Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Zenuwblokkade

Zenuwblokkade

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een zenuwblokkade. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding, verricht de blokkade. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat een zenuwblokkade inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Een zenuwblokkade

Zenuwen geven signalen, zoals pijnprikkels, door aan de hersenen. Bij een zenuwblokkade wordt de geleiding van een pijnprikkel van een zenuw in de rug of nek beïnvloed. Daardoor heeft u geen of minder pijn.

Prognostische zenuwblokkade en PRF-zenuwblokkade

Eerst wordt een prognostische zenuwblokkade verricht om te onderzoeken welke zenuw de pijnprikkels doorgeeft aan uw hersenen. Indien nodig, wordt op een later moment de vervolgbehandeling uitgevoerd: de PRF-zenuwblokkade.

1. Prognostische zenuwblokkade

Bij een prognostische zenuwblokkade wordt de geleiding van een pijnprikkel van een zenuw tijdelijk beïnvloed. Een prognostische blokkade is nodig om vast te stellen via welke zenuw de pijnprikkel wordt geleid. Soms zijn meerdere prognostische zenuwblokkades nodig om de juiste zenuw te behandelen. De zenuwblokkade wordt uitgevoerd door een naald te plaatsen in de buurt van de zenuw die behandeld moet worden. Via de naald wordt een combinatie van een verdovingsmiddel en corticosteroïden (ontstekingsremmers) ingespoten. Dit vermindert de irritatie waardoor u minder pijn kunt hebben.

Na drie tot vier weken bespreekt u het resultaat van de prognostische zenuwblokkade op de polikliniek Pijnbestrijding of telefonisch met uw anesthesioloog of met de pijnconsulent. Belangrijk is dat u aangeeft of u minder pijn heeft gehad na de prognostische zenuwblokkade en in welke mate de pijnklachten zijn afgenomen.

2. Een PRF-zenuwblokkade (Pulsed Radio Frequency)

Een PRF-zenuwblokkade heeft als doel de geleiding van pijnprikkels voor langere tijd te beïnvloeden. Het plaatsen van de naald gaat bij een PRF-blokkade hetzelfde als bij de prognostische zenuwblokkade.

De anesthesioloog controleert met kleine teststroompjes of de naald op de juiste plek zit. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving. Dan behandelt de anesthesioloog de zenuw met behulp van radiofrequente pulsen (stroom). Het doel hiervan is om de geleiding van de pijnprikkel van de zenuw voor langere tijd te beïnvloeden. Ook wordt een combinatie van een verdovingsmiddel en corticosteroïden ingespoten.

Het uiteindelijke effect van de zenuwblokkade kan pas na enige tijd (minimaal drie weken) worden beoordeeld. Niet bij iedereen geeft de zenuwblokkade het gewenste resultaat. Na zes tot twaalf weken bespreekt de anesthesioloog of pijnconsulent het resultaat van de PRF-zenuwblokkade met u. Deze afspraak vindt telefonisch plaats of op de polikliniek Pijnbestrijding.

Voorbereiding

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten

Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen naar (0314) 32 92 42.

Waar meldt u zich

Op de dag van de behandeling mag u plaatsnemen in de wachtruimte van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede verdieping). U hoeft zich niet te melden.

De behandeling

Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Afhankelijk van de plaats van de zenuwblokkade ligt u op uw buik of rug. De anesthesioloog desinfecteert eerst uw huid. Daarna plaatst hij/zij de naald in de buurt van de zenuw. Sommige patiënten ervaren bij het plaatsen van de naald een lichte schok of een uitstralende pijn. Via de naald krijgt u contrastmiddel toegediend. De anesthesioloog kan dan op röntgenbeelden zien of de naald zich op de juiste plek bevindt. Zodra de naald in de juiste positie is gebracht, dient de anesthesioloog een verdovingsmiddel en eventueel corticosteroïden toe.

Als u een PRF-zenuwblokkade krijgt, wordt de behandeling uitgebreid door de zenuw te behandelen met behulp van radiofrequente pulsen. Zowel de prognostische zenuwblokkade als de PRF-zenuwblokkade duurt 10 á 15 minuten.

Na de behandeling

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u ongeveer 30 minuten in onze nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel, deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Bijwerkingen en risico's

Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. Een zenuwblokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Wanneer contact opnemen

Neemt u direct contact op met de polikliniek Pijnbestrijding bij de volgende klachten:
De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost.

Verhinderd

Bent u verhinderd, meld dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via onderstaand telefoonnummer.

Meer informatie

Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Als uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 152-jan-24