Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Facetblokkade

Behandeling van pijn


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een facetblokkade. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding, verricht de blokkade. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder kunt u lezen wat een facetblokkade inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een facetblokkade
Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Bij een facetblokkade wordt de geleiding van deze pijnprikkels beïnvloed. Daardoor heeft u geen of minder pijn. Uw spierkracht en gevoelsfunctie veranderen niet.

Bij een facetblokkade behandelen we de zenuwen die vanuit de wervelkolom naar de facetgewrichten lopen. Facetgewrichten zijn de steungewrichten van de wervelkolom.

Diagnostische blokkade en RF-blokkade
Er zijn twee soorten facetblokkades:
 1. Diagnostische blokkade
 2. RF-blokkade (Radio Frequente blokkade)
1. Diagnostische facetblokkade
Bij een diagnostische facetblokkade wordt de geleiding van pijnprikkels een aantal uren onderbroken. Deze blokkade is dus maar tijdelijk. Een diagnostische facetblokkade is nodig om vast te stellen via welke zenuw(en) de pijn wordt geleid. Soms zijn meerdere diagnostische facetblokkades nodig om de juiste plaats te kunnen bepalen. De blokkade wordt uitgevoerd door per zenuw met een naald een kortdurende verdoving te geven.

U bespreekt het resultaat van een diagnostische blokkade met uw anesthesioloog tijdens een volgende afspraak of tijdens een telefonische afspraak met de pijnconsulent. Belangrijk is dat u aangeeft of u minder pijn heeft gehad na de diagnostische blokkade en hoe lang de pijn is weggebleven. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt voor eventuele verdere behandeling, bijvoorbeeld een RF-blokkade.

2. Een RF-blokkade (Radio Frequente blokkade)
Een RF-blokkade heeft als doel de geleiding van pijnprikkels voor langere tijd te beïnvloeden. Het plaatsen van de naalden gaat bij een RF-blokkade hetzelfde als bij de diagnostische blokkade. De anesthesioloog controleert daarna per naald met kleine teststroompjes of de naald op de juiste plek zit. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving. Dan behandelt de anesthesioloog de zenuwen met behulp van radiofrequente pulsen (stroom). Dit zorgt voor een langdurig effect. Het doel is dat na verloop van tijd de pijn afneemt.

Het uiteindelijke effect van de RF-blokkade kan pas na enige tijd (minimaal drie weken) worden beoordeeld.

Na zes tot twaalf weken bespreekt de anesthesioloog of pijnconsulent het resultaat van de RF-behandeling met u. Deze afspraak vindt telefonisch plaats of op de polikliniek Pijnbestrijding.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
 • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn) moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog. Tijdens de behandeling wordt met röntgenstraling gewerkt. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt.
 • Denkt u eraan om makkelijk zittende kleding aan te trekken.
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn; u mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten
Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. U kunt de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Waar meldt u zich
Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage).

De behandeling
Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Afhankelijk van de plaats waar de blokkade plaatsvindt ligt u op uw buik of rug.

De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna plaatst hij/zij de naalden dichtbij de zenuwen van de facetgewrichten. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald een lichte schok of een uitstralende pijn. Via de naalden krijgt u contrastmiddel toegediend. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de naalden zichtbaar worden op de röntgenbeelden. Zo kan de anesthesioloog bepalen of de naalden zich op de juiste plek bevinden. Zodra de naalden in de juiste posities zijn gebracht, dient de anesthesioloog een verdovingsmiddel toe.

Als u een RF-blokkade krijgt, wordt de behandeling uitgebreid door de zenuw te behandelen met behulp van radiofrequente pulsen.

De behandeling duurt 15 á 20 minuten.

Na de behandeling
Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u minimaal een half uur in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel, deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Bijwerkingen en risico's
Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. De behandeling voor een diagnostische blokkade of een RF-blokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden na een facetblokkade:
 • De bestaande pijnklachten nemen na de behandeling soms eerst toe. Dit is normaal. De klachten nemen vanzelf af. Bij pijn kunt u pijnstillers gebruiken.
 • Door het inspuiten van lokale verdoving kan na de facetblokkade tijdelijk krachtsverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt na enkele uren.
 • Een infectie (ontsteking) op de prikplaats komt zelden voor. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Neem bij deze klachten contact op met de polikliniek Pijnbestrijding, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is afgesloten, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Verhinderd
Bent u verhinderd, meldt u dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via onderstaand telefoonnummer.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 526-jun 22