Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Facetblokkade

Facetblokkade

Behandeling van pijn

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een facetblokkade. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding, verricht de blokkade. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder kunt u lezen wat een facetblokkade inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een facetblokkade

Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Bij een facetblokkade wordt de geleiding van deze pijnprikkels beïnvloed. Daardoor heeft u geen of minder pijn. Uw spierkracht en gevoelsfunctie veranderen niet.

Bij een facetblokkade behandelen we de zenuwen die vanuit de wervelkolom naar de facetgewrichten lopen. Facetgewrichten zijn de steungewrichten van de wervelkolom.

Diagnostische blokkade en RF-blokkade

Er zijn twee soorten facetblokkades:
  1. Diagnostische blokkade
  2. RF-blokkade (Radio Frequente blokkade)

1. Diagnostische facetblokkade

Bij een diagnostische facetblokkade wordt de geleiding van pijnprikkels een aantal uren onderbroken. Deze blokkade is dus maar tijdelijk. Een diagnostische facetblokkade is nodig om vast te stellen via welke zenuw(en) de pijn wordt geleid. Soms zijn meerdere diagnostische facetblokkades nodig om de juiste plaats te kunnen bepalen. De blokkade wordt uitgevoerd door per zenuw met een naald een kortdurende verdoving te geven.

U bespreekt het resultaat van een diagnostische blokkade met uw anesthesioloog tijdens een volgende afspraak of tijdens een telefonische afspraak met de pijnconsulent. Belangrijk is dat u aangeeft of u minder pijn heeft gehad na de diagnostische blokkade en hoe lang de pijn is weggebleven. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt voor eventuele verdere behandeling, bijvoorbeeld een RF-blokkade.

2. Een RF-blokkade (Radio Frequente blokkade)

Een RF-blokkade heeft als doel de geleiding van pijnprikkels voor langere tijd te beïnvloeden. Het plaatsen van de naalden gaat bij een RF-blokkade hetzelfde als bij de diagnostische blokkade. De anesthesioloog controleert daarna per naald met kleine teststroompjes of de naald op de juiste plek zit. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving. Dan behandelt de anesthesioloog de zenuwen met behulp van radiofrequente pulsen (stroom). Dit zorgt voor een langdurig effect. Het doel is dat na verloop van tijd de pijn afneemt.

Het uiteindelijke effect van de RF-blokkade kan pas na enige tijd (minimaal drie weken) worden beoordeeld.

Na zes tot twaalf weken bespreekt de anesthesioloog of pijnconsulent het resultaat van de RF-behandeling met u. Deze afspraak vindt telefonisch plaats of op de polikliniek Pijnbestrijding.

Voorbereiding

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn; u mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten

Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen naar (0314) 32 92 42.

Waar meldt u zich

Op de dag van de behandeling mag u plaatsnemen in de wachtruimte van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede verdieping). U hoeft zich niet te melden.

De behandeling

Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Afhankelijk van de plaats waar de blokkade plaatsvindt ligt u op uw buik of rug. De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna plaatst hij/zij de naalden dichtbij de zenuwen van de facetgewrichten. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald een lichte schok of een uitstralende pijn. Via de naalden krijgt u contrastmiddel toegediend. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de naalden zichtbaar worden op de röntgenbeelden. Zo kan de anesthesioloog bepalen of de naalden zich op de juiste plek bevinden. Zodra de naalden in de juiste posities zijn gebracht, dient de anesthesioloog een verdovingsmiddel toe.

Als u een RF-blokkade krijgt, wordt de behandeling uitgebreid door de zenuw te behandelen met behulp van radiofrequente pulsen. De behandeling duurt 15 á 20 minuten.

Na de behandeling

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u minimaal een half uur in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel, deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Bijwerkingen en risico's

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling voor een diagnostische blokkade of een RF-blokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden na een facetblokkade:

Verhinderd

Bent u verhinderd, meld dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via telefoonnummer (0314) 32 92 42.

Meer informatie

Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Als uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 526-jan-24