Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Pijnbehandeling door middel van een mediane epidurale injectie


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een epidurale injectie. De anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding voert deze behandeling uit. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat een mediane epidurale injectie inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een mediane epidurale injectie
Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Bij een mediane epidurale injectie wordt de geleiding van pijnprikkels door de zenuwen uitgaande van de wervelkolom beïnvloed. Daardoor heeft u geen of minder pijn.

Bij een mediane epidurale injectie wordt de naald geplaatst in de ruimte rondom het ruggenmerg (epidurale ruimte). Afhankelijk van waar u precies pijn heeft, vindt de behandeling plaats ter hoogte van de nek, rug of stuitje. Via de naald worden een verdovingsmiddel en corticosteroïden (ontstekingsremmers) ingespoten. Dit vermindert de irritatie van de zenuw.

Het effect van de mediane epidurale injectie kan pas na enige tijd (minimaal drie weken) worden beoordeeld.

Na zes tot twaalf weken bespreekt de anesthesioloog of pijnconsulent het resultaat van de behandeling met u. Deze afspraak vindt telefonisch plaats of op de polikliniek Pijnbestrijding.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
 • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn) moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog. Tijdens de behandeling wordt met röntgenstraling gewerkt. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt.
 • Denkt u eraan om makkelijk zittende kleding aan te trekken.
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten
Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. U kunt de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Waar meldt u zich
Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage).

De behandeling
Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Afhankelijk van de plaats van de injectie ligt u op uw buik of zit u met gebogen rug op de rand van de behandeltafel.

De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna plaatst hij/zij de naald dichtbij de zenuw in de epidurale ruimte. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald een lichte schok of een uitstralende pijn. In sommige gevallen wordt via de naald een contrastmiddel toegediend. De anesthesioloog kan dan op röntgenbeelden zien of de naald zich op de juiste plek bevindt. Zodra de naald in de juiste positie is gebracht, dient de anesthesioloog een combinatie van een verdovingsmiddel en corticosteroïden toe.

Een mediane epidurale injectie duurt 10 á 15 minuten.

Na de behandeling

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u ongeveer 30 tot 60 minuten in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel, deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Bijwerkingen en risico's
Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. Een mediane epidurale injectie leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.
 • Er kan na de mediane epidurale injectie, door het inspuiten van lokale verdoving, tijdelijk krachtsverlies of een doof gevoel optreden. Dat verdwijnt meestal na enkele uren.
 • Na de behandeling nemen de bestaande pijnklachten soms eerst toe. Dit is normaal. De klachten nemen vanzelf af. Bij pijn kunt u pijnstillers gebruiken (bijvoorbeeld paracetamol).
 • Het komt voor dat patiënten na gebruik van corticosteroïden de eerste dagen een rood gezicht hebben en last krijgen van opvliegers. Bij vrouwen kan de menstruatie tijdelijk ontregeld raken.
 • Na gebruik van corticosteroïden kan bij mensen met diabetes de bloedsuikerspiegel een aantal dagen verhoogd zijn. Als u diabetes heeft, raden wij u aan uw bloedsuikerwaarden extra te controleren.

Wanneer contact opnemen
Neemt u direct contact op met de polikliniek Pijnbestrijding bij de volgende klachten:
 • Een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor.
 • Plotseling ongewild urineverlies (incontinentie) of moeite met plassen terwijl u daar voorheen geen problemen mee had.
 • Plotseling optredend krachtverlies.

De polikliniek Pijnbestrijding is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Verhinderd
Bent u verhinderd, meldt u dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 323-jun 22