Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Maag-, Darm- en Leverziekten
Functieafdeling Interne Geneeskunde

24-uurs slokdarm-pH-meting

24-uurs slokdarm-pH-meting

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel te bepalen hoe vaak en hoe lang maagzuur uit de maag naar de slokdarm terugstroomt.

Bij ieder mens stroomt enkele keren per dag maagzuur terug in de slokdarm. Dit wordt reflux genoemd. Soms stroomt het zuur zo vaak terug dat de slokdarm ervan ontstoken raakt (oesophagitis). Het kan ook voorkomen dat men wel last heeft van het terugstromende zuur (zuurbranden, pijn achter het borstbeen) maar dat het slokdarmslijmvlies niet ontstoken is.

Meestal is het niet goed functioneren van de kringspier tussen de maag en de slokdarm hiervan de oorzaak. De uitslag van het onderzoek kan van belang zijn voor uw verdere behandeling.

Medicatie

De arts bespreekt met u of u voor het onderzoek dient te stoppen met de maagzuurremmende medicatie.

Waar meldt u zich in het ziekenhuis
Meldt u zich bij de baliemedewerkers van de functieafdeling Interne Geneeskunde (eerste etage, route 52). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Het onderzoek

Bij een 24-uurs slokdarm-pH-meting wordt gedurende een volledig etmaal de zuurgraad (pH) in het onderste deel van de slokdarm gemeten. Dit gebeurt met een dun slangetje (katheter) dat via uw neus naar het einde van uw slokdarm geschoven wordt. Daaraan bevindt zich een electrode die de zuurgraad meet. Het andere eind van het slangetje wordt verbonden met een kastje, dat u aan een riem of in een tasje met u meedraagt. In dit kastje worden alle gemeten zuurgraadwaarden opgeslagen. Wanneer de 24-uurs meting is afgelopen, worden de in het kastje opgeslagen gegevens bekeken met behulp van een computer.

Het inbrengen van het slangetje door de neus kan een beetje vervelend zijn. Eventueel kan de assistent uw neusslijmvlies verdoven met een gel.

Wanneer het slangetje op zijn plaats zit, wordt het met een pleister aan uw neus bevestigd. Het draagbare registratie-apparaat wordt aan een riem bevestigd of in een tasje om uw schouder gehangen. Hierna gaat u met het slangetje en het registratiekastje naar huis.

Het onderzoek kan op ieder moment van de dag beginnen. U hoeft hier niet nuchter voor te blijven. Het is echter niet verstandig om korte tijd voor het inbrengen van het slangetje een grote maaltijd te gebruiken.

Registratie

U mag nu weer normaal eten en drinken. De medewerkers van de functieafdeling maken met u een afspraak wanneer u de volgende dag terug komt. Gedurende de 24-uurs slokdarm- pH-meting mag u uw normale dagelijkse activiteiten doen. Dus niet méér zitten of liggen dan u gewoonlijk doet. Ook uw eetgewoonten dient u niet te veranderen op de dag van de pH-meting. Op deze manier kan uw arts een juist beeld van de situatie krijgen.

U krijgt een formulier mee waarop u de tijdstippen van eten en drinken en van naar bed gaan en opstaan nauwkeurig moet invullen. Op de dag van het onderzoek vertelt de assistente u hier meer over. Het is van groot belang dat u eventuele klachten aangeeft door op één of meer toetsen van het registratiekastje te drukken. Klachten kunnen zijn: zuurbranden, pijn op de borst of zure oprispingen. Ook hierover vertelt de assistente u meer op de dag van het onderzoek.

Het verwijderen van het pH-meetslangetje na afloop van de 24-uurs meting is binnen enkele seconden gebeurd. Dit is niet pijnlijk.

Uitslag

Het lezen en interpreteren van de onderzoekgegevens gebeurt door de arts. Van hem of haar krijgt u ook te horen wat de uitslag is en of een bepaalde behandeling nodig is.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan tijdens uw bezoek aan de functieafdeling of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 35.

Kwaliteit en veiligheid
U moet erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Zorgverleners voeren daarom op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een onderzoek of behandeling meerdere keren of alles goed voorbereid is. Ook vragen zorgverleners u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum. Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat het onderzoek of de behandeling plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 349-dec 23