Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal/intrathecaal katheter


Algemeen
In overleg met u is besloten om uw pijn te bestrijden door middel van een epiduraal/intrathecale katheter. De anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding brengt de katheter in. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u hoe de katheter wordt ingebracht, wat deze vorm van pijnbestrijding inhoudt en hoe deze verloopt.

Een epiduraal/intrathecaal katheter
Een epiduraal/ intrathecaal katheter is een dun flexibel kunststof slangetje dat wordt ingebracht tussen de ruggenwervels tot in de zogenaamde epidurale/intrathecale ruimte (zie afbeelding).
Epidurale en intrathecale verdoving
Via de katheter worden pijnstillers (meestal morfine en een verdovend middel) in de epidurale/intrathecale ruimte ingebracht. Hierdoor kan de pijn afnemen.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/zij vertelt u of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
 • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Het inbrengen van de katheter
De katheter wordt ingebracht op de operatieafdeling. Naast de behandelend anesthesioloog, is er ook een pijnconsulent aanwezig. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Tijdens de behandeling ligt u op uw zij of zit u rechtop.

De pijnconsulent sluit u aan op bewakingsapparatuur om uw hartritme, bloeddruk en ademhaling te controleren. Als u nog geen infuusnaald in uw arm heeft, wordt deze hier ingebracht.

De anesthesioloog desinfecteert en verdooft de plek waar de katheter wordt ingebracht. Via een holle naald brengt de anesthesioloog de katheter in de epidurale/ intrathecale ruimte van uw rug in. Vervolgens spuit de anesthesioloog wat verdovingsvloeistof in de katheter om te controleren of de katheter op de juiste plaats zit. U kunt dan een warm gevoel in uw benen krijgen.

Zodra de katheter op de juiste plaats zit, wordt de huid tussen uw rug en flank (zij) plaatselijk verdoofd. De anesthesioloog brengt het uiteinde van de katheter in onder de huid van uw rug richting uw flank. Hierdoor blijft de katheter beter op zijn plaats zitten en is er een kleinere kans op infecties.

Het plaatsen van de katheter duurt ongeveer 20 minuten.

Na het plaatsen van de katheter
Na de behandeling sluit de pijnconsulent een pomp met de pijnstillers (meestal morfine en een verdovend middel) aan op de ingebrachte katheter. U krijgt de medicijnen geleidelijk toegediend volgens een van tevoren ingestelde hoeveelheid.

Het is belangrijk dat u aan de arts en pijnconsulent laat weten of uw pijn (voldoende) vermindert en of u last heeft van bijwerkingen. De dosering kan dan eventueel aangepast worden. Doordat u nu morfine en een verdovend middel via de katheter krijgt, heeft u mogelijk minder morfine nodig dan voorheen.

De anesthesioloog of pijnconsulent komt regelmatig bij u kijken of de pijnstilling naar wens is. Naar wens betekent dat uw pijn acceptabel is en eventuele bijwerkingen onder controle zijn.

Zodra de pijnbestrijding goed bij u is ingesteld, ontvangt u een mobiel pompje. Hiermee kunt u de pijnbestrijding thuis voortzetten.

Thuis met een epiduraal/intrathecaal katheter
Wanneer u de pijnbestrijding thuis voort mag zetten, sluit een gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg het mobiele pompje voor u aan. Hij of zij geeft u ook uitleg over het gebruik van de pomp. Thuis begeleiden uw huisarts en de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg u verder. Bij eventuele problemen kunt u contact met hen opnemen. De huisarts, gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg en de pijnconsulent van de polikliniek Pijnbestrijding overleggen regelmatig over hoe zij uw pijnbestrijding kunnen verbeteren.

Douchen
U kunt met een epiduraal/intrathecaal katheter gewoon douchen. Let u bij het douchen op de volgende punten:
 • Gebruik een handdouche.
 • Plaats een plastic krukje in de doucheruimte zodat u kunt zitten.
 • Zorgt u ervoor dat het pompje niet nat wordt. Gebruik hiervoor eventueel een plastic zakje om het pompje mee af te dekken.
 • Het is niet toegestaan met een epiduraal/intrathecaal katheter in bad te gaan of te zwemmen in verband met de kans op infecties.
Draagtasje
Gebruik het speciale draagtasje voor het pompje. Als u uit bed bent, draagt u het tasje altijd bij u. Tijdens het slapen, kunt u het draagtasje onder uw hoofdkussen leggen.

Overige aandachtspunten:
 • De plaats waar de katheter uit uw lichaam komt, moet altijd afgeplakt zijn.
 • Het bacteriefilter tussen de katheter en het pompje, moet goed vastzitten.
Uw huisarts of gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg begeleidt u hierbij.

Complicaties/bijwerkingen
Na de behandeling kunt u last krijgen van de volgende complicaties/bijwerkingen:
 • Het verdovende middel kan wat krachtsverlies in uw benen veroorzaken. Bij sommige mensen kan ook het gevoel in de benen tijdelijk wat minder zijn. Meld dit altijd aan de arts of verpleegkundige. Zij kunnen zo nodig de dosering van het verdovende middel aanpassen.
 • Soms hebben mensen moeite met plassen. Ook dit komt door het verminderde gevoel en kracht in de benen. In sommige gevallen is het nodig om (tijdelijk of voor langere tijd) een blaaskatheter in te brengen.
 • De morfine kan jeuk en misselijkheid veroorzaken.
Wanneer direct contact opnemen
Neemt u direct contact op met uw huisarts of de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg bij de volgende klachten:
 • koorts;
 • aanhoudende nekklachten;
 • (plotselinge) toename van uw pijnklachten;
 • een rood uitziende huid;
 • lekkage.
Nacontrole
Zolang u in het ziekenhuis verblijft, komt de pijnconsulent dagelijks bij u langs om te bespreken hoe de pijnbestrijding verloopt. Thuis heeft u contact met uw huisarts of de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg over uw pijnbestrijding.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling? Dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 166-mrt 21