Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Kindergeneeskunde

Liesbreukoperatie bij kinderen

Liesbreukoperatie bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort wordt uw kind geholpen aan een liesbreuk. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze deze ingreep zal plaatsvinden. In deze folder staat aanvullende informatie over de liesbreukoperatie. In de folder 'Operatie van uw kind' vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind over de operatie en over de gang van zaken op deze dag.

Liesbreuk

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening (breuk) van de buikwand in de liesstreek. Bij kinderen is dit vaak aangeboren. In deze uitstulping kan een gedeelte van de buikinhoud, zoals vocht of een deel van de darm, terechtkomen. De breuk zwelt hierdoor op, vooral bij een staande houding of bij hoesten en persen.

Afbeelding: een liesbreuk

Bij volwassenen kan een liesbreuk ontstaan als er vaak een grote druk op de buikwand is, bijvoorbeeld bij iemand die op een verkeerde manier tilt, veel hoest of hard perst bij de ontlasting of bij het plassen. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf. Een liesbreuk heeft zelfs de neiging om groter te worden. Ook bestaat er bij iedere breuk de kans dat de darm bekneld raakt. In dat geval is een spoedoperatie noodzakelijk. Dit wordt voorkomen met een 'gewone' liesbreukoperatie.

De operatie

Bij een liesbreukoperatie brengt de chirurg een gedeelte van de buikinhoud weer terug in de buikholte en verwijdert de uitstulping van het buikvlies.

Het kan zijn dat uw kind door een andere chirurg wordt geopereerd dan de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek.

Na de operatie

De specialist komt meestal direct na de operatie bij u in de wachtruimte van de uitslaapkamer. Hier vertelt hij hoe de operatie is verlopen. Kort daarna kunt u weer bij uw kind zijn. Uw kind krijgt tijdens de operatie een infuus in de hand of arm. Na de operatie blijft het infuus in de hand of arm zitten om eventueel een snelwerkende pijnstilling toe te dienen. De kinderverpleegkundige verwijdert het infuus voor ontslag. Na de operatie mag uw kind beginnen met drinken, gaat dat goed dan mag uw kind ook weer eten.

Pijnbestrijding

Indien uw kind pijn heeft, mag u een paracetamol geven. Deze pijnstiller is als zetpil of als (smelt)tablet te koop bij de apotheek. De dosering is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van uw kind.

Nazorg

Thuis kan uw kind gewoon weer zijn/haar gang gaan. Hij/zij zal waarschijnlijk niet helemaal de oude zijn, maar dat komt in de loop van de dagen vanzelf. De dag na de operatie mag uw kind weer naar buiten. Als uw kind zich goed voelt kan hij/zij na vijf tot zeven dagen weer naar school. Na twee weken mag uw kind weer sporten of zwemmen. Als er een doorzichtige pleister (folie) op de wond is geplakt, dan mag u deze na een week verwijderen. Een gewone pleister mag u na twee dagen verwijderen. Uw kind mag niet in bad. Wel onder de douche. U hoeft dan geen pleister meer op te plakken.

Complicaties

De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond.
Neemt u contact op met uw huisarts als:

Problemen of vragen na de opname

Neem bij problemen of vragen na de opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van de situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voordat uw kind wordt opgenomen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat van de specialist die uw kind behandelt:

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 518-nov 23