Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Kindergeneeskunde

Liesbreukoperatie bij kinderen

Liesbreukoperatie bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort wordt uw kind geholpen aan een liesbreuk. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze deze ingreep zal plaatsvinden. In deze folder staat aanvullende informatie over de liesbreukoperatie. In de folder 'Operatie van uw kind' vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind over de operatie en over de gang van zaken op deze dag.

Liesbreuk
Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening (breuk) van de buikwand in de liesstreek. Bij kinderen is dit vaak aangeboren. In deze uitstulping kan een gedeelte van de buikinhoud, zoals vocht of een deel van de darm, terechtkomen. De breuk zwelt hierdoor op, vooral bij een staande houding of bij hoesten en persen.

Afbeelding: een liesbreuk
Bij volwassenen kan een liesbreuk ontstaan als er vaak een grote druk op de buikwand is, bijvoorbeeld bij iemand die op een verkeerde manier tilt, veel hoest of hard perst bij de ontlasting of bij het plassen. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf. Een liesbreuk heeft zelfs de neiging om groter te worden. Ook bestaat er bij iedere breuk de kans dat de darm bekneld raakt. In dat geval is een spoedoperatie noodzakelijk. Dit wordt voorkomen met een 'gewone' liesbreukoperatie.

De operatie
Bij een liesbreukoperatie brengt de chirurg een gedeelte van de buikinhoud weer terug in de buikholte en verwijdert de uitstulping van het buikvlies.

Het kan zijn dat uw kind door een andere chirurg wordt geopereerd dan de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek.

Na de operatie
De specialist komt meestal direct na de operatie bij u in de wachtruimte van de uitslaapkamer. Hier vertelt hij hoe de operatie is verlopen. Kort daarna kunt u weer bij uw kind zijn. Uw kind krijgt tijdens de operatie een infuus in de hand of arm. Na de operatie blijft het infuus in de hand of arm zitten om eventueel een snelwerkende pijnstilling toe te dienen. De kinderverpleegkundige verwijdert het infuus voor ontslag. Na de operatie mag uw kind beginnen met drinken, gaat dat goed dan mag uw kind ook weer eten.

Pijnbestrijding
Indien uw kind pijn heeft, mag u een paracetamol geven. Deze pijnstiller is als zetpil of als (smelt)tablet te koop bij de apotheek. De dosering is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van uw kind.


Nazorg

Thuis kan uw kind gewoon weer zijn/haar gang gaan. Hij/zij zal waarschijnlijk niet helemaal de oude zijn, maar dat komt in de loop van de dagen vanzelf. De dag na de operatie mag uw kind weer naar buiten. Als uw kind zich goed voelt kan hij/zij na vijf tot zeven dagen weer naar school. Na twee weken mag uw kind weer sporten of zwemmen. Als er een doorzichtige pleister (folie) op de wond is geplakt, dan mag u deze na een week verwijderen. Een gewone pleister mag u na twee dagen verwijderen. Uw kind mag niet in bad. Wel onder de douche. U hoeft dan geen pleister meer op te plakken.

Complicaties

De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond.
Neemt u contact op met uw huisarts als:Problemen of vragen na de opname
Neem bij problemen of vragen na de opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van de situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voordat uw kind wordt opgenomen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat van de specialist die uw kind behandelt:


Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Foldernummer: 518-apr 22