Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Pijnbehandeling door middel van een mediane epidurale injectie

Pijnbehandeling door middel van een mediane epidurale injectie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een epidurale injectie. De anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding voert deze behandeling uit. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat een mediane epidurale injectie inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een mediane epidurale injectie
Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Bij een mediane epidurale injectie wordt de geleiding van pijnprikkels door de zenuwen uitgaande van de wervelkolom beïnvloed. Daardoor heeft u geen of minder pijn.

Bij een mediane epidurale injectie wordt de naald geplaatst in de ruimte rondom het ruggenmerg (epidurale ruimte). Afhankelijk van waar u precies pijn heeft, vindt de behandeling plaats ter hoogte van de nek, rug of stuitje. Via de naald worden een verdovingsmiddel en corticosteroïden (ontstekingsremmers) ingespoten. Dit vermindert de irritatie van de zenuw.

Het effect van de mediane epidurale injectie kan pas na enige tijd (minimaal drie weken) worden beoordeeld.

Na zes tot twaalf weken bespreekt de anesthesioloog of pijnconsulent het resultaat van de behandeling met u. Deze afspraak vindt telefonisch plaats of op de polikliniek Pijnbestrijding.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten
Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen naar (0314) 32 92 42. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost.

Waar meldt u zich
Op de dag van de behandeling mag u plaatsnemen in de wachtruimte van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede verdieping). U hoeft zich niet te melden.

De behandeling
Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Afhankelijk van de plaats van de injectie ligt u op uw buik of zit u met gebogen rug op de rand van de behandeltafel.

De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna plaatst hij/zij de naald dichtbij de zenuw in de epidurale ruimte. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald een lichte schok of een uitstralende pijn. In sommige gevallen wordt via de naald een contrastmiddel toegediend. De anesthesioloog kan dan op röntgenbeelden zien of de naald zich op de juiste plek bevindt. Zodra de naald in de juiste positie is gebracht, dient de anesthesioloog een combinatie van een verdovingsmiddel en corticosteroïden toe.

Een mediane epidurale injectie duurt 10 á 15 minuten.

Na de behandeling

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u ongeveer 30 tot 60 minuten in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel, deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Bijwerkingen en risico's

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. Een mediane epidurale injectie leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Wanneer contact opnemen

Neemt u direct contact op met de polikliniek Pijnbestrijding bij de volgende klachten:
De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost.

Verhinderd
Bent u verhinderd, meld dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via telefoonnummer (0314) 32 92 42.

Meer informatie
Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Als uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 323-nov-23