Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Maag-, Darm- en Leverziekten
Functieafdeling Interne Geneeskunde


Slokdarm-drukmeting

Oesofagus-manometrie


Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is de bewegingen (peristaltiek) van de slokdarm te meten. Met behulp van een grafiek worden deze bewegingen weergegeven.

Op deze manier kan er een beoordeling plaatsvinden van de voedselpassage door de slokdarm naar de maag. Bovendien kan men het functioneren van de kringspier tussen slokdarm en maag beoordelen.

Waar meldt u zich in het ziekenhuis
Meldt u zich bij de baliemedewerkers van de functieafdeling Interne Geneeskunde (eerste etage, route 52). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Waar moet u rekening mee houden
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Maar het is verstandig om niet te veel te eten, dus alleen een kopje thee en een beschuit te gebruiken. Medicijnen kunt u gewoon innemen tenzij anders met u is afgesproken.

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Het onderzoek
Via uw neus krijgt u een dun slangetje in uw maag. Aan dit slangetje zitten drie of vier drukopnemers. De drukken die deze opnemers opvangen worden in een grafiek weergegeven.

Als het slangetje is ingebracht gaat u op uw rug op de onderzoektafel liggen. Het slangetje wordt nu langzaam teruggetrokken waarbij de drukopnemers de kringspier tussen de maag en de slokdarm passeren. Hierna krijgt u tien kleine slokjes kraanwater te drinken. Hierbij wordt gekeken op welke manier dit water door de slokdarm naar uw maag wordt vervoerd. Ten slotte wordt de druk in de kringspier tussen de slokdarm en de keel gemeten.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken.

De uitslag
U ontvangt de uitslag via de huisarts of op het spreekuur van de specialist die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan tijdens uw bezoek aan de functieafdeling of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 35.

Kwaliteit en veiligheid
U moet erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Zorgverleners voeren daarom op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een onderzoek of behandeling meerdere keren of alles goed voorbereid is. Ook vragen zorgverleners u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum. Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat het onderzoek of de behandeling plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 202-aug 19