Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Cystoscopie

Cystoscopie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Inleiding

Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden uitgevoerd. Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop (een dunne holle buis). Aan het uiteinde van de cystoscoop zit een lens die op een camera is aangesloten. Hiermee kan de uroloog in de plasbuis en de blaas kijken. Er bestaan buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen. Beide kunnen zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt worden.


Afbeelding: cystoscopie bij de vrouw


Cystoscopie wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in plasbuis, prostaatgebied of blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Voorbereiding

Bij het onderzoek wordt een glijmiddel gebruikt met lidocaïne. Bent u overgevoelig voor lidocaïne, meld dit dan voor het onderzoek bij uw arts.

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Hierna neemt u plaats op de scopietafel.

Voor het onderzoek is het nodig dat u met gespreide benen, in speciaal hiertoe ontwikkelde beensteunen, op de onderzoektafel ligt. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd met water.

Van belang is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, zodat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de baliemedewerker van de polikliniek Urologie (begane grond, route 100). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Uitvoering van het onderzoek

De specialist brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kunt u aandrang tot plassen krijgen. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. Na het onderzoek kunt u uitplassen op het toilet. Als u wilt, kunt u tijdens het onderzoek meekijken op de monitor.

Het kan zijn dat de uroloog aansluitend aan het onderzoek ook vaginaal en/of rectaal (via de anus) onderzoek wil verrichten, om een zo volledig mogelijke indruk te krijgen over de oorzaak van uw klachten. Daar zal altijd apart toestemming voor worden gevraagd.
Als u dit lichamelijk onderzoek om bepaalde redenen niet wil ondergaan, vragen wij u om dat vooraf kenbaar te maken.

Nazorg

U krijgt direct de uitslag. Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Na afloop kunt u meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek extra drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, of veel pijn of koorts boven 38,5 °C of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek. De polikliniek Urologie is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Het telefoonnummer is (0314) 32 95 72.

Tot slot

Deze brochure geeft u een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen leiden. Als er wijzigingen zijn, zal uw uroloog dit altijd met u bespreken.

Vragen

Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de polikliniek of neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72.

Aan het begin van het onderzoek vertelt de uroloog u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze aan hem stellen.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 559-jan-24