nuchterkaart bekijken.
 • Heeft u diabetes? Dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, telefoonnummer (0314) 32 96 69.
Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling Dagbehandeling (F2). De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken rondom de behandeling. U krijgt operatiekleding aan. Daarna brengt de verpleegkundige u op de afgesproken tijd naar de behandelkamer op de operatieafdeling.

De behandeling
Naast de behandelend anesthesioloog en een sedatiespecialist is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. U ligt tijdens deze behandeling op uw buik.

De sedatiespecialist sluit u aan op bewakingsapparatuur om uw hartritme, bloeddruk en ademhaling te controleren. Vervolgens brengt hij/zij een infuusnaald in uw arm. Via dit infuus krijgt u pijnstilling en een rustgevend middel toegediend.

De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna krijgt u een plaatselijk verdoving op de plek waar de naald wordt ingebracht. Dan plaatst hij/zij de naald in het zenuwnetwerk. Via de naald krijgt u contrastmiddel toegediend. De anesthesioloog kan dan op röntgenbeelden zien of de naald zich op de juiste plek bevindt. Zodra de naald in de juiste positie is gebracht, dient de anesthesioloog de vloeistof (alcohol en pijnstilling) toe. Dit kan kort warm aanvoelen in uw onderbuik.

De behandeling duurt 20 tot 30 minuten.

Na de behandeling
Na afloop gaat u naar afdeling F2 of naar de afdeling waar u voor de behandeling verbleef. Hier kunt u rustig bijkomen. De anesthesioloog of pijnverpleegkundige komt voor uw vertrek naar huis nog bij u. Het is niet toegestaan dat u na de behandeling zelf naar huis rijdt.

Bijwerkingen en risico's
Na de behandeling kunt u last krijgen van de volgende complicaties/bijwerkingen:
 • Een verlaagde bloeddruk. Via het infuus krijgt u vocht en eventueel medicatie.
 • Het komt voor dat patiënten kortdurend last krijgen van diarree.

Wanneer contact opnemen
Neemt u direct contact op met uw huisarts bij de volgende klachten:
 • Een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor.
 • Plotseling ongewild urineverlies (incontinentie) of moeite met plassen terwijl u daar voorheen geen problemen mee had.
 • Plotseling optredende krachtverlies.

Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend belt u met uw huisartsenpost.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 999-sep 22