Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verloskunde
Urologie
Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Zaadonderzoek

Zaadonderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Doel van het onderzoek is het beoordelen van de vruchtbaarheid van het zaad. Voor dit onderzoek krijgt u (of uw partner) een steriel plastic potje voor zaadopvang mee, samen met deze folder. In deze folder staan de instructies.

Instructies

Voor een goede beoordeling van de vruchtbaarheid van het zaad is een onthoudingsperiode van drie dagen noodzakelijk. Gedurende deze drie dagen mag er dus geen zaadlozing zijn. U of uw partner heeft een potje voor zaadopvang meegekregen. Het potje is bacterievrij, maak dit dus niet vooraf schoon. Controleer of uw naam en adres op het etiket vermeld staan.

Breng het potje vóór de zaadlozing op lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld door het enige tijd onder de arm of in de hand te houden. Het zaad mag niet eerst in iets anders worden opgevangen dan in het potje. Gebruik vooral geen condoom. Condooms kunnen een zaaddodend middel bevatten.

Het is gewenst dat al het geloosde zaad voor het onderzoek wordt aangeboden. Als een deel van het zaad verloren is gegaan, dient u dit op het formulier 'Bijzonderheden zaadonderzoek' te vermelden. Bewaar na de zaadlozing het potje op kamertemperatuur en breng het zo snel mogelijk (in ieder geval binnen één uur) naar de polikliniek Gynaecologie of Laboratorium Afname (zie 'Inleveren' verderop in deze folder). Vermijd sterk schuddende bewegingen. Voorkom afkoeling tijdens het vervoer. Zorg dat het deksel goed sluit om morsen te voorkomen.

Formulier 'Bijzonderheden zaadonderzoek'

Op het formulier 'Bijzonderheden zaadonderzoek' vermeldt u bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de uitslag van het zaadonderzoek. Vermeld:

Inleveren

Geef het potje met zaad samen met het formulier 'Bijzonderheden zaadonderzoek' uiterlijk binnen één uur na de zaadlozing op dinsdagmorgen vóór 08.45 uur af bij het Laboratorium Afname (begane grond, route 48) in het Slingeland Ziekenhuis.

Heeft de gynaecoloog het onderzoek aangevraagd? Neem dan beide (u en uw partner) een geldig legitimatiebewijs mee. Als het onderzoek plaatsvindt op verzoek van de uroloog of van de huisarts, hoeft alleen u uw legitimatiebewijs mee te nemen.

De uitslag

Bij het eerstvolgend consult bespreekt de specialist of uw huisarts de uitslag van het onderzoek met u.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 181-apr 24