Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longziekten

Longfunctie-onderzoeken

Longfunctie-onderzoeken

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De longarts heeft met u besproken dat u één of meerdere longfunctie-onderzoeken krijgt. Met deze onderzoeken krijgt de longarts meer duidelijkheid over de mogelijke oorzaak en de ernst van uw klachten. Uw longfunctie kan op verschillende manieren onderzocht worden.
In deze folder vindt u meer informatie over de longfunctie-onderzoeken en hoe u zich kunt voorbereiden op de verschillende onderzoeken.

Medicijngebruik voorafgaand aan het onderzoek
Soms is het nodig om voor een longfunctie test uw inhalatie-medicijnen tijdelijk stoppen:

 • alleen wanneer u voor de eerste keer een longfunctie onderzoek krijgt, of;
 • de arts dit met u heeft afgesproken.
Indien u opgenomen bent in het ziekenhuis hoeven uw inhalatie medicijnen niet gestopt te worden.

Zie de medicijnlijst achterin de folder waar u kunt lezen hoe lang u vóór de longfunctie-test met welk medicijn moet stoppen.
Eten en drinken voorafgaand aan het onderzoek
Voor de longfunctie-onderzoeken hoeft u niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u voorafgaand aan de onderzoeken mag eten en drinken. We adviseren om 8 uur voor het onderzoek geen cafeïne-houdende drank te gebruiken. Alleen wanneer u een FeNO meting krijgt is het belangrijk dat u vanaf een uur voor de test niet meer eet en drinkt.

Meenemen

Gebruikt u thuis inhalatiemedicijnen voor uw longen? Neem de inhalatiemedicijnen met bijbehorende apparaatjes dan mee naar elke afspraak op de polikliniek Longziekten (met uitzondering van de elektrische vernevelaar). Indien nodig nemen we het gebruik van de inhalatiemedicijnen en de apparaatjes met u door.


Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de polikliniek Longziekten (eerste etage, route 54).

Verhinderd
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk naar de polikliniek Longziekten. De afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63.

De onderzoeken
Een longfunctie-onderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan. Verderop ziet u een overzicht van de verschillende onderzoeken. De secretaresse heeft aangekruist welke onderzoeken bij u worden uitgevoerd.

De meeste onderzoeken bestaan uit zogenaamde ademoefeningen. Hierbij krijgt u een mondstuk in uw mond. U mag tijdens het onderzoek niet door uw neus ademen. U krijgt daarom een neusklem op uw neus. U ademt dan via het mondstuk. Het mondstuk is verbonden met meetapparatuur.

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door een longfunctie-analist. Hij/zij legt u precies uit wat er tijdens het onderzoek van u verwacht wordt. Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgt, zodat de resultaten zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Overzicht longfunctie-onderzoeken
In onderstaand overzicht leest u in het kort wat u per onderzoek kunt verwachten. Leest u de informatie bij de onderzoeken die voor u van toepassing zijn goed door.

 • Spirometrie
  Met dit onderzoek meten we hoeveel en hoe snel u lucht kunt in- en uitademen.
 • Bronchusdilatatie
  Met dit onderzoek meten we hoeveel en hoe snel u lucht kunt in- en uitademen. Na de eerste meting ademt u eenmalig een medicijn in. Na het inwerken van dit medicijn wordt het onderzoek herhaald. De resultaten worden met elkaar vergeleken om te beoordelen of het medicijn effect heeft op uw ademhaling.
 • FeNO meting
  Met dit onderzoek meten we hoeveel stikstofmonoxide (NO) er in de lucht zit die u uitademt. De hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in de uitademingslucht zegt iets over de mate van ontsteking in de luchtwegen.
  Voorbereidingen thuis: U mag vanaf een uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken, roken en sporten of zwaar lichamelijk in spannen: de meting wordt hierdoor beïnvloed.
 • Plethysmografie
  Met dit onderzoek meten we hoeveel moeite het u kost om adem te halen. Ook meten we de totale inhoud van uw longen. U zit tijdens dit onderzoek in een glazen kast. Deze kast is vergelijkbaar met een telefooncel.
 • Diffusie-onderzoek
  Met dit onderzoek meten we hoe snel de zuurstof vanuit uw longen in het bloed wordt opgenomen. Rokende patiënten verzoeken wij om op de dag van het diffusie-onderzoek niet te roken. Dit kan de meting nadelig beïnvloeden.

