Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longziekten

Bronchoscopie

Bronchoscopie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De longarts heeft met u afgesproken dat u binnenkort een bronchoscopie krijgt. Door middel van een bronchoscopisch onderzoek kan de longarts het slijmvlies aan de binnenkant van uw luchtwegen nauwkeurig bekijken. Met een bronchoscopie kan een arts veel meer zien dan op een röntgenfoto of een longscan.

De longarts gebruikt voor dit onderzoek een bronchoscoop. Een bronchoscoop is een dun, buigzaam slangetje met aan het uiteinde een lampje en een heel kleine camera. Via de bronchoscoop kan de longarts eventueel een stukje weefsel (biopt) uitnemen. Ook kan het gebeuren dat u tijdens het onderzoek slijm ophoest. Dit slijm en het weefsel kan men verder onderzoeken.

In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereidingen en aandachtspunten voor na het onderzoek.

Voorbereiding
Voor het onderzoek gelden de volgende voorbereidingen:

Nuchter blijven
Op de dag van het onderzoek dient u vanaf 00.00 uur 's nachts tot anderhalf uur na het onderzoek nuchter te blijven. Dat wil zeggen dat u gedurende deze tijd niet mag eten of drinken.

Codeïne-tabletten
U heeft van de longarts een recept voor codeïne-tabletten meegekregen. Deze kunt u ophalen bij de apotheek. Neem de tabletten 2 uur voor het onderzoek in met een slokje water. Deze tabletten zorgen ervoor dat u tijdens het onderzoek weinig zult hoesten.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, heeft de longarts al met u afgesproken wanneer u met deze medicijnen moet stoppen. Als u hiermee moet stoppen, dient u met de medewerkers van de Trombosedienst te overleggen wanneer en hoe u weer start met deze medicijnen.

Diabetes

Heeft u diabetes, dan dient u uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor diabetes, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige op telefoonnummer (0314) 32 96 69. U kunt ook folders over het aanpassen van diabetesmedicatie raadplegen op www.slingeland.nl > Patiënteninfo > Folders (onder de zoekterm 'zelfregulatie').

Overige medicatie

Overige medicatie (ook longmedicatie die u moet inademen) kunt u gewoon gebruiken en indien nodig innemen met weinig water.

Kleding

We raden u aan makkelijk zittende kleding aan te trekken.

Vervoer

Zorg ervoor dat iemand u op de dag van het onderzoek op de heen- en terugweg kan begeleiden. U mag niet zelf rijden, omdat u codeïne-tabletten heeft gebruikt.

Wat neemt u mee
Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:
Waar meldt u zich
Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling Longziekten. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de polikliniek Longziekten (eerste etage, route 54). Neem vervolgens plaats in de wachtkamer. U wordt daar opgehaald.

Het onderzoek

De longfunctieanalist verdooft uw keel. Dit gebeurt door middel van een spray en druppels achter in uw keel. Uw keel en luchtpijp blijven gewoon open zodat u kunt blijven ademhalen. Slikken kan echter moeilijker worden. U kunt het gevoel krijgen dat uw keel dik is.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een behandeltafel of bed. De longfunctieanalist, de longverpleegkundige en de longarts vertellen u steeds wat er gaat gebeuren.

De longarts brengt de bronchoscoop via uw mond, door de keelholte naar de luchtwegen. U kunt hierdoor een hoestprikkel krijgen. U mag in dat geval gewoon hoesten. Belangrijk is dat u zo ontspannen mogelijk blijft ademen. Het kan helpen uw handen op uw buik te leggen en u te concentreren op uw buikademhaling. Indien nodig kan de arts wat extra verdoving geven via de bronchoscoop. Een bronchoscopie doet geen pijn.

Zodra de bronchoscoop is ingebracht, krijgt u een bijtring tussen uw kaken. Dit dient ter bescherming van de bronchoscoop. Door de bronchoscoop kan de longarts de luchtwegen heel nauwkeurig bekijken en zo nodig een kleine hoeveelheid vocht of weefsel wegnemen voor nader onderzoek.

Het totale onderzoek (inclusief voorbereiding en nazorg) duurt ongeveer 2 uur.

De longarts vertelt u de voorlopige bevindingen direct na het onderzoek.

Na het onderzoek

Na de bronchoscopie haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar de verpleegafdeling. U kunt na het onderzoek wat last hebben van heesheid. Dit gaat vanzelf over. Ook kunt u een klein beetje bloed ophoesten. Omdat uw keel na het onderzoek nog verdoofd is, kunt u zich snel verslikken. Daarom mag u niet direct eten en drinken. Na 1,5 uur krijgt u een slokje water. Gaat het slikken goed, dan kunt u weer eten en drinken.

Wanneer u goed kunt drinken, mag u naar huis.

De secretaresse heeft voor u een afspraak gemaakt met de longarts om de uitslag te bespreken.

De uitslag
De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens uw volgende afspraak met de longarts. De uitslag van het onderzoek is na ongeveer een week bekend.

Risico’s en complicaties

Na het onderzoek kunt u last hebben van de volgende klachten (deze verdwijnen in de loop van de dag):
Bij patiënten met een slecht gebit kan in een enkel geval schade aan het gebit ontstaan door de bijtring.

Zoals bij iedere behandeling kunnen ook bij de bronchoscopie complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal gemakkelijk verholpen of behandeld worden. Complicaties die kunnen voorkomen zijn:
Wanneer contact opnemen
U krijgt van de verpleegkundige een kaartje mee waarop staat wanneer u contact dient op te nemen, als u thuis klachten krijgt na het onderzoek.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de longarts of aan een van de medewerkers van de functieafdeling Longziekten. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Longziekten. Zij zijn op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 259-mei 21