Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Chirurgie

Haarnestcyste

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Bij een bezoek aan de polikliniek heeft de chirurg u verteld dat hij u wil behandelen aan een haarnestcyste. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de oorzaak van een haarnestcyste, de daarbij voorkomende klachten en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Bedenk bij het lezen van deze folder dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een haarnestcyste
Een haarnestcyste (sinus pilonidalis) is doorgaans gelegen in de bilspleet. Het is een holte onder de huid, die een ver­binding heeft door de huid heen naar buiten. Deze verbinding is te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de haarnest­cyste bevinden zich meestal haren en er kan gemak­ke­lijk een ontste­king in ont­staan. Behalve ontstekingen kan een haarnestcys­te ook pijn veroorzaken en afscheiding van vocht en/of bloed geven. Afhankelijk van de klachten kan worden aangeraden de cyste chirurgisch te laten behandelen.

Hoe een haarnestcyste ont­staat is nog niet geheel duidelijk. Wel is het aan te bevelen het gebied te ontharen en te zorgen voor een goede hygiëne. Dit is nodig om uitbreiding en/of herhaling van de aandoening te voor­komen.

De behandeling
Wanneer de haarnestcyste rustig is en er geen of nagenoeg geen klachten zijn, kan het gebied meestal rustig gehouden worden door het regelmatig te scheren en goede schoon te houden.

Bij hinderlijke klachten kan worden besloten tot een operatie. Dat gebeurt onder algehele verdoving (narcose) of door middel van een ruggenprik. Bij een kleine haar­nest­cyste kan eventueel geopereerd worden onder plaatselijke verdoving. Met u wordt besproken hoe de ingreep in uw geval wordt uitgevoerd.

Voor de behandeling wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. U wordt 's ochtends opgenomen en u kunt aan het einde van de dag weer naar huis. Het kan zijn dat de operatie door een andere chirurg wordt uitgevoerd dan de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Voor de operatie niet ontharen
Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen. De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie in het ziekenhuis.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie

Bij de operatie wordt de haarnestcyste verwijderd. Een operatie voor een haarnestcyste duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Meestal wordt de wond opengelaten. In sommige gevallen kan de wond gesloten worden.

Na de operatie
Vanwege de plaats van de wond zal de wond de eerste dagen na de opera­tie nog pijnlijk zijn, vooral bij zitten en op de rug liggen. Milde pijnstillers kunnen de pijn verlichten. U kunt hiervoor paracetamol gebruiken, zo nodig kunt u viermaal daags 2 tabletten van 500 mg innemen. Geleidelijk aan zal de pijn verdwij­nen.

Vanaf de dag na de operatie moet u de wond twee- à driemaal per dag onder de douche uitspoelen. Daarna maakt u de wond met een gaasje droog. Vervolgens bedekt u de wond met absorberend verband en plakt u deze met een pleister vast. U kunt ook maandverband in uw onderbroek leggen. De verpleegkundige zal u instrueren, zodat u al na een paar dagen de wond zelf gemakkelijk kunt verzorgen. Het verzorgen van de wond kan eventueel ook door de wijkverpleegkundige worden gedaan.

Bij ontslag uit het ziekenhuis maken wij met u een afspraak voor controle op de polikliniek en u krijgt een recept voor de aanschaf van verbandmiddelen.

Het gebied ontharen en zorgen voor een goede hygiëne zijn zeer belangrijk. Daarmee moet u beginnen vanaf de start van de behande­ling tot zeker nadat de wond ge­ne­zen is. Maar bij voor­keur nog langer. Deze maatregelen zijn nodig om herhaling van de aandoening te voorkomen.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan het gebied nog wel eens wat bloederig nalekken. Bij een flinke nabloeding moet u contact opnemen met de verpleegafdeling. Een voordeel van het openlaten van de wond is dat wondinfecties niet of nauwelijks voor kunnen komen.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen
Heeft u vragen vóór de behandeling, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 377-apr 22