 • Arteriepunctie
  Met dit onderzoek meten we onder andere de hoeveelheid zuurstof in uw bloed. U krijgt een prik in uw pols waarmee bloed uit de slagader wordt afgenomen. In de slagader zit bloed dat direct van het hart en de longen komt. Nadat er bloed is afgenomen, krijgt u een drukverband om uw pols. U mag dit verband na 2 uur verwijderen. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of staat u onder controle van de trombosedienst? Wacht dan 3 uur met het verwijderen van het verband.
 • Mip/Mep-bepaling
  Met dit onderzoek wordt de kracht van uw ademhalingsspieren gemeten tijdens het in- en uitademen.
 • Bio-impedantie meting
  Met dit onderzoek wordt onderzocht of door uw longklachten uw spiermassa is afgenomen. Er worden twee plakkers op uw voet/enkel en hand/pols geplakt. Deze plakkers zijn verbonden met meetapparatuur. Wij adviseren u daarom makkelijke sokken/kousjes en schoenen aan te trekken. Draag geen maillot of panty.
 • Shunt
  Met dit onderzoek wordt onderzocht of er genoeg bloed door uw longen stroomt. U ademt via een speciaal mondstuk 20 minuten 100% zuurstof in. Na 20 minuten wordt er een arteriepunctie gedaan (zie uitleg arteriepunctie). Met dit onderzoek wordt de hoeveelheid zuurstof in uw bloed gemeten.

Uitslag
De uitslag van de onderzoeken bespreekt de longarts of verpleegkundig specialist met u tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Vragen

Als u voor of na het onderzoek nog vragen heeft, kunt u bellen met de functieafdeling Longziekten (0314) 32 95 64 of (0314) 32 95 63.

Medicijnlijst

Op de volgende pagina's volgt een lijst hoe lang u vóór de longfunctie test tijdelijk moet stoppen met welk medicijn. Doe dit alleen wanneer u voor de eerste keer een longfunctie onderzoek krijgt, of de arts dit met u heeft afgesproken.

168 uur (=één week) van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Anoro
Umeclidinium/vilanterol
Bevespi Aerosphere
Glycopyrronium/Formoterol
Incruse Ellipta
Umeclidinium
Seebri
Glycopyrronium
Spiriva
Tiotropium
Spiolto
Tiotropium/Olodaterol
Tiotrus Zonda
Tiotropium
Trelegy Ellipta
Fluticason/Vilanterol/Umeclidinium
Trimbow
Beclometasondipropionaat/
formoterolfumaraatdihydraat/ Glycopyrronium
Ultibro
Indacaterol/Glycopyrronium
Xoterna
Indacaterol/Glycopyrronium48 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Daxas
Roflumilast, Actieve metaboliet
Onbrez
Indacaterol
Relvar Ellipta
Fluticasonfuroaat/vilanterol
Striverdi
Olodaterol
Theolair Retard
Theofylline
Unilair
Theofylline

36 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Aerivo
Salmeterol + Fluticason
AirFluSal Forspiro
Salmeterol + Fluticason
Atimos
Formoterol
Bufoler Easyhaler
Formoterol + Budesonide
Busalair
Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair
Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax
Formoterol + Budesonide
Eklira Genuair
Aclidinium
Elpenhaler
Salmeterol + Fluticason
Flutiform
Formoterol + Fluticason
Foradil
Formoterol
Foster
Formoterol + Beclomethason
Oxis
Formoterol
Semprex
Acrivastine
Seretide
Salmeterol + Fluticason
Serevent
Salmeterol
Singulair
Montelukast
Symbicort
Formoterol + Budesonide

12 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof

Atrovent

Ipratropium
Berodual
Fenoterol+ Ipratropium
Combivent
Salbutamol + Ipratropium

6 uur van te voren staken:
Merknaam
Werkzame stof
Airomir
Salbutamol
Bricanyl
Terbutaline
Ventolin
Salbutamol


Het is niet nodig om te stoppen met:
Merknaam
Werkzame stof
Alvesco
Ciclesonide
Flixotide
Fluticasonpropionaat
Pulmicort
Budesonide
Qvar
Beclometason


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 458-nov 22