Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Dermatologie

PUVA-behandeling met capsules

PUVA-behandeling met capsules

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De arts heeft u lichttherapie voorgeschreven. Het is bekend dat zonlicht een gunstig effect heeft op verschillende huidziekten. Een bepaald deel uit het zonlicht, het ultraviolet-licht (UV), zorgt voor dit effect.

U wordt behandeld met ultraviolet-A (UVA) in combinatie met capsules. Het medicijn in de capsules bevat psoralenen. Deze maken uw huid gevoeliger voor UVA. Deze behandeling noemen we PUVA-behandeling (Psoralenen en UVA).

Wanneer krijgt u een lichtbehandeling?

Een lichtbehandeling wordt uitgevoerd:

Waar meldt u zich?

De lichttherapie vindt plaats op de polikliniek Dermatologie (Slingeland Ziekenhuis, locatie Gezellenlaan).

Verhinderd

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, neemt u contact op met de polikliniek Dermatologie, afdeling Lichttherapie (0314) 32 90 64. De afdeling is bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de behandeling een aantal voorzorgsmaatregelen treft:

Gebruik tabletten

Neem de voorgeschreven hoeveelheid Meladinine-tabletten 2 uur voor de behandeling in. Dit kan het beste met thee of melk en brood. U kunt de tabletten beter niet op de nuchtere maag innemen.

Vermijd zonlicht

Nadat u de tabletten heeft ingenomen, zijn uw ogen en huid gevoeliger voor (zon)licht in en buitenshuis. Draag daarom een zonnebril met polariserende glazen om schade aan uw ogen te voorkomen. Draag de bril ook binnenshuis, op bewolkte dagen en in de winterperiode. Draag daarnaast gedurende 24 uur bedekkende kleding, ook achter vensterglas en in de auto.

Let op: tijdens de gehele kuur mag u niet onder de zonnebank en op de dag van de lichtbehandeling mag u niet onbeschermd in de zon.

Medicatie

Geef aan uw behandeld arts door welke medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen in combinatie met UVA licht ongewenste bijwerkingen geven. Verandert er tijdens de behandelperiode iets aan uw medicijngebruik? Bent u bijvoorbeeld een antibioticumkuur gestart? Geef dit dan door aan de assistente lichttherapie. Sommige antibiotica maken de huid namelijk lichtgevoelig.

Eten en drinken

Griep of koorts

Als u griep of koorts heeft, neem dan contact op met de lichttherapie-assistente. In dat geval gaat de behandeling niet door en mag u geen Meladinine-tabletten innemen.

Gebruik zalven

Zwangerschap

Het is niet bekend of Meladinine-tabletten schadelijk zijn voor het nageslacht. Dit geldt voor zowel vrouwen als mannen. De arts adviseert een goede, betrouwbare anticonceptie te gebruiken vanaf het moment dat u Meladinine-tabletten slikt tot 3 maanden na de PUVA-behandeling. Raadpleeg indien nodig uw huisarts omtrent anticonceptie. Als u een zwangerschap overweegt, overleg dan eerst met uw dermatoloog.

Geeft u borstvoeding? Bespreek dit dan met uw dermatoloog. Mogelijk kan de behandeling dan niet doorgaan.

Behandeling

Het is belangrijk dat uw hele lichaam met UVA wordt belicht. Daarom is het nodig dat u zich helemaal uitkleedt. Mannelijke patiënten adviseren wij om een string te dragen. Deze ontvangt u op de afdeling Lichttherapie. U mag badslippers aanhouden als u dat prettig vindt, deze dient u zelf mee te nemen. In de lichtcabine draagt u een speciale bril ter bescherming van uw ogen. U krijgt deze bril op de afdeling. Als uw gezicht vrij is van huidafwijkingen, is het nodig uw gezicht te beschermen met een doek om onnodige blootstelling aan UVA tegen te gaan.

De assistente stelt de belichtingstijd in, deze tijd wordt iedere keer iets verlengd. De belichtingstijd varieert van enkele seconden tot maximaal 10 minuten. Uw huid wordt met UVA belicht terwijl u in het midden van een cabine staat. Het is verstandig uw armen en benen wat te bewegen tijdens de belichting. Hierdoor voorkomt u schaduwvorming op uw huid en kan het licht overal komen.

De lichttherapie is twee keer per week: maandag en vrijdag. Dit is van belang omdat de PUVA pas na 72 uur is uitgewerkt. Het is belangrijk dat de behandeling niet of zo weinig mogelijk wordt onderbroken. De totale duur van de behandeling is onder andere afhankelijk van uw huidtype en de aard van de aandoening.

Als de huidafwijkingen tot rust gekomen zijn, beslist de arts meestal om te stoppen met de behandeling. De dermatoloog controleert na zes weken het resultaat van de behandeling

Na de behandeling

Na de belichting is het van belang uw huid in te smeren met een vette zalf. Dit werkt verkoelend en verzachtend en voorkomt uitdroging.

Bijwerkingen

Heeft u last van de huid door irritatie of verbranding? Neemt u contact op met de polikliniek Dermatologie, afdeling Lichttherapie: (0314) 32 90 64. De afdeling is bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

Vragen

Heeft u nog vragen over de behandeling, stel deze dan aan de arts of assistente.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1006-jan-24