Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

EMG, geleidingsonderzoek

EMG, geleidingsonderzoek

Elektromyografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort komt u voor een EMG-onderzoek naar de functieafdeling Neurologie. In deze folder leest u wat een EMG-onderzoek inhoudt. Het geeft u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Het EMG-onderzoek
EMG is een afkorting voor electromyografie en betekent letterlijk het weergeven van elektrische activiteit van de spieren. EMG is een verzamelnaam voor verschillende onderzoeken. Voor u is het geleidingsonderzoek van toepassing. Tijdens dit onderzoek wordt de geleiding van de zenuwen gemeten.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken voor het onderzoek bij een medewerker van de functieafdeling Neurologie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Voorbereiding
De laborant verricht onderzoek aan uw armen en/of benen. Draagt u op de dag van het onderzoek bij voorkeur de volgende kleding:Als u een panty draagt, dient u deze bij het onderzoek aan de benen uit te doen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Geleidingsonderzoek
Het doel van dit onderzoek is controleren of een zenuw plaatselijk of over een langer traject goed functioneert. Er wordt bepaald hoe snel de zenuwen hun werk doen. Bij het geleidingsonderzoek test de laborant de functie van de zenuwen in uw armen en/of benen.

De temperatuur van uw armen/benen kan de uitkomst van dit onderzoek sterk beïnvloeden. U mag niet te koude handen/armen/benen/voeten hebben. Voorafgaand aan het onderzoek houdt u daarom op de afdeling uw arm/armen 10 minuten in een bank warm water. Als uw benen worden onderzocht, dan worden deze opgewarmd met een luchtkussen. Door dit kussen stroomt warme lucht.

Voor dit onderzoek bevestigt de laborant een aantal elektroden boven de spieren op uw huid of schuift ringelektroden om uw vingers. Vervolgens wordt een zenuw elektrisch gestimuleerd. Hierbij gaan een of meerdere spieren vanzelf bewegen. Het stimuleren voelt aan als korte schokjes en wordt over het algemeen goed verdragen.

Duur onderzoek
Het onderzoek duurt tussen de 20 en 60 minuten. Dit is afhankelijk van wat de arts onderzocht wil hebben.

De uitslag
De uitslag krijgt u via de arts die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 241-jun 23