Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Keel-, neus- en oorheelkunde

BAER

BAER

Brainstem Auditory Evoked Response

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
BAER staat voor Brainstem Auditory Evoked Response, dit betekent hersenstamsignalen opgewekt door geluidsprikkels. De BAER is een onderzoek om na te gaan of de zenuwverbinding tussen het oor en de hersenen voldoende functioneert. Geluidsprikkels wekken hersenstamsignalen op, dit kan worden gemeten met behulp van op het hoofd geplaatste meet-elektroden. Het onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Voorbereiding
Om de elektroden goed contact te laten maken is het beter dat de huid niet te vet is. Daarvoor kunt u thuis, als voorbereiding op het onderzoek, de haren wassen en er geen haarlak, gel of wax meer in doen.

Het onderzoek
Om de elektroden een goed contact te laten maken schuurt de laborant de hoofdhuid plaatselijk licht en ontvet deze. Daarna worden 2 elektroden bevestigd op uw hoofd en 2 elektroden bij uw oren. Dit is niet pijnlijk. U gaat op een onderzoekbank liggen en u krijgt een koptelefoon op. De laborant bepaalt uw gehoordrempel, dit is wat u nog net kunt horen. Daarna worden aan één oor luide klikjes gegeven en aan het ander oor een ruis, later wordt dit omgedraaid. U hoeft op dat moment niet meer te luisteren. Probeer goed te ontspannen dan gaat het onderzoek sneller. Als u in slaapt valt is dat nog beter. Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

BAER drempel bepaling
Bij kinderen vraagt de specialist soms een drempelbepaling aan. Dit onderzoek duurt langer en daarom worden de elektroden meestal met kleefpasta of lijm bevestigd zodat ze goed blijven zitten. Het gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven maar dan met steeds zachtere klikjes, totdat zelfs niets meer hoorbaar is. Het is belangrijk om gedurende het onderzoek ontspannen te zijn, bij kinderen van 0 tot 4 jaar lukt dit meestal alleen als ze in slaap vallen. Zorg daarom dat uw kind moe is door het b.v. wat vroeger op te laten staan. Breng wat te drinken en eventueel een knuffel mee. U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Het totale onderzoek duurt ongeveer 1-1,5 uur.

De uitslag
De uitslag krijgt u van de specialist die u behandelt.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de functieafdeling Neurologie. U kunt ons ook rechtstreeks bellen. Het telefoonnummer van onze afdeling is: (0314) 32 93 38

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 19-jun 23