Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium
Verloskunde

Glucose Tolerantie Test (GTT) voor zwangeren

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De Glucose Tolerantie Test voor zwangeren
De Glucose Tolerantie Test wordt uitgevoerd om vast te stellen of iemand zwangerschapsdiabetes heeft (zwangerschapssuikerziekte).

De Glucose Tolerantie Test is een belastende test als u zwanger bent. U moet namelijk nuchter zijn tijdens het onderzoek. Ook krijgt u mogelijk een heel zoet suikerdrankje te drinken. Sommige zwangeren worden hier misselijk van. Op dit moment is de Glucose Tolerantie Test echter de beste manier om zwangerschapsdiabetes op te sporen.

Waarom een Glucose Tolerantie Test
Als u een grotere kans op zwangerschapsdiabetes heeft, wordt bij u tussen de 24 en 28 weken van uw zwangerschap een Glucose Tolerantie Test verricht.

Redenen voor deze test zijn bijvoorbeeld:
Ook kan een Glucose Tolerantie Test worden afgesproken als het kindje in deze zwangerschap te groot is voor de zwangerschapsduur en/of als er te veel vruchtwater aanwezig is.

Uw verloskundige of gynaecoloog heeft uitgelegd wat de reden is om dit onderzoek bij u uit te voeren.

Afspraak maken niet nodig
U hoeft geen afspraak te maken voor de Glucose Tolerantie Test. U mag zelf bepalen op welke dag (maandag t/m vrijdag) u naar het ziekenhuis komt. Het onderzoek vindt plaats op het Laboratorium Afname (begane grond, route 48).

De voorbereiding
Vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek mag u niet meer eten of drinken. Als u erge dorst heeft, kunt u wat water nemen. Vanaf die tijd mag u zich ook niet meer inspannen en niet roken.

Wij raden u aan een boek of iets dergelijks mee te nemen. Als u een suikerdrankje krijgt, duurt de test namelijk ongeveer twee uur. Zonder suikerdrankje duurt de test ongeveer een kwartier. Ook kunt u een boterham meenemen om de test te eten.

Op de dag van het onderzoek kunt u zich vanaf 07.30 uur melden bij Laboratorium Afname. U mag zich niet inspannen. Komt u dus niet op de fiets als u ver weg woont.

De gang van zaken
U meldt zich bij Laboratorium Afname. De doktersassistent neemt bloed bij u af uit een ader in uw arm. Terwijl u wacht wordt de glucosewaarde bepaald. Afhankelijk van de waarde, krijgt u wel of geen suikerdrankje te drinken. Als u geen suikerdrankje hoeft te drinken, is de test afgelopen. Als u wel een suikerdrankje moet drinken, neemt de doktersassistent twee uur later nog een keer bloed af uit uw arm.

U kunt erg misselijk worden na het drinken van het suikerdrankje. Meld dit aan de medewerker van het laboratorium. Hij/zij zorgt ervoor dat u kunt gaan liggen. Door te liggen is de kans kleiner dat u moet braken. Adem rustig door uw neus en probeer, als het lukt, niet te braken. Als u toch moet braken, stoppen we met het onderzoek. Dan proberen we het op een andere dag nog eens.

Gedurende het onderzoek blijft u in het ziekenhuis. U dient rustig te blijven zitten en u mag niet eten, drinken en roken.

De test met het suikerdrankje duurt in totaal ruim twee uur. De test zonder suikerdrankje duurt ongeveer een kwartier.

De uitslag
De uitslag van de test krijgt u van uw verloskundige, gynaecoloog, huisarts of behandelend specialist.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 70-feb 22