Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

24-uurs urine verzamelen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Doel van het onderzoek
In de urine worden stoffen uitgescheiden die het product zijn van de stofwisseling in het lichaam.

Door te meten hoeveel van die stoffen u in 24 uur in uw urine uitscheidt, kan de arts die u behandelt een aanwijzing krijgen over het functioneren van uw stofwisseling en de verschillende organen die hierbij een rol spelen.

Let op
Wacht met het verzamelen van urine als u menstrueert of diarree hebt, totdat dit voorbij is.

Het verzamelen van 24-uurs urine
U dient alle urine te bewaren en verzamelen in een grote verzamelfles die u van het Laboratorium Afname hebt meegekregen. Er mag geen urine verloren gaan. Bewaar de fles op een koele plaats. De fles is schoon.


Het Laboratorium Afname bevindt zich op de begane grond (route 48).

Uitslag
De uitslag krijgt u van de arts die u behandelt.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 564-feb 22