Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Chirurgie

De podotherapeut

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De specialist heeft u verwezen naar de podotherapeut.

Podotherapie is een paramedisch beroep. De podotherapeut behandelt voet- en voetgerelateerde klachten. Veel voorkomende klachten die een podotherapeut kan behandelen zijn bijvoorbeeld overbelastingsklachten aan weke delen (pezen en spieren), ingegroeide nagels en afwijkende teen- en voetstanden. Meestal maakt de podotherapeut een therapie (hulpmiddel) die helpt uw klachten te verminderen. Denkt u hierbij aan op maat gemaakte zolen, ortheses (teenstukjes) en nagelbeugels.

De podotherapeut in het ziekenhuis onderzoekt vooral diabetespatiënten vanwege de vaak voorkomende beperkte doorbloeding en verminderde gevoelswaarneming in de voeten. Samen met pedicures uit de regio stelt de podotherapeut een behandelplan op en bepalen zij welke voetzorg daarvoor nodig is.

In het ziekenhuis werkt de podotherapeut nauw samen met de internist, de vaatchirurg, de revalidatiearts, de gipsverbandmeester en de diabetesverpleegkundige.

De podotherapeut die werkzaam is in het Slingeland Ziekenhuis is mevrouw Luiten-Schoemaker. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Afspraak maken
De podotherapeut werkt bij voorkeur op verwijzing van een huisarts of specialist. U kunt op maandag tussen 09.00 en 17.00 uur en op woensdag en donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur een afspraak maken met mevrouw Luiten-Schoemaker op telefoonnummer (085) 876 98 91. De podotherapeut werkt iedere maandagochtend en donderdagmiddag in het ziekenhuis.

Locatie
De podotherapie vindt plaats in het souterrain, route 12.

Vergoeding
Het verschilt per zorgverzekeraar of podotherapie wordt vergoed. Wij raden u daarom aan om uw eigen polis goed door te lezen (kijk zowel onder podotherapie als onder hulpmiddelen) of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze dan bij uw bezoek aan de podotherapeut.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1011-jun 20