Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Transmurale zorg

Transmurale CVA-zorg

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inleiding
Per jaar krijgen in Nederland ruim 39.500 mensen een beroerte. In de medische wereld wordt dit een cerebro vasculair accident (CVA) genoemd. Dit kan een herseninfarct zijn waarbij een bloedvat verstopt raakt door een bloedprop of een hersenbloeding waarbij een bloedvat gebarsten is. In beide gevallen worden delen van de hersenen beschadigd. Een CVA kan lichamelijk, geestelijk en sociaal grote gevolgen hebben, die een weerslag hebben op de patiënt en zijn directe omgeving.

Voorbeelden zijn: De herstelmogelijkheden hangen af van:Er zijn patiënten die na de ziekenhuisopname direct weer naar huis kunnen gaan. Andere patiënten moeten worden opgenomen in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Project transmurale CVA-zorg
Als uw neuroloog beoordeelt dat opname in het ziekenhuis niet meer noodzakelijk is, dan blijft het van groot belang de lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen van het CVA te behandelen. Dat hoeft niet in het ziekenhuis. In deze regio is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Neurologie van het Slingeland Ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatiecentra en de CVA-consulent. Het doel van dit samenwerkingsverband is patiënten goed te behandelen door middel van een snelle overplaatsing naar de juiste behandelplaats.

Werkwijze
Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt er in overleg met de neuroloog, verpleegkundigen, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en revalidatiearts vastgesteld waar de vervolgbehandeling voor u het beste kan plaatsvinden. Het advies voor de juiste vorm van nazorg wordt gemaakt door verschillende afwegingen te maken. Hierbij spelen bijvoorbeeld uw thuissituatie en uw leeftijd een rol. De neuroloog en/of de verpleegkundige bespreekt met u het advies dat uit dit overleg komt. Dit kan zijn:

  • Naar huis met of zonder thuiszorg
    U kunt naar huis maar u heeft mogelijk nog zorg nodig. De verpleegkundige vraagt dit samen met u aan. Soms is het nog nodig dat u een therapeut bezoekt, hiervoor krijgt u dan een verwijzing mee. U krijgt een afspraak mee voor een gesprek met de verpleegkundige op de CVA-nazorgpolikliniek. Wanneer uit dit gesprek blijkt dat u behoefte heeft aan meer contact met de verpleegkundige, worden vervolgafspraken ingepland of wordt een huisbezoek met de CVA-consulent afgesproken.
Regelen van vervolgzorg
De afdelingsverpleegkundige helpt u bij het regelen van vervolgzorg. Ook vindt u extra informatie in de folder 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname', de folder 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf' en de folder 'Wat regelt u zelf na een ziekenhuisopname'. De folders zijn verkrijgbaar op de verpleegafdeling of te raadplegen op www.slingeland.nl.

Na de revalidatie
Tijdens uw revalidatieperiode zal de betrokken hulpverlener u informeren over de periode na de revalidatie en u hierin begeleiden. Mogelijk heeft u bijvoorbeeld nog zorg nodig of behoefte aan contact met de CVA-consulent.

Registratie persoonsgegevens
Wij registreren gegevens van u. Bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht maar ook uw diagnose en mate van herstel. Dit doen wij om de kwaliteit van dit samenwerkingsverband steeds te verbeteren en deze te vergelijken met andere samenwerkingsverbanden in Nederland. Uw gegevens registreren wij in een beveiligd registratiesysteem. Het is niet mogelijk om anoniem te registreren omdat het voor alle organisaties in het samenwerkingsverband mogelijk moet zijn om uw gegevens te registreren. U kunt bezwaar maken tegen registratie van uw gegevens. U kunt dit aangeven bij één van uw zorgverleners. Uw gegevens worden dan niet opgenomen in het registratiesysteem of permanent gewist.

Informatie
Naast deze informatie attenderen wij u op de brochure 'Een beroerte, en dan??' van de Nederlandse Hartstichting. Heeft u nog vragen dan kunt u deze altijd stellen aan de betrokken hulpverleners.Foldernummer: 622-okt 22