Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Oogheelkunde

VEP

VEP

Visual Evoked Potential

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

VEP staat voor Visual Evoked Potential, dit betekent signalen opgewekt door visuele prikkels. De VEP is een onderzoek om na te gaan of de zenuwverbinding tussen de ogen en de hersenen goed functioneert. Visuele prikkels wekken signalen in de hersenen op die gemeten kunnen worden met behulp van op het hoofd geplaatste meetelektroden. Het onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Voorbereiding

Om de elektroden goed contact te laten maken is het beter dat de huid niet te vet is. Daarvoor kunt u thuis, als voorbereiding op het onderzoek, de haren wassen en er geen haarlak, schuim of gel meer in doen.

Het onderzoek

Om de elektroden goed contact te laten maken schuurt de laborant de hoofdhuid plaatselijk licht. Daarna worden 3 of 4 elektroden bevestigd op uw hoofd. Dit is niet pijnlijk. U gaat op een stoel zitten voor een TV-scherm. Eén oog wordt afgedekt. Op het scherm verschijnen witte en zwarte blokken die gaan verspringen; wit wordt zwart en zwart wordt wit. U moet enkele minuten naar het midden van het scherm blijven kijken. Daarna wordt het onderzoek herhaald waarbij het andere oog wordt afgeplakt. Het is belangrijk dat u aandachtig naar het scherm blijft kijken.

Mogelijk wordt het onderzoek uitgebreid met een Flits-VEP. Hiervoor gaat u op een onderzoeksbank liggen. U krijgt een bril met ingebouwde lampjes op. Deze gaat fel flitsen. Ook hierbij wordt één oog afgedekt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30-60 minuten.

De uitslag

De uitslag krijgt u van de specialist die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 148-nov 23