Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Oogheelkunde

VEP

VEP

Visual Evoked Potential

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
VEP staat voor Visual Evoked Potential, dit betekent signalen opgewekt door visuele prikkels. De VEP is een onderzoek om na te gaan of de zenuwverbinding tussen de ogen en de hersenen goed functioneert. Visuele prikkels wekken signalen in de hersenen op die gemeten kunnen worden met behulp van op het hoofd geplaatste meetelektroden. Het onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Voorbereiding
Om de elektroden goed contact te laten maken is het beter dat de huid niet te vet is. Daarvoor kunt u thuis, als voorbereiding op het onderzoek, de haren wassen en er geen haarlak, schuim of gel meer in doen.

Het onderzoek
Om de elektroden goed contact te laten maken schuurt de laborant de hoofdhuid plaatselijk licht. Daarna worden 3 of 4 elektroden bevestigd op uw hoofd. Dit is niet pijnlijk. U gaat op een stoel zitten voor een TV-scherm. Eén oog wordt afgedekt. Op het scherm verschijnen witte en zwarte blokken die gaan verspringen; wit wordt zwart en zwart wordt wit. U moet enkele minuten naar het midden van het scherm blijven kijken. Daarna wordt het onderzoek herhaald waarbij het andere oog wordt afgeplakt. Het is belangrijk dat u aandachtig naar het scherm blijft kijken.

Mogelijk wordt het onderzoek uitgebreid met een Flits-VEP. Hiervoor gaat u op een onderzoeksbank liggen. U krijgt een bril met ingebouwde lampjes op. Deze gaat fel flitsen. Ook hierbij wordt één oog afgedekt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30-60 minuten.

De uitslag
De uitslag krijgt u van de specialist die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 148-jun 22