Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Keel-, neus- en oorheelkunde

BAER

BAER

Brainstem Auditory Evoked Response

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

BAER staat voor Brainstem Auditory Evoked Response, dit betekent hersenstamsignalen opgewekt door geluidsprikkels. De BAER is een onderzoek om na te gaan of de zenuwverbinding tussen het oor en de hersenen voldoende functioneert. Geluidsprikkels wekken hersenstamsignalen op, dit kan worden gemeten met behulp van op het hoofd geplaatste meet-elektroden. Het onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Voorbereiding

Om de elektroden goed contact te laten maken is het beter dat de huid niet te vet is. Daarvoor kunt u thuis, als voorbereiding op het onderzoek, de haren wassen en er geen haarlak, gel of wax meer in doen.

Het onderzoek

Om de elektroden een goed contact te laten maken schuurt de laborant de hoofdhuid plaatselijk licht en ontvet deze. Daarna worden 2 elektroden bevestigd op uw hoofd en 2 elektroden bij uw oren. Dit is niet pijnlijk. U gaat op een onderzoekbank liggen en u krijgt een koptelefoon op. De laborant bepaalt uw gehoordrempel, dit is wat u nog net kunt horen. Daarna worden aan één oor luide klikjes gegeven en aan het ander oor een ruis, later wordt dit omgedraaid. U hoeft op dat moment niet meer te luisteren. Probeer goed te ontspannen dan gaat het onderzoek sneller. Als u in slaapt valt is dat nog beter. Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

BAER drempel bepaling

Bij kinderen vraagt de specialist soms een drempelbepaling aan. Dit onderzoek duurt langer en daarom worden de elektroden meestal met kleefpasta of lijm bevestigd zodat ze goed blijven zitten. Het gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven maar dan met steeds zachtere klikjes, totdat zelfs niets meer hoorbaar is. Het is belangrijk om gedurende het onderzoek ontspannen te zijn, bij kinderen van 0 tot 4 jaar lukt dit meestal alleen als ze in slaap vallen. Zorg daarom dat uw kind moe is door het b.v. wat vroeger op te laten staan. Breng wat te drinken en eventueel een knuffel mee. U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Het totale onderzoek duurt ongeveer 1-1,5 uur.

De uitslag

De uitslag krijgt u van de specialist die u behandelt.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de functieafdeling Neurologie. U kunt ons ook rechtstreeks bellen. Het telefoonnummer van onze afdeling is: (0314) 32 93 38

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 19-nov 23