Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Haarnestcyste

Haarnestcyste

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Bij een bezoek aan de polikliniek heeft de chirurg u verteld dat hij u wil behandelen aan een haarnestcyste. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de oorzaak van een haarnestcyste, de daarbij voorkomende klachten en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Bedenk bij het lezen van deze folder dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een haarnestcyste

Een haarnestcyste (sinus pilonidalis) is doorgaans gelegen in de bilspleet. Het is een holte onder de huid, die een ver­binding heeft door de huid heen naar buiten. Deze verbinding is te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de haarnest­cyste bevinden zich meestal haren en er kan gemak­ke­lijk een ontste­king in ont­staan. Behalve ontstekingen kan een haarnestcys­te ook pijn veroorzaken en afscheiding van vocht en/of bloed geven. Afhankelijk van de klachten kan worden aangeraden de cyste chirurgisch te laten behandelen.

Hoe een haarnestcyste ont­staat is nog niet geheel duidelijk. Wel is het aan te bevelen het gebied te ontharen en te zorgen voor een goede hygiëne. Dit is nodig om uitbreiding en/of herhaling van de aandoening te voor­komen.

De behandeling

Wanneer de haarnestcyste rustig is en er geen of nagenoeg geen klachten zijn, kan het gebied meestal rustig gehouden worden door het regelmatig te scheren en goede schoon te houden.

Bij hinderlijke klachten kan worden besloten tot een operatie. Dat gebeurt onder algehele verdoving (narcose) of door middel van een ruggenprik. Bij een kleine haar­nest­cyste kan eventueel geopereerd worden onder plaatselijke verdoving. Met u wordt besproken hoe de ingreep in uw geval wordt uitgevoerd.

Voor de behandeling wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis. U wordt 's ochtends opgenomen en u kunt aan het einde van de dag weer naar huis. Het kan zijn dat de operatie door een andere chirurg wordt uitgevoerd dan de chirurg die u heeft gezien op de polikliniek.

Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Voor de operatie niet ontharen

Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen. De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie in het ziekenhuis.

Nagelverzorging/sieraden

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie

Bij de operatie wordt de haarnestcyste verwijderd. Een operatie voor een haarnestcyste duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Meestal wordt de wond opengelaten. In sommige gevallen kan de wond gesloten worden.

Na de operatie

Vanwege de plaats van de wond zal de wond de eerste dagen na de opera­tie nog pijnlijk zijn, vooral bij zitten en op de rug liggen. Milde pijnstillers kunnen de pijn verlichten. U kunt hiervoor paracetamol gebruiken, zo nodig kunt u viermaal daags 2 tabletten van 500 mg innemen. Geleidelijk aan zal de pijn verdwij­nen.

Vanaf de dag na de operatie moet u de wond twee- à driemaal per dag onder de douche uitspoelen. Daarna maakt u de wond met een gaasje droog. Vervolgens bedekt u de wond met absorberend verband en plakt u deze met een pleister vast. U kunt ook maandverband in uw onderbroek leggen. De verpleegkundige zal u instrueren, zodat u al na een paar dagen de wond zelf gemakkelijk kunt verzorgen. Het verzorgen van de wond kan eventueel ook door de wijkverpleegkundige worden gedaan.

Bij ontslag uit het ziekenhuis maken wij met u een afspraak voor controle op de polikliniek en u krijgt een recept voor de aanschaf van verbandmiddelen.

Het gebied ontharen en zorgen voor een goede hygiëne zijn zeer belangrijk. Daarmee moet u beginnen vanaf de start van de behande­ling tot zeker nadat de wond ge­ne­zen is. Maar bij voor­keur nog langer. Deze maatregelen zijn nodig om herhaling van de aandoening te voorkomen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan het gebied nog wel eens wat bloederig nalekken. Bij een flinke nabloeding moet u contact opnemen met de verpleegafdeling. Een voordeel van het openlaten van de wond is dat wondinfecties niet of nauwelijks voor kunnen komen.

Om de kans op trombose te verkleinen, is het belangrijk dat u in beweging bent. Moet u in bed blijven? Zit dan zoveel mogelijk rechtop en beweeg uw tenen en voeten op en neer.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u vragen vóór de behandeling, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 377-nov 